Anda di halaman 1dari 2

Pangetikipun Carakan Mawi Komputer

Atur Sapala: o Komputer sampun ka-instal font Jawi ;


Hanacaraka AB.ttf, caranipun, 1. Windows 7: dobel-klik file font Hanacaraka AB.ttf popup window, klik Instal. 2. Windows XP: klik-kanan file font Hanacaraka AB.ttf copy klik-kanan start klik explore dobel-klik drive C: dobel-klik folder windows dobel-klik folder fonts klik-kanan paste. Kangge nyerat aksara-Jawi ngginakaken font Hanacaraka AB.ttf punika, caranipun: buka Ms. Word klik panah ke bawah box font pilih Hanacaraka AB. Ukuran font kalarasaken miturut kabutuhan. Katrangan punika badhe ngaturaken jinising carakan font Hanacaraka AB, nama, latinipun, saha tata-letak pangetikipun wonten ing kibot. Tombol kibot ingkang ngangge kode Ctrl+..., punika shortcut, ingkang saged ka-definisi-aken piyambak, saking menu Insert-Symbol-Shortcut Key...(Ms-Word 2007).

?pzetikKipunCrkMwi[komPute/.

l p d j y v m g b q z

la pa dha ja ya nya ma
ga ba tha nga Pasangan ka wutuh Pasangan la wutuh Pasangan ma suku Pasangan tha cakra re (paceret)

l p x j y v m
g b q z

L P D J Y V M G B Q Z

wa Pasangan la Pasangan pa Pasangan dha Pasangan ja Pasangan ya Pasangan nya


Pasangan ma Pasangan ga Pasangan ba Pasangan tha Pasangan nga Pasangan ta wutuh Pasangan dha suku Pasangan dha cakra le (ngalelet) Pasangan pa-ceret

<
x

>

?sigegLnPvJi=zn\, Sigeg lan panjingan Caraka n \ / _ Latin


pangkon layar Pepetwignyan Pengkal susun Panjinga n wa suku Cakra susun Cakra keret susun Cakra suku susun

Kibot
\ / Shift+_

Caraka n h = W

Latin
wignyan cecak Panjinga n ya (Pengkal ) Panjinga n wa Panjinga n ra (cakra) Cakra keret Cakra suku

Kibot
h = Shift+ w Shift+] Shift +} Shift+(

?fenTw-nJnlnPs=znNipun\, Dentawyanjana lan pasanganipun Dentawy anjana Carakan a n c r k f t s w Pasanga n Latin ha na ca ra ka da ta sa wa

W| `

Shift+W +| ` Shift+~ Shift+)

] } (

Kibot h n c r k d t s w

Carakan H N C R K F T S W

Latin Pasangan ha Pasangan na Pasangan ca Pasangan ra Pasangan ka Pasangan da Pasangan ta Pasangan sa Pasangan

~ )

?sn=Dzn\, Sandhangan Carak an u Latin u Kibot u Nama Suku (susu n) Carak an | Latin u Kibot Shift +|

Kaca 1 saka 2 22/10/2013 14:00:00

[ e i

e i

[ e i

Pepet wulu ?akSrsWr. Aksara Swara

Taling (Tarun g)

[...o

[...o Carakan ? . ?0?

Pada/ Tanda-baca(Ind.) Latin Adegadeg Pada Lingsa Pada Guru Petikan Pada Luhur Pada Andhap Madya Pada Pasren Kibot Shift+? . Shift+? +0+? Carakan , ; .0. Latin Kibot Pada , Lungsi Pada ; Pangkat Pada .0. Pancak Petikan rangke Shift+ p Pada Madya Purwa Pada Wasana Pada

Carakan A U O

Latin a u o

Kibot Shift+a Shift+u Shift+o

Carakan I E

Latin i e

Kibot Shift+i Shift+e

?akSrm/uflnPsznNipun\, Aksara Murda Lan Pasanganipun

Aksara Murda Carakan ! @ # $ % ^ &

Pasanga n Latin Na Ka Ta Sa Pa Ga Ba

Kibot Shift+! Shift+@ Shift+# Shift+$ Shift+% Shift+^ Shift+&

Carakan

Latin
Pasangan Na Pasangan Ka Pasangan Ta Pasangan Sa Pasangan Pa Pasangan Ga Pasangan Ba

Nglenggana dhateng kekiranganipun, bilih wonten

panyaruwe, pamrayogi murih jangkepipun


katrangan punika, kula tumadhah suka.

-()-

?akSr[rkn\, Aksara Rekan Caraka n k+ t+ p+ g+ Latin Kh/ q th/ ts f/ v gh Kibot k+Shift ++ t+Shift+ + p+Shift ++ g+Shift ++ Caraka n f+ s+ j+ Latin dz sy/ sh z Kibot d+Shift ++ s+Shift ++ j+Shift+ +

?[a=ok. Angka (Jw=Ind.) Carakan 1 3 5 7 9 Latin 1 3 5 7 9 Kibot 1 3 5 7 9 Carakan 2 4 6 8 0 ?pf. Latin 2 4 6 8 0 Kibot 2 4 6 8 0

Kaca 2 saka 2 22/10/2013 14:00:00