Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH JENIS KEBANGSAAN YUK KWAN

BATU GAJAH , PERAK


RANCANGAN MINGGUAN PSV BAGI TAHUN 2013
TINGKATAN PERALIHAN
PENGG
AL

MINGG
U
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SATU

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

TARIKH
02/01
04/01
07/01
11/01
14/01
18/01
21/01
25/01
28/01
01/02
04/02
08/02
11/02
15/02
18/02
22/02
25/02
01/03
04/03
08/03
11/03
15/03
18/03
22/03
23/03
31/03
01/04
05/04
08/04
12/04
15/04
19/04
22/04
26/04
29/04
03/05
06/05
10/05
13/05
17/05
20/05
24/05
25/05
31/05
03/06
09/06

TAJUK
MINGGU ORIENTASI
PEMBAHAGIAN KELAS
ASAS SENI REKA
a.Garisan
b.Rupa
c.Bentuk
d.Jalinan
e.Warna
f.Ruang
PRINSIP REKAAN
a.Imbangan
b.Penegasan
c.Pergerakan

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL 1

CUTI PERTENGAHAN
TAHUN
CUTI PERTENGAHAN
TAHUN

PEMBELAJARAN

24
25
26
27
29

DUA

10/06
14/06
17/06
21/06
24/06
28/06
01/07
05/07
08/07
12/07
15/07
19/07
22/07
26/07
29/07
02/08
07/08
09/08
12/08
18/08
19/08
23/08
26/08
30/08
02/09
06/09
09/09
13/09
16/09
20/09
23/09
27/09
30/09
04/10
07/10
11/10
14/10
18/10
21/10
25/10
28/10
01/11
04/11
08/11
11/11
15/11
16/11
01/01/1
4

CUTI PERTENGAHAN
PENGGAL DUA

CUTI AKHIR TAHUN