Anda di halaman 1dari 2

Daftar

Harga Layanan Kalibrasi


LPPT UGM
1. Massa
No
Nama Alat
1
Anak Timbangan (Per Buah)
2
Anak Timbangan (Klas F & M) Per Paket :-+ 22AT
4
Batching Plant
5
Timbangan Sama Lengan/Double Beam
6
Timbangan Elektronik
7
Timbangan Mekanik/Momen

Biaya (Rp)
50.000
650.000
350.000
350.000
350.000
350.000

2. Temperatur
No
Nama Alat
1
Thermohygrometer, Thermohygrograph
2
Hygrometer, Hygrograph
3
Sensor Termokopel Tipe B
4
Sensor Termokopel Tipe S dan R
5
Sensor Termokopel Tipe K
6
Sensor Termokopel Tipe E
7
Sensor Termokopel Tipe J
8
Sensor Termometer Resistensi
9
Sensor Termokopel Tipe T
10 Indikator Temperatur (Tanpa Sensor) untuk Sensor Termokopel Resistensi
11 Indikator Temperatur (tanpa Sensor) untuk Sensor Termokopel
12 Sensor Termokopel Resistensi dengan Indikator
13 Sensor Termokopel dengan Indikator
14 Thermometer Cairan dalam Gelas 30 - 350 Derajat Celcius
15 Temperatur Enclosure : Hot Plate
16 Temperatur Enclosure : Furnace
17 Temperatur Enclosure : Oven
18 Temperatur Enclosure Bath : Waterbath, Oil Bath, Headbath
19 Temperatur Enclosure : Incubator
20 Temperatur Enclosure : Refrigerator
21 Humidity Chamber
22 Autoclave
23 Drywell
24 Thermometer Digital

Biaya (Rp)
300.000
100.000
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
150.000
150.000
425.000
425.000
150.000
425.000
650.000
500.000
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
425.000
150.000

3. Volumetrik
No
Nama Alat
1
Glassware: Elrlen Meyer (gelas kaca)
2
Glassware : Labu Takar
3
Glassware : Pipet Volume
4
Glassware : Buret

Biaya (Rp)
125.000
125.000
125.000
250.000

5
6
7
8
9

Glassware : Mikropipet
Glassware : Beaker Glass
Glassware : Gelas Ukur
Glassware : Pipet Ukur
Volumetrik proving measures

125.000
125.000
125.000
200.000
125.000

4. Instrument Analitik
No
Nama Alat
1
AAS
2
AAS Analytic Jena Contra 300
3
Elisa Reader
4
GC- Shimadzu 2010
5
GC-FPD
6
GC-FID
7
HPLC
8
Hematologi analyzer
9
Infra Red
10 Mikrolab
11 Spectrofotometer UV-Vis
12 UV-Vis Spectrofotometer UV-1700 Pharmaspec
13 pH Meter
14 pH indikator
15 DHL/TDS: Conductivity TDS meter
16 Fase Kontras ( Mikroskop)
17 Flouroscent
18 Inverted (Mikroskop)
19 PLM ( Mikroskop)
20 Growth Chamber
21 Storage Chamber
22 Kolorimeter (Absorbansi/Transmitansi)
23 TLC Scaner
24 Viscotester
25 Mercury Analyzer Lab Analyzer 254

Biaya (Rp)
1.500.000
1.500.000
450.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.700.000
450.000
450.000
450.000
1.500.000
1.500.000
200.000
200.000
200.000
450.000
450.000
450.000
450.000
750.000
750.000
1.250.000
1.500.000
700.000
450.000

5. Tekanan
No
1
Tensimeter

Biaya (Rp)
125.000

Nama Alat