Anda di halaman 1dari 4

D/A Pejabat Pelajaran Daerah Julau Daerah Julau 96600 Julau No.

Telefon : 01548109057
email : sk.sungaisugai@gmail.com ISIKAN MAKLUMAT PADA RUANGAN YANG BERKENAAN NAMA UJIAN NAMA KELAS TAHUN SEMASA Nama Guru Kelas Nama Guru Penolong Kanan 1 Nama Guru Besar Tarikh Semasa : : : : : : :

UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA JADUAL MARKAH TAHUN TIGA Markah Gred 2013 80 - 100 A TONY ANAK LABANG 60 - 79 B JULAN ANAK EDWARD 40 - 59 C RAMBLI BIN JIDI 20 - 39 D 20 OGOS 2013
1 - 19 0
1 2 BI 3 MT

E TH
4 SNS

Bil.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

NAMA MURID
ALEXANDER HERBERT AK JALIN ALEXIUS PETRUS AK TONY ANGELINE AMAS AK BUNSU ANTHONY LEJU AK ARAH BONIFACE LINGGIE AK PETER BONY ANDERSON AK BAKAR BROCKLYN WRIGHT AK ENSERIBAN DAVID KLUNI AK JAWI ELIZABETH AK GASAN ELVYANA SUGIN AK JONNY EMILYA VELENTINA AK DOMINIC ERIXSON RAMPING AK TUTONG FRANCESCA VANESSA SUDAU AK MICHAEL LUJANG FRANKLYN IMANG AK REMBANG FRANKY LANYA AK IRANG IDA SANDRA AK BAJING JACKLYN MINANG AK BANYAI JACQUELINE ENDAU AK MUDING JELIAN AK JARAPANG JENIFER EVELYN AK DAYA JOANNESS AK KIU JOSEPHINE MENNA AK FRANKIE LYANA IDOLLA AK MOSES MIRA ELISSA AK MELINA NURUL ATIKAH BT MOHD. TAUFIQ PATRICK GAN AK JAGA PETRUS AK ANTHONY PRETTY BEATRICE AK REMANG RAMOULDO AK JACOB RINTA AK LAIT RITI PIDAN AK EYOK ROSLIN AK MANGGIE SAIFUL LYUS AK MARY SPENCER UDAM AK RICKY STANLEY NYARANG AK TABARY TONY GELAYAN AK LIANG UMI AK MAT VICKY MALING AK JIMBUN

BMP

31 75 72 14 27 50 17 79 66 81 78 4 100 73 18 14 96 63 43 67 16 92 88 68 42 59 44 83 16 13 53 73 15 76 44 100 80 8

37 29 51 16 31 25 22 33 24 30 29 10 77 36 17 21 57 35 29 37 23 50 56 41 37 29 24 42 10 22 34 34 21 28 19 76 24 20

42 42 84 17 20 64 8 58 40 50 75 4 99 48 30 37 98 47 24 60 27 62 99 68 71 42 53 65 31 21 35 47 44 53 64 92 45 48

66 66 84 84 62 86 64 80 82 76 74 34 80 84 62 56 84 68 84 86 56 70 92 88 90 82 76 86 68 56 76 88 68 86 78 94 82 58

8 35.3 69.5 53.3 90.8 3.3 27.4 1.6 2.5 37.2 1.3 31.5 83.3 28.8 3.4 1.2 1.0 2.8 33.5 27 20 5 31 29 18 37 10 20 16 9 38 2 14 33 32 3 19 26 10 35 7 3 8 15 20 25 6 34 36 24 13 28 12 23 1 17 30 TM TM M TM TM TM TM TM TM TM TM TM M TM TM TM M TM TM TM TM M M M TM TM TM M TM TM TM TM TM TM TM M TM TM L L L G G L G L L L L G L L G G L L L L G L L L L L L L G G L L G L L L L G 2.0 59.0 83.2 1.6 2.2 3.2 1.2 2.8 53.8 2.8 66.3 64.0 3.8 1.2 2. JULAU UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA TAHUN TIGA 2013 GPS Teras PROGRAM MAJUDIRI MATA PELAJARAN PENCAPAIAN PURATA KEDUDUKAN ANALISIS PEROLEHAN GRED KESELURUHAN MATA PELAJARAN JUMLAH B I L NAMA BMP MKH G BI MKH G MT MKH G SNS MKH G PURATA A 0 0 2 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 3 2 0 B 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 C 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 D 2 1 0 0 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 E 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALEXANDER HERBERT AK JALIN ALEXIUS PETRUS AK TONY ANGELINE AMAS AK BUNSU ANTHONY LEJU AK ARAH BONIFACE LINGGIE AK PETER BONY ANDERSON AK BAKAR BROCKLYN WRIGHT AK ENSERIBAN DAVID KLUNI AK JAWI ELIZABETH AK GASAN 10 ELVYANA SUGIN AK JONNY 11 EMILYA VELENTINA AK DOMINIC 12 ERIXSON RAMPING AK TUTONG FRANCESCA VANESSA SUDAU AK MICHAEL 13 LUJANG 14 FRANKLYN IMANG AK REMBANG 15 FRANKY LANYA AK IRANG 16 IDA SANDRA AK BAJING 17 JACKLYN MINANG AK BANYAI 18 JACQUELINE ENDAU AK MUDING 19 JELIAN AK JARAPANG 20 JENIFER EVELYN AK DAYA 21 JOANNESS AK KIU 22 JOSEPHINE MENNA AK FRANKIE 23 LYANA IDOLLA AK MOSES 24 MIRA ELISSA AK MELINA 25 NURUL ATIKAH BT.0 49.8 32.0 72. MOHD.2 2.6 1.0 60.2 2.0 60.4 3.0 89.0 2.3 45.0 53.3 60.5 68.5 60.0 .0 2.0 13.6 2.0 3.0 2.2 2.0 2.0 2.0 1.2 1. TAUFIQ 26 PATRICK GAN AK JAGA 27 PETRUS AK ANTHONY 28 PRETTY BEATRICE AK REMANG 29 RAMOULDO AK JACOB 30 RINTA AK LAIT 31 RITI PIDAN AK EYOK 32 ROSLIN AK MANGGIE 33 SAIFUL LYUS AK MARY 34 SPENCER UDAM AK RICKY 35 STANLEY NYARANG AK TABARY 36 TONY GELAYAN AK LIANG 37 UMI AK MAT 38 VICKY MALING AK JIMBUN 31 75 72 14 27 50 17 79 66 81 78 4 100 73 18 14 96 63 43 67 16 92 88 68 42 59 44 83 16 13 53 73 15 76 44 100 80 8 D B B E D C E B B A B E A B E E A B C B E A A B C C C A E E C B E B C A A E 37 29 51 16 31 25 22 33 24 30 29 10 77 36 17 21 57 35 29 37 23 50 56 41 37 29 24 42 10 22 34 34 21 28 19 76 24 20 D D C E D D D D D D D E B D E D C D D D D C C C D D D C E D D D D D E B D D 42 42 84 17 20 64 8 58 40 50 75 4 99 48 30 37 98 47 24 60 27 62 99 68 71 42 53 65 31 21 35 47 44 53 64 92 45 48 C C A E D B E C C C B E A C D D A C D B D B A B B C C B D D D C C C B A C C 66 66 84 84 62 86 64 80 82 76 74 34 80 84 62 56 84 68 84 86 56 70 92 88 90 82 76 86 68 56 76 88 68 86 78 94 82 58 B B A A B A B A A B B D A A B C A B A A C B A A A A B A B C B A B A B A A C 176 212 291 131 140 225 111 250 212 237 256 52 356 241 127 128 335 213 180 250 122 274 335 265 240 212 197 276 125 112 198 242 148 243 205 362 231 134 44.8 32.0 2.0 53.0 56.8 2.4 3.8 62.2 2.0 31.5 57.0 3.5 30.0 49.8 51.SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SUGAI.0 62.4 1.

JULAN ANAK EDWARD .66 peratus D E JUMLAH D+E PERATUS 2 10 12 32% 25 5 30 79% 8 3 11 29% 1 0 1 3% LULUS MAJU DIRI (MATA PELAJARAN TERAS) ANALISIS KEHADIRAN Bilangan Sebenar Murid HADIR 38 38 100% 0 0% 38 38 100% 0 0% 38 38 100% 0 0% 38 38 100% 0 0% MENGUASAI TIDAK MENGUASAI 8 30 21.1% 78.9% NAMA GURU KELAS TANDA TANGAN NAMA GURU PENOLONG KANAN 1 TANDA TANGAN EN.87 2.1% 28.ANALISIS MATA PELAJARAN GRED BMP MATA PELAJARAN BI MT SNS Gred Purata Skor BMP BI MT SNS A B C JUMLAH A+B+C 8 11 7 26 68% 0 2 6 8 21% 5 8 14 27 71% 19 14 4 37 97% 2.89 1.9% peratus TIDAK HADIR LULUS PURATA GRED SEMUA MATA PELAJARAN LULUS GAGAL peratus 27 11 71.87 3. TONY ANAK LABANG TARIKH 20 OGOS 2013 PN.

SLIP KEPUTUSAN NAMA UJIAN : UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA KELAS : TAHUN TIGA NAMA MURID : VICKY MALING AK JIMBUN MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU PEMAHAMAN #REF! BAHASA MELAYU PENULISAN BAHASA INGGERIS MATEMATIK MARKAH 8 20 48 58 134 GRED E D C C 33.5 GRED PURATA SKOR MATA PELAJARAN TERAS JUMLAH MARKAH PURATA MARKAH KEDUDUKAN JUMLAH MURID PROGRAM MAJU DIRI PENCAPAIAN PURATA 0.Gagal TANDA TANGAN GURU KELAS PENOLONG KANAN 1 GURU BESAR IBU BAPA / PENJAGA TARIKH : : : : : 20 OGOS 2013 TONY ANAK LABANG JULAN ANAK EDWARD RAMBLI BIN JIDI .Tidak menguasai G .00 30 TM G 38 3 0 M .Lulus CATATAN TM .menguasai L .