Anda di halaman 1dari 2

Arahan : Teliti jadual di bawah dan kemudian jawab soalan-soalan berikutnya. KEMAHIRAN ER!"KAN Ramli ola !

e'ak )lahra&a !e'ak Takraw %in& %on& adminton


*.

#ahid ( ( ( ( (

Ri$hard ( ( (

!amy ( ( (

( (

!ai %on& ( ( (

Tan ( ( (

+alam kum'ulan murid di atas, sia'akah yan& amat meminati sukanA . + !amy !ai %on& #ahid Tan

/.

!ia'akah yan& mem'unyai kemahiran bersukan yan& samaA . + !amy, !ai %on&, dan Tan Tan dan !ai %on& Ramli dan Ri$hard #ahid dan !amy

0.

!ukan a'akah yan& kuran& disertai oleh kum'ulan iniA . + %in& %on& adminton !e'ak Takraw )lahra&a

1.

Men&a'akah bola se'ak diminati oleh semua murid dalam kum'ulan iniA . + %ermainan ini mudah. %ermainan ini tidak membosankan %ermainan ini baik untuk kesihatan %ermainan ini 'o'ular

2.

Men&a'akah 'ermainan se'ak takraw selalunya disertai oleh kaum Melayu-

A . +

%ermainan ini tidak menyeronokkan %ermainan ini kuran& 'endedahan ke'ada kaum lain. %ermainan ini meru'akan 'ermainan tradisi %ermainan ini memerlukan teknik yan& tertentu.