Anda di halaman 1dari 22

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Mata pelajaran : Bahasa Melayu Masa : 7.45 8.

.45 (1 jam) Hari : Rabu Tahun : 5 Maju Jumlah murid : 30 orang Tema :Budi Bahasa Budaya Kita Tajuk : Orang Berbudi Kita Berbahasa : 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (i) Mengulas perkara menarik dalam karya. : 5.2 Membaca kuat teks prosa dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yg dibaca. Aras 3 (ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:1. Mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis. 2. Menjawab 5 soalan pemahaman objektif berdasarkan teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis dengan betul. 3. Menyatakan nilai-nilai murni yang terdapat dalam slide yang dipaparkan. : Dapat menggunakan kosa kata yang betul mengikut konteks.

Bahan bantu mengajar : Bil . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Bahan Video Budi Bahasa LCD Petikan cerita Lembaran kerja Carta permainan Dadu Penanda pemain Poster Skrin Jumlah 1 1 30 30 1 1 6 1 1

ISI PELAJARAN 1. Slide 2. Soalan: a. Apakah yang dapat kamu lihat dalam poster tersebut? Gambar dua orang budak lelaki memimpin seorang lelaki buta b. Apakah kempen yang berkaitan dengan poster tersebut? Kempen Budi Bahasa

AKTIVITI

PENGAJARAN

DAN

PEMBELAJARAN Induksi set (5 minit) Aktiviti i

CATATAN

Pengetahuan sedia ada

1. Guru menampal poster di BBB hadapan kelas. - Poster 2. Guru bertanya murid tentang situasi di dalam poster tersebut. 3. Guru bertanya murid perkaitan poster yang ditunjukkan dengan kempen yang dijalankan oleh kerajaan.

Membaca teks petikan cerita Orang Berbudi Kita Berbahasa untuk mendapat idea keseluruhan. Menyatakan dan mengulas nilai-nilai murni yang terdapat dalam teks Orang Berbudi Kita Berbahasa secara bertulis.

Aktiviti ii 3. Guru mengaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari tersebut.

Fasa sebelum(15 minit) Teks: Orang Berbudi Kita Langkah 1 Berbahasa Aktiviti i 1.Soalan: 1. Guru mengedarkan petikan. Murid a. Apakah makna nilai-nila murni? b. Apakah makna2. perkataan yang sukar kamu terjemahkan? 3.

BBB Teks cerita Kaedah skimming Kemahiran bernilai

membaca secara skimming untuk tambah: memahami idea keseluruhan teks. Mentalis Guru meminta pelajar menceritakan Belajar cara belajar pengalaman sendiri berdasarkan makna kata . Guru menyatakan maksud Orang Berbudi Kita Berbahasa secara lebih terperinci supaya murid faham.

Aktiviti ii 1. Guru menayangkan slide yang menggambarkan 2 situasi tentang budi bahasa.

1. Slide

2. Guru membimbing murid merujuk

- Situasi i: terus kepada nilai murni yang BBB Orang yang turun daripada dikenal pasti - Slide video situasi bas tidak mengucapkan Apakah perbezaan situasi - LCD terima kasih kepada idan situasi ii? - Skrin pemandu bas. Apakah perkara yang patut kita Pendekatan deduktif - Situasi ii: lakukan jika berada dalamsituasi i? Membanding beza Seorang sahaja Buat ulasan tentang perlakuan penumpang yang yang kurang bersopan dengan mengucapkan terima kasih perlakuan yang bersopan? kepada pemandu bas Sebab apa? semasa menuruni bas. Fasa semasa(10 minit) Langkah 2 Aktiviti i 1. Guru menyuruh murid menulis karangan tentang perbezaan yang telah dikenalpasti dalam slide yang dipaparkan secara lengkap menggunakan ayat sendiri. Aktiviti membaca teks: Orang Berbudi Kita Berbahasa Fasa selepas (25 minit) Langkah 3 BBB - Teks petikan - lembaran kerja Soalan objektif Peta minda nilai-nilai murni.

Aktiviti i 1. Guru menerangkan makna ayat yang sukar difahami. 2. Guru menerangkan kandungan teks: Teks ini menerangkan tentang ... Menggunakan kata tanya: i. Mengapa....? ii. Apakah...? iii. Di manakah...? iv. Bilakah...? v. Bagaimanakah (4W 1H) 3. Guru meminta murid menjawab soalan yang disediakan dalam lembaran kerja.

Cadangan aktiviti pemulihan BBB 1. Guru mengedarkan gambar bersiri - Gambar bersiri beserta keratan-keratan perkataan -Keratan-keratan 1. Karangan bergambar kepada murid-murid pemulihan. perkataan 2. Murid-murid diminta untuk memilih - lembaran kerja

perkataan

yang

sesuai

bagi Kertas menulis karangan

melengkapkan ayat dengan menambah rangkai kata yang sesuai berdasarkan gambar bersiri bagi menyudahkan cerita. 3. Seterusnya,murid akan menggabungkan ayat-ayat yang telah dibuat menjadi sebuah karangan pendek yang lengkap. Cadangan aktiviti pengayaan 1. Guru membahagikan murid kepada 6 kumpulan iaitu lima murid setiap kumpulan. 2. Guru menerangkan jenis dan peraturan permainan yang akan dijalankan kepada murid. 3. Guru membimbing murid merujuk terus kepada nilai yang terdapat koperatif dalam petak permainan dam tempat murid berhenti. 4. Permainan diteruskan sehingga Pendekatan Induktif ada kumpulan yang memenangi permainan tersebut. Permainan Bahasa Aktiviti ii BBB 1. Setelah semua murid selesai - Carta permainan menjawab, guru meminta pelajar damkejar nilai menukarkan lembaran kerja dengan - Dadu rakan-rakan dan membincangkan - Penanda pemain jawapan yang tepat. 2. Guru memberi alasan untuk menerima atau menolak jawapan. 3. Murid yang berjaya menjawab kesemua soalan akan mendapat hadiah.

1. Permainan Bahasa - Jika pemain berhenti di petak yang mengandungi nilai yang positif,pemain akan maju ke hadapan. Jika pemain berhenti di petak yang mengandungi nilai yang negatif,pemain akan mundur ke belakang.

Soalan : a. Apakah alasan jawapan tersebut betul atau salah?

Peneguhan positif : hadiah (alat tulis) - motivasi ekstrinsik

Kognitif : Rumusan isi pelajaran - Nilai-nilai murni

Penutup (5 minit)

Gabungjalin

kemahiran

1. Guru merumuskan isi pelajaran muzik pada hari tersebut. BBB 2. Guru memberi pujian atas sikap - LCD Sosial : murid . - Skrin Pujian 3.Guru meminta murid-murid - Video lagu Budi Bahasa Nyanyian lagu Budi Bahasa menyanyikan semula lagu Budi Budaya Kita Budaya Kita bahasa budaya kita diiringi paparan video lagu tersebut.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan Murid Tema Tajuk Hasil Pembelajaran/Kemahiran : 1.2 (i) : Bahasa Melayu : 5 Cerdas : 3 April 2012 : 1 jam (7.30 pagi hingga 8.30 pagi) : 38 orang : Kesusasteraan (Pantun) : Buah-buahan Tempatan

Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan soalan pelbagai aras. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

5.2 (i)

(i) (ii)

Objektif : Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru secara bertatasusila. membaca kuat teks pantun teka-teki dan definisi kata adjektif dengan sebutan dan intonasi yang betul dan gaya yang sesuai. Sistem Bahasa Tatabahasa Kosa Kata - Kata adjektif, binaan ayat lengkap. - Kolek, menoreh

Pengisian Kurikulum Ilmu Nilai Murni - Kesusasteraan, kemasyarakatan - Kesyukuran, patriotisme, rasional

Kemahiran bernilai tambah - Menjana idea, menghubungkait, menilai, mengenal pasti. Teori Kecerdasan Pelbagai Belajar Cara Belajar - Muzik - Membaca mekanis

ar

- Kad imbasan, teks pantun teka-teki, slaid, lembaran kerja.

Masa Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

Video lagu : Buah-buahan tempatan. Soalan - Apakah yang ditunjukkan dalam video? - Buah apakah yang ditunjukkan?

Guru menayangkan video lagu buah-buahan tempatan


1.

Teknik : - Soal jawab

Murid memerhati tayangan video buah-buahan tempatan.


2.

Nilai : - Kerjasama

Guru bersoal jawab dengan murid tentang video.


3.

Murid meneka tajuk pelajaran.


4.

BBM : - video

- Di negara manakah kita boleh perolehi buah-buahan ini? Langkah 1 (10 minit) Slaid Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan. Teks pantun Pantun teka-teki bertajuk Kenali Buah-buahan Tempatan.

Guru memberitahu tajuk pelajaran hari ini.


5.

Setiap kumpulan diberikan 1 teks pantun.


1.

Teknik : - Tunjuk cara

Guru membuat demonstrasi pembacaan pantun di hadapan kelas.


2. 3.

Nilai :

Murid diminta meneliti - Kerjasama sebutan, intonasi dan gaya - Tekun guru ketika guru berpantun. Wakil setiap kumpulan BBM : diminta membaca pantun dengan menggunakan - Slaid dan teks sebutan intonasi dan gaya pantun teka-teki. yang betul.
4.

Langkah 2 (15 minit)

Teks pantun Teka teki bertajuk Kenali Buahbuahan

Soal jawab antara guru dan murid berkaitan perkataan yang tidak difahami. 1.

Teknik : Soal jawab Perbincangan sumbangsaran

Tempatan. Soalan: - Apakah perkataan yang kamu tidak faham dalam pantun rangkap (pertama, kedua, ketiga, keempat kelima dan keenam) - Perkataan: Belanga (periuk tanah) Meranduk (mengharungi) Paras (rupa muka) Kolek (sampan kecil) Jawapan pantun: 1. Rambutan 2. Durian 3. Nenas 4. Manggis 5. Kelapa 6. betik

Secara berkumpulan murid diminta menyenaraikan nama buah-buahan yang Nilai : tersirat di sebalik teka-teki, di - Kerjasama atas lembaran kerja yang - Tekun disediakan.
2.

Murid diminta menyebut kembali nama BBM : buah-buahan tersebut secara - Lembaran kerja, lisan. teks pantun, slaid 4. Guru memberikan jawapan bagi pantun teka-teki yang diberikan.
3.

Langkah 3 (15 minit)

Pengajaran : Kata adjektif. Contoh : - cantik - tajam - manis - merah

Guru menerangkan secara ringkas definisi kata adjektif.


1.

Teknik : - Tunjuk cara - Soal jawab

Murid dikehendaki membaca secara berkumpulan definisi kata adjektif secara kuat.
2. 3.

Nilai : Murid diminta mencari dan membulatkan kata - Kerjasama adjektif yang terdapat dalam

- hitam

rangkap pantun teka-teki. - Tekun Kemudian menulis kembali dalam kotak yang disediakan. - Mendengar arahan 4. Perbincangan antara guru dan murid mengenai kata adjektif yang terdapat di dalam teks pantun. BBM : 5. Wakil murid setiap kumpulan diminta membuat - teks pantun tekateki, lembaran ayat lain berdasarkan kata kerja dan slaid. adjektif, secara spontan.

Langkah 4 (5 minit)

Nyanyian lagu. Pantun teka-teki menggunakan rentak lagu ikan kekek

Murid diperdengarkan Teknik : terlebih dahulu rentak lagu - Tunjuk cara Ikan Kekek.
1.

Guru membuat demonstrasi terlebih dahulu cara nyanyian menggunakan Nilai : rentak lagu Ikan Kekek dan - Kerjasama rangkap pantun sebagai lirik lagu. - Tekun
2.

Murid diminta menyanyi beramai-ramai seperti nyanyian yang telah ditunjuk oleh guru.
3.

BBM : - Teks pantun teka-teki.

Penutup (10 minit)

Nilai murni: - Kesyukuran - Patriotisme - Rasional Isi pelajaran : 1.Cara membaca pantun dengan betul. 2.Konsep Kata adjektif

Guru menyimpulkan pelajaran.


1. 2.

Teknik : - Soal jawab

Soal jawab antara guru dan murid berkaitan isi pelajaran dan nilai murni Nilai : berdasarkan teks pantun teka-teki, secara lisan. - Kerjasama 3. Guru memberikan - Tekun aktiviti latihan pengukuhan.

BBM : Lembaran kerja

Rancangan Pengajaran Harian


Mata Pelajaran: Tahun: Bilangan Murid: Tarikh: Masa: Tema: Tajuk: Hasil Pembelajaran: (utama): Bahasa Malaysia 4M 31 orang 20 Mei 2013 8.30a.m-9.30a.m Sukan Dan Rekreaksi Maharaja Kurang Sihat 5.2 Membaca kuat cerita dengan sebutan yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2(i) Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan ,intonasi dan gaya penyampaian yang betul. (sampingan): 3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa dan ayat yang tepat dengan laras bahasa yang sesuai. Aras 2(i) Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Objektif: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat i. Membaca lancar teks "Maharaja Kurang Sihat"denhgan sebutan, intonasi, gaya penyempaian yang betul. ii. Menjawab soalan-soalan berkaitan dengan teks" Maharaja Kurang Sihat" dengan betul. iii. Menyusun isi penting berdasarkan teks "Maharaja Kurang Sihat" yang diberikan dengan betul. iv. Mengenal pasti maksud kata kerja dengan betul. Kemahiran Bahasa: Sistem Bahasa: Ilmu: Nilai: Kemahiran Bernilai Tambah: Membaca , Bertutur, Menulis. Kata Kerja Pendidikan Kesiahatan,Pendidikan Moral. Menjaga kesihatan, prihatin, kasih sayang Kemahiran Berfikir Kemahiran Belajara Cara Belajar

Langkah dan Masa Set Induksi ( 3 minit) 8.30-8.33a.m

Isi kandungan Tayangan LCD Cerita Maharaja Kurang Sihat

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menayangkan gambar slide. 2. Murid bercerita berpandukan gambar yang ditayangkan. 3. Guru mengaitkan aktiviti dengan tajuk pelajaran.

Catatan KBT: Kemahiran Berfikir Pembelajaran Kontekstual: Menghubungkait isi pelajaran dengan pengalaman sedia ada murid. BBM: Komputer riba,LCD. KBT: Kemahiran Belajar Cara Belajar BBM: Petikan Teks

Langkah 1 ( 15minit) 8.33-8.48a.m

Petikan Teks Maharaja Kurang Sihat

1. Murid-murid membaca teks.

diminta

2. Guru meminta kumpulan murid yang disediakan membaca petikan teks. 3. Guru menyebut nama murid seorang demi seorang untuk membaca petikan teks. 4. Guru memperbetulkan sebutan,intonasi dan gaya penyampaian murid yang berkaitan teks tersebut. Langkah 2 ( 10minit) 8.48-8.58a.m Soalan yang berkaitan 1. Guru bersoala-jawab dengan petikan dengan murid. teksMaharaja Kurang Sihat 2. Guru menilaikan jawapan :Maharaja kurang yang diberi oleh murid dan sihat. memperbetulkan jawapannya. -Siapakah yang menyediakan jadual 3. Guru menghayati nilai bersukan kepada murni kepada murid. maharaja? : Doktor yang menyediakan jadual bersukan kepada Maharaja. -Bagaimanakah maharaja mendaki dan berjoging? :Maharaja mendaki dan berjoging

KBT: Kemahiran Berfikir Pemikiran kritis dn kreaktif dalam aktiviti menjawab soalan.

Penilaian sumatif penilaian dilakukan secara pemerhatian

BBM: LCD, Komputer

dengan duduk di dalam tandu yang diusung oleh orang suruhannya. -Apakah aktiviti sukan yang dilakukan oleh maharaja pada hari Jumaat? :Pada hari Jumaaat, maharaja berjoging. -Sebutkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam cerita. :i)prihatin Menteri mendapati maharaja kurang sihat lalu mendapatkan doctor untuk merawati maharaja. ii)menjaga kesihatan Maharaja akhirnya rajin bersukan demi menjaga kesihatan iii)kasih sayang Permaisuri,putera serta menteri mengiringi dan menemani maharaja bersukan kerana sayangkan maharaja . Tugasan Kumpulan 1. Setiap kumpulan diberikan Susun cerita tugasan dan bincangkan. mengikut urutan yang betul. 2. Guru memberi tunjuk ajar semasa aktiviti murid dimulakan. 3. Perbincanga guru antara murid dengan menyemak jawapan. Langkah 4 (15minit) 9.10-9.25a.m. Permainan 1. Guru menampalkan Kecil jadual pada papan tulis. Padankan aktiviti sukan yang dilakukan 2. Murid mencabut hadiah oleh maharaja dalam dalam sebuah kotak.

riba, power point

Nilai : Prihatin Menjaga kesihatan Kasih saying

Langkah 3 (12minit) 8.58-9.10a.m.

KBT: Kemahiran Belajar Cara Belajar BBM: Kertas tugasan,sampul surat ,isi kandungan cerita

BBM : Kotak, Kad aktiviti, Jadual yang bertulis dengan 7

seminggu. Hari Isnin: Mendaki Hari Selasa: Menunggang Kuda Hari Rabu: berenang Hari Khamis : bermain Bola lisut Hari Jumaat: berjoging Hari Sabtu : Bersenam Hari Ahad: Berehat Penutup (5minit) 9.259.30a.m. Tayangan Video 1 Murid 1 Sukan Soalan: 1. Apakah tajuk cerita yang murid bacakan hari ini? -Maharaja kurang sihat. 2. Apakah kata kerja yang telah muridmurid belajar pada hari ini? -mendaki -menunggang -berenang -berehat -bersenam -berjoging -bermain 3. Latihan Pengukuhan 3. Bukahadiahdan bacakan aktivitinya. 4. Berpandukan isi cerita, letakkan hadiah(aktiviti)itu pada hari yang betul. 5.Guru menilaikan .

hari dalam seminggu.

Nilai: Berdisiplin

1. 1. Guru menayangkan Video 1 Murid 1 Sukan, murid melakukan senamrobik berdasarkan video. 2.Guru menekankan jika bersukan, badan akan sihat, otak juga cergas. 3. Guru bersoal-jawab dengan murid. 4.Guru mengedarkan kertas pengukuhan kepada murid

BBM : Kertas pengukuhan, LCD, Komputer riba

Lampiran 1 Teks Petikan ( Buku Cerita dari Power Point) Tajuk: Maharaja Kurang Sihat

Slide 2

Isi kandungan Cerita Pada suatu hari, maharaja berasa kurang sihat. Baginda tidak berselera dan tidak lena tidur.Baginda berbaring-baring sahaja di atas katil tanpa menghiraukan sebarang urusan negara.

Para menteri segera menjemput doktor untuk merawati maharaja.Setelah memeriksa baginda, doktor mendapati bahawa baginda kurang bersenam.Doktor itu menyediakan satu jadual seperti berikut untuk maharaja melakukan aktiviti sukan. Hari Aktiviti Sukan Isnin Mendaki bukit Selasa Menunggang kuda Rabu Berenang Khamis Bermain bola lisut Jumaat Berjoging Sabtu Bersenam Ahad Berehat

Hari keesokan, maharaja bangun awal lalu mengarahkan orang suruhannya menyediakan tandu. Baginda akan mula bersukan. Demi menjaga kesihatan baginda, permaisuri telah mengarahkan putera dan menteri turut mengiringi baginda . Pada hari Isnin, putera sulung telah mengiringi maharaja pergi mendaki bukit .Baginda hanya duduk dalam tandu yang diusung oleh orang suruhannya sehingga sampai ke atas puncak bukit. Setelah puas menikmati pemandangagn indah di atas bukit, baginda mengarahkan orang suruhannya agar mengusung baginda turun bukit.

Pada hari Selasa, putera kedua membawa baginda pergi menunggang kuda.Namun, baginda hanya berminat melihat gaya putera dan menterinya menunggang kuda.

Pada hari Rabu, maharaja dibawa oleh putera ketiga ke kolam renang. Setibanya di kolam renang, baginda terus bersantai di atas kerusi malas sambil melihat orang suruhannya berenang. Pada hari Khamis, para menteri mengiringi maharaja bermain bermain bola lisut.

Baginda begitu berkean melihat menterinya bermain, namun baginda tetap tidak bergerak. 9 Pada hari Jumaat, menteri-menterinya menemani maharaja berjoging. Baginda pula berjoging dengan asyik duduk dalam tandu yang diusung oleh orang suruhannya.

10

Pada hari Sabtu, permaisuri menemani maharaja membuat senaman.Walau bagaimanapun,maharaja cuma berperanan penonton yang menyaksikan permaisuri bersenam.

11

Pada hari Ahad, maharaja berehat. Keadaan ini berterusan selama sebulan.Maharaja masih kurang sihat. Maharaja bertanya kepada doktor,Beta telah melakukan semua aktiviti sukan,kenapa beta masih kurang sihat? Maharaja seterusnya memberitahu doktor cara-caranya melakukan aktiviti dalam jadual yang ditetapkan. Doktor itu ketawa terbahak-bahak sambil berkata, Tuanku menjalankan aktiviti ini dengan duduk di tandu sahaja.Sebenarnya,tuanku tidak bersenam, pengiring tuanku yang bersenam. Hari Aktiviti Sukan Isnin Mendaki bukit Selasa Menunggang kuda Rabu Berenang Khamis Bermain bola lisut Jumaat Berjoging Sabtu Bersenam Ahad Berehat Setelah mendengar kata-kata doktor itu, maharaja tinggalkan tandunya di istana. Baginda pergi mendaki bukit, menunggang kuda,berenang dan sebagainya bersama-sama putera dan menterinya. Pada setiap petang, baginda akan bersiar-siar di taman bersama dengan permaisuri. Setelah beberapa bulan, maharaja telah sihat. Baginda berupaya mengendalikan semua urusan negara dengan baik.

12 13 14

15

16

17

18

Posted by penang USM at 18:56 No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest

Aktiviti

Set Induksi Sesi Bercerita " Maharaja Kurang Sihat"


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=spgxDoB2uQA

Penutup: Video 1 Murid 1 Sukan


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4vUPdsougr8

Lembaran Kerja 1 Pemulihan


Mata pelajaran :Bahasa Malaysia

Nama :__________________ Kelas :4( Tema : Sukan Dan Rekreasi Tajuk : Maharaja Kurang Sihat

Tarikh :___________

Latihan Pengukuhan : Isikan tempat kosong dalam ayat-ayat berikut dengan kata kerja yang sesuai.

1. Maharaja tidak _____________ kuda, baginda hanya melihat gayakuda berlari.

2. Permaisuri _____________ demi menjaga kesihatan.

3. Putera sulung membawa maharaja ___________ __ bukit.

4. Menteri-menteri itu __________ doktor untuk merawati maharaja.

Lembaran Kerja 2 Pengayaan


Mata pelajaran : Bahasa Malaysia

Nama :__________________ Tema : Sukan Dan Rekreasi Tajuk : MaharajaKurang Sihat

Kelas :4(

Tarikh :____________

Latihan Pengukuhan : Lengkapkan ayat dengan kata kerja yang sesuai.

1. Setiap hari Ahad, bapa membawa saya _____________ bukit. 2. Adik berasa seronok kerana berpeluang ___________ dalam laut . 3. Berikan empat aktiviti sukan yang menyihatkan badan. a) ____________________ b) ____________________ c) _____________________