Anda di halaman 1dari 1

PROSEDUR RAYUAN KOLEJ UNTUK SESI NOVEMBER 2011 MAC 2012

1. Dapatkan Borang Rayuan Kolej yang boleh dimuatturun melalui laman web UiTM Perlis. . !engkapkan borang tersebut. akan diproses. ". !engkap bermaksud # a. $emua maklumat dan ruang kosong diisi lengkap b. Kepilkan salinan $lip Peperiksaan Terkini %. Kepilkan salinan slip gaji & pendapatan ibu bapa & penjaga yang telah disahkan ' tanpa pengesahan( ia dianggap tidak lengkap ). $alinan slip gaji tersebut tidak akan diserahkan kembali atau digunakan bagi aplikasi atau kegunaan lain. d. Kepilkan surat rasmi bagi menyokong permohonan anda *. +antarkan ke alamat yang tertera dalam borang tersebut. ,. Permohonan rayuan kolej akan diproses berperingkat-peringkat bergantung kepada pengambilan pelajar baru dan kekosongan kolej yang ada. Proses pertama akan dilakukan seminggu selepas penda.taran pelajar lama. /. Pelajar diminta sentiasa peka dengan makluman proses rayuan kolej dari semasa ke semasa. 0. Pelajar DINASI!ATKAN untuk mendapatkan rumah sewa di luar kampus sementara menantikan keputusan rayuan kolej dan DILARAN" menginap di kolej kediaman. Borang yang tidak lengkap tidak