Anda di halaman 1dari 3

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA PENDINDIKAN

No. Lampiran P"ri$a% : -: 1 (sat ! B"r#as : Pro&osa% Bant an Dana P"n'i'i#an

(t$. K"pa%a Dinas P"n'i'i#an P"m 'a 'an O%a$ra)a Kona*" Utara Di +an)) '

Assa%am a%ai# m +r. +,. T"ririn) 'oa 'an s$a%a*at #"pa'a - n- n)an #ita Na,i B"sar M $amma' SA+ 'an ta# % pa p %a #ita m"n)$at r#an p -i s. # r #"pa'a A%%a$ S+T .an) t"%a$ m"m,"ri #ita ni#mat/ t"r tama ni#mat Is%am 'an #"m"r'"#aan s"rta #"# atan 'an m r pan-an)/ s"$in))a pa'a $ari ini #ita masi$ 'apat m"%a# #an a#ti&itas #ita masin)-masin)/ ,ai# ,apa# s",a)ai p"mimpin 'a"ra$ ata s",a)ai oran) t a #ami ma p n sa.a s",a)ai ana# s"#a%i) s p"%a-ar 'a%am $a% ini ma$asis*a. A'ap n t - an sa.a m"m, at proposa% ini/ , #an s"%a# nt # m"m, at ,apa# ,"rpi#ir ,a)aimana ,apa# $ar s m"m,ant sa.a s"p"n $n.a 'a%am m"m0asi%itasi #", t $an sa.a s",a)ai ma$asis*a. T"tapi s",a)aimana Bapa# #"ta$ i ,a$*a 'i 'a%am m"n nt t i%m 'i masa #ini/ ti'a# %"pas 'ari tantan)an masa%a$ 0inansia% .an) s"ma#in $ari s"ma#in m"n"#an. S"$ , n)an '"n)an proposa% ini/ sa.a m"n)$arap#an 'ana ,ant an p"n'i'i#an 'ari Bapa# s",a)ai #"pa%a 'a"ra$.

Dan ,"ri# t 'ata 'iri sa.a s",a)ai p"mo$on 'ana ,ant an p"n'i'i#an : Nama Stam, # TTL 1 r san 7a# %tas Kamp s : ANDRA RAHAR1A : 123 21 241 : Mop t"/ 15 apri% 1662 : A# ntansi #" n)an : E#onomi : S"#o%a$ tin))i i%m "#onomi (sti"! '$arma ,$arata #"n'ari

Dan s",a)ai ,a$an p"rtim,an)an Bapa# ,"rsama ini sa.a %ampir#an : 1. 7oto 8op. Kart Ma$asis*a 4. 7oto 8op. Kart p"m,a.aran SPP 9. S rat K"t"ran)an A#ti0 K %ia$ :. S rat K"t"ran)an Ti'a# Mamp

B"ri# t rin;ian 'ana .an) 'i, t $#an : SPP E#sa#ta Dana P"n)"m,an)an Pro)ram St 'i Dana Transportasi Dana R ma$ Kost P"m,"%ian B # Dana Pra#t"# Int"rn"t Rp 1.222.222/-<s"m"st"r Rp 952.222/-<s"m"st"r Rp 452.222/-<, %an 1 Rp 5.222.222/-< Ta$ n Rp 422.222/-<s"m"st"r Rp 952.222/-<s"m"st"r Rp 452.222/-<, %an = 1 s"m"st"r

Total

Rp 7.400.000,-

PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA PENDIDIKAN

PEMOHON : ANDRA RAHAR1A 123 21 241