Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Mata pelajaran Tajuk Hasil Pembelajaran Fokus utama

: : : : : :

1 Bestari 25 Ogos 2011 9.15 pagi - 10.15 pagi 20 orang Bahasa Melayu Mengenal Abjad

5.0

Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai.

5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 Membaca ayat tunggal dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan : 1.0 Berbual dengan keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal. 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Objektif P&P : Pada akhir pembelajaran, murid dapat; i. Menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal untuk membentuk sekurangkurangnya 5 suku kata terbuka. ii. Mengeja 4 daripada 6 perkataan yang telah dibina. iii. Membaca sekurang-kurangnya 4 daripada 6 ayat yang telah ditunjukkan guru.

Pengetahuan sedia ada

Murid-murid sudah mengenal nama-nama abjad daripada A sehingga Z.

Sistem Bahasa

Sebutan dan intonasi Tatabahasa : Morfologi Abjad Suku kata Kata tunggal

Sintaksis Frasa Ayat

Pengisian Kurikulum: Ilmu Nilai : : ICT, seni Kerajinan, kerjasama

Kemahiran Nernilai Tambah Kemahiran Berfikir : Belajar Cara Belajar : Kecerdasan Pelbagai: Memadankan Mengingat, mendengar aktif Verbal linguistik, intrapersonal, interpersonal, muzik Kemahiran Kontruktivisme Bahan Bantu Mengajar : Kad perkataan Kad suku kata Tayangan slaid Doh Penekanan Konsep 5P Penggabungjalinan : 1. Kemahiran Mendengar dan Bertutur. Kemahiran Membaca Penyerapan : Ilmu : ICT Seni visual Pemulihan ; Membetulkan semula kesalahan sebutan murid. Murid yang telah menguasai pembelajaran membantu murid yang lain.

Pengayaan Penilaian

: :

Memberikan latih tubi membaca. Memberikan latihan mengisi tempat kosong dengan suku kata dan perkataan yang sesuai. Murid dapat mengenal dan menyebut nama-nama abjad.

Langkah/ Masa Set Induksi (10 minit)

Isi kandungan

Aktiviti P&P

catatan

1) Nama-nama abjad - Konsonan K dan D - Vokal a, i dan u.

1. Murid menonton tayangan slaid. - huruf vokal a, i, u - guru menyebut huruf vokal dan

Kemahiran bernilai tambah Kecerdasan Pelbagai interpersonal BBM kad imbasan, LCD

murid mengikutnya. 2. Guru menyebut huruf konsonan K dan D dan murid mengikutnya. 3. Guru menunjukkan kad imbasan dan murid menyebut huruf-huruf yang ditayangkan oleh guru.

Langkah 1 (15 minit)

1) Doh -Huruf konsonan dan vokal K dan D, A, I, U 2) Membina suku kata Ka Ki Ku Da Di Du

1) Guru menunjukkan cara kepada murid untuk membuat huruf menggunakan doh dan murid mengikut perbuatan guru. 2) Guru mengajar murid untuk menggabungkan huruf vokal dan konsonan untuk membentuk suku kata. 3) Murid menggabungkan huruf konsonan dan vokal untuk membentuk suku kata dengan menggunakan doh.

Kemahiran Bernilai Tambah -ICT, Seni Kemahiran berfikir memadanka n Nilai kerjasama Kecerdasan Pelbagai interpersonal BBM doh, LCD

Langkah 2 (15 minit)

1. Sebutan dan intonasi 2. Morfologi Bina perkataan Kaki Kaku Kuku Kuda Daku Ku

1) Guru mengajar murid untuk membentuk perkataan dengan menggunakan kad suku kata. 2) Guru meminta murid membina perkataan. 3) Guru meminta murid mengeja perkataan yang telah dibina.

Kemahiran Berfikir memadanka n BBM kad suku kata, kad perkataan Kecerdasan Pelbagai interpersonal

Langkah 3 (15 minit)

Latih tubi pemintal lidah Latih tubi berkembang 1. Kaki ku. 2. Kuku kakiku.

1) Guru mengajar murid untuk membina frasa daripada perkataanperkataan yang

BBM kad perkataan

3. Kudaku. 4. Kaki kudaku.

telah dipelajari. 2) Murid diminta membina frasa

5. Daku kaku. 6. Kaki daku kaku.

dengan bantuan guru. 3) Murid diminta

7.

membaca dan mengeja frasa yang telah dibina. 4) Guru memberikan latihan membaca kepada murid.

Penutup (5 minit) 1) Menyanyikan lagu ABC.

1) Murid diminta menyanyikan lagu ABC dengan penuh perasaan.

Kecerdasan Pelbagai muzik, interpersonal BBM LCD, video