Anda di halaman 1dari 8

Tarikh Masa Tema Tajuk Tahun HPU

: 25 Julai 2011 : 8.00 9.00 pagi ( 60 minit) : Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi : Pokok Kelapa : 4 Inovatif ( Lelaki : 8 orang dan Perempuan 12 orang) : 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan, intonasi , dan gaya pembacaan yang sesuai. Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan.

8.0 HPK : 5.1

Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk

8.1 HHP :

5.1 Aras 1 i) Membaca perkataan ,frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.

8.1 Aras 1 i) Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan

Objektif

: Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Membaca teks mengenai pokok kelapa yang telah disediakan dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Mencari kata adjektif dalam teks yang telah disediakan. 3. Membina ayat tunggal berdasarkan kata adjektif yang terdapat dalam teks pokok kelapa

Aktiviti P & P

: 1. 2. 3. 4. Bersoal jawab mengenai gambar pokok kelapa Membaca teks yang disediakan Mencari kata adjektif dalam teks yang disediakan. Membina ayat tunggal menggunakan kata adjektif yang terdapat dalam teks. 5. Menyatakan kegunaan pokok kelapa

Sistem Bahasa

: Sintaksis Morfologi : membina ayat tunggal : kata adjektif

Sebutan dan intonasi Pengisian Kurikulum : Kemahiran Bernilai Tambah : Kemahiran berfikir : Kecerdasan Pelbagai : Kontekstual Strategi Pengajaran : Direktif : Kontekstual Kemahiran Generik Penekanan konsep 5 P : : Kemahiran Belajar

Penggabingjalinan : Kemahiran Membaca : Kemahiran Menulis Penyerapan : Ilmu Geografi

Pemulihan

: Meminta murid membaca semula teks pokok kelapa dengan bantuan rakan yang boleh membaca dengan lebih baik.

Penggayaan : Memberi teks mengenai hasil tani dan meminta mereka mencari kata adjektif yang terdapat dalam teks. Penilaian : Murid menjawab soalan pemahaman yang diberikan oleh guru.

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran: 1. Bahan bercetak : Teks dan gambar

Pengetahuan Perlua Ada: 1. Murid pernah melihat pokok kelapa 2. Murid boleh membina ayat tunggal.

Aktivit Pembelajaran dan Pengajaran

Langkah Isi Kandungan dan Masa

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

1. Gambar mesin parut kelapa (rujuk lampiran 1) 2. Soalan : i) Siapa yang pernah melihat alat ini? ii) Siapa yang mempunyai alat ini di rumah ? iii) iv) Kegunaan alat ini? Darimanakah datangnya buah kelapa? 3. Menunjukkan gambar pokok kelapa

a. Guru menunjukkan gambar alat memparut kelapa. b. Guru bersoal

Gambar

Kontekstual: -Perkaitan isi pelajaran dengan

jawab mengenai pengalaman alat tersebut. c. Guru menunjukkan gambar pokok kelapa dan seterusnya memperkenalka n tajuk hari ini. murid

Langkah Teks berkaitan dengan pokok 1 (15 minit) kelapa. (rujuk lampiran 2)

a. Guru meminta murid mendengar dan

Kemahiran Belajar Cara belajar

menghayati teks mendengar yang akan dibaca oleh guru. b. Guru membaca teks dengan sebutan , intonasi dan gaya yang betul. c. Murid membaca teks secara individu, kumpulan dan sekelas dengan intonasi dan sebutan yang betul. dengan cekap

Langkah 2 (20 minit)

1. Soalan i) Bagaimanakah bentuk

a. Guru bertnayakan

pokok kelapa? ii) Apakah kegunaan pokok kelapa ? iii) Bagaimanakah rasa iar kelapa?

secara lisan mengenai bentuk pokok kelapa. b. Murid menceritakan bentuk pokok kelapa kepada kelas. c. Guru meminta mirid membuat soalan yang diberikan. d. Guru dan murid berbincang mengenai kata adjektif. e. Murid diminta mencari kata adjektif yang

terdapat dalam teks yang disedikan.

Langkah kata adjektif:3 (15 minit) 1. Panjang 2. Keras 3. Cantik 4. Bulat

a. Murid diminta meneynaraikan kata adjektif yang terdapat dalam teks. b. Guru dan murid berbincang jika

TPK Kecerdsan pelbagai. -interoersonal -intrapersonal

Ayat:1. Kereta itu sungguh panjang, 2. Permukaan buah kelapa sangat keras. 3. Pemandangan di pantai pada waktu malam sungguh cantik. 4. Bola itu bulat.

ada perkataan yang tidak difahami. c. Guru membantu murid membina ayat tunggal berdasarkan kata adjektif yang terdapat dalam tekks.

Penutup

rumusan kognitif

1. Guru

kontekstual

(5 minit) 1. Menerangkan kegunaan pokok kelapa.: merumuskan isi pelajaran dengan memberi beberapa kegunaan pokok

hubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan.

- Batang pokok kelapa yang panjang dan keras boleh dibuat titi. - membuat tali dan berus,

kelapa.

tempurung kelapa dapat dijadikan tabung dan barang-barang hiasan yang cantik. isi kelapa juga boleh menghasilkan minyak, sabun dan majerin.
2. Murid mengenal pasti kata adjektif 3. Murid dapat membina ayat tunggal.