Anda di halaman 1dari 2

KEFAHAMAN AYAT 7

ARAK & JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN


( Surah Al Baqarah: Ayat 219 )
_ :_ c|_e_ _ _:_ :___x a _:_o __ q
e__x '|_ _:_o___x __qx o :_o q
_ c|_e__x :_ _oc'_ _c:_ q _ o__
_ _q:_ ____: _|::_ _oxq__: oo
Maksudnya : Mereka bertanya kpd engkau ( Wahai Muhammad) mengenai arak & judi. Katakanlah : " Pada
kedua-duanya dosa besar & ada pula beberapa menaaat bagi manusia! tetapi dosa kedua-duanya lebih besar
drpd manaaatnya." "an mereka bertanya pula kpdmu "#pakah yg mereka belanjakan (dermakan)"$ Katakanlah :
"(dermakanlah apa-apa) yg berlebihan drpd keperluan (kamu)". "emikianlah #llah menerangkan kpd kamu ayat-
ayat ( keterangan hukuman) supaya kamu berikir "
ARAK JUDI
Pengertian :
%alah &emua jenis minuman yang
mengandungi alkohol ! memabukkan &
menghilangkan ke'arasan ikiran
(th : Wiski
Pengertian :
%alah sejenis Permainan yang menggunakan
Wang! )arta atau sebagainya dengan tujuan
Pertaruhan (utk mendapat keuntungan yang
banyak tanpa perlu berusaha)
(th: *ikam nombor ekor
KEBURUKAN ARAK & JUDIHIKMAH
PENGHARAMAN ARAK &JUDI
Kpd individu
Hukum: )aram & +erdosa +esar
Hukuman :
,- kali sebatan (.mn /asulullah)
0- sebatan (1mn Khaliah 2mar
#l Khattab )
Hukum : )aram & +erdosa +esar
Hukuman :
"idenda & "irampas harta yang
diperolehi dari hasil berjudian
Tanggungjawab terhadap keluarga akan terabaiKebajikan keluarga terjamin Mencetuskan
perpecahab dlm masyHubungan antara anggota masy terjalin baik & mesraNegara mudah terdedah kpd
pihak musuhPembangunan negara dapat dijalankan secara terancang
3konomi 4egara akan berkembang pesat
4egara aman makmur & "isegani masy luar

4egara akan mundur


4egara akan dipandang serong oleh 4egara luar

Kpd
negara
Masy hidup harmoni
Melahirkan masy yg berdaya saing

+erlaku keruntuhan moral dlm masy


Kegiatan jenayah berleluasa dlm masy spt. Penipuan! pe5ah rumah!peras ugut dll
Masy tidak produkti & berdaya saing
Kpd
masyarakat
Ahli keluarga mendapat pendidikan & perhatian yg sempurna
Mewujudkan keluarga yg bahagia
Ekonomi keluarga mantap & kukuh
+erlaku pergaduhan & per5eraian suami isteri
PENGAJARAN AYAT :
6. #rak & judi 'ajib dijauhi oleh
setiap orang %slam
7. #rak &judi memporak perandakan
keluarga! masy dan negara
SOALAN LATIHAN
6. 4yatakan maksud #rak & 8udi (,M)
7. *erangkan 9 usaha yg 'ajar dilakukan oleh pelajar utk mengelakkan diri
daripada kegiatan perjudian. (:M)
9. *erangkan 9 keburukan arak & judi kepada indi;idu yang terlibat dengannya.
(:M)
,. 8elaskan 9 hikmah < kebaikan pengharaman arak & judi kepada keluarga
(:M)
Kasih sayang terhadap anak-anak tidak sempurna
Pendidikan anak-anak terabai
3konomi keluarga akan tergugat
Kpd keluarga
Dapat berbakti kepada agama , keluarga & masyarakat
Dapat memberi sumbangan kpd negara
Melahirkan individu yg berdisiplin & bertanggungjawab
Terhindar daripada perkara mungkar & maksiat
Melalaikan diri dr mengingati Allah
Mengabaikan tanggungjawab kpd keluarga, masy & Negara
Menghilangkan kewarasan akal fikiran & memudaratkan kesihatan
Melahirkan individu yg malas berusaha & mementingkan diri sendiri
Terdedah kpd godaan syaitan utk melakukan perbuatan keji & mungkar

PUNCA / FAKTOR YG MENDORONG SESEORANG TER!"AT DGN ARAK # JUD!


6. 8ahil < 5etek ilmu agama
7. %man tidak mantap
9. *erpengaruh dgn ha'a nasu & tipudaya syaitan
,. Keinginan 5epat kaya tanpa perlu berusaha
=. *erpengaruh dgn budaya hidup barat yang nageti
USAHA H!NDARKAN D!R! DAR! MEM!NUM ARAK # "ERJUD!
&entiasa mematuhi perintah & larangan #llah
8angan berka'an < bergaul dengan peminum arak & penjudi
*idak pergi ke tempat hiburan yang menyediakan arak & judi
3lakkan menyertai permainan atau membeli barang yang ada unsur perjudian
&elalu berdoa supaya dihindarkan diri dari terlibat dgn arak & judi
&entiasa mengingatkan diri tentang bahaya arak & judi !dosa dan a1ab #llah
&entiasa mengingati #llah 'alau di mana berada.

Anda mungkin juga menyukai