Anda di halaman 1dari 2

LATIHAN NILAI BERTANGGUNGJAWAB

A. Lengkapkan bahan grafik di bawah ini.

Banding beza kesan penjagaan kesihatan

B. Kesan jika saya menjaga kesihatan diri

A. Kesan jika saya tidak menjaga kesihatan diri

1. _____________________________________

1. _____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2. _____________________________________

2. _____________________________________

______________________________________

______________________________________

3. _____________________________________

3. _____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

4. _____________________________________

4. _____________________________________

_______________________________________

_______________________________________

C. Cara saya menjaga kesihatan diri

1. ________________________________________________________
2. ________________________________________________________
3. ________________________________________________________
4. ________________________________________________________

B. Jawab soalan soalan yang berikut.


1. Individu yang bertanggungjawab akan sentiasa menjaga kesihatan dirinya dan salah satu
caranya ialah dengan bersenam.
(a) Berikan empat jenis senaman
i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
iii. ________________________________________________________________________
iv. _______________________________________________________________________

(b) Nyatakan dua akibat orang yang malas bersenam.


i. ________________________________________________________________________
ii. _______________________________________________________________________
Pemilihan makanan yang seimbang amat penting untuk memastikan kita sentiasa
sihat
2. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pemakanan yang seimbang?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(b) Apakah ciri ciri makanan sihat?
i. ________________________________________________________________________
ii. ________________________________________________________________________
(c) Nyatakan masalah yang mungkin timbul akibat :
i. makan berlebihan
__________________________________________________________________________
ii. tidak cukup makan
__________________________________________________________________________