Anda di halaman 1dari 1

KELAS: ____________________

NAMA MURID: ________________________________

BORANG TINJAUAN MAKLUMAT PENGGUNAAN APLIKASI ICT DAN INTERNET


Sila tandakan
(
) dalam kotak dan jawab soalan-soalan berikut:
1. PENGGUNAAN SOFTWARE KOMPUTER / KOMPUTER RIBA.
Tandakan
( ) software yang selalu atau pernah digunakan dan nyatakan kekerapan penggunaannya
(dalam seminggu).
Microsoft Word (menaip)
Paint (melukis)
Kekerapan
penggunaan : _____ kali
Kekerapan penggunaan : _____ kali
Game (permainan)
Kekerapan penggunaan : _____ kali

Microsoft Power Point (persembahan)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Movie player (tengok video)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Winamp (dengar lagu)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Windows Movie Maker (edit video)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Adobe Photoshop (edit gambar)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Audacity (rakaman suara)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Sound record (rakaman suara)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Lain-lain (Jika ada) : ________________________________________


Kekerapan penggunaan : _____ kali
2. PENGGUNAAN INTERNET
Tandakan
( ) aplikasi yang selalu atau pernah digunakan dan nyatakan kekerapan penggunaannya
(dalam seminggu).
Facebook [ Nama akaun: ________________________________ ]
Kekerapan penggunaan : _____ kali
Twitter [ Nama akaun: _________________________________ ]
Kekerapan penggunaan : _____ kali
Youtube
Kekerapan penggunaan : _____ kali

Chat / Video chatting


Kekerapan penggunaan : _____ kali

On-line game
Kekerapan penggunaan : _____ kali

e-mail
Kekerapan penggunaan : _____ kali

e-learning (pembelajaran maya)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Google (mencari maklumat)


Kekerapan penggunaan : _____ kali

Lain-lain (Jika ada) : ________________________________________


Kekerapan penggunaan : _____ kali
* Terima kasih di atas kerjasama anda mengisi maklumat ini.