Anda di halaman 1dari 2

ACARA AKHIR SEBELUM SUKAN

1. Lompat Jauh (L) Thn 4 & 5


. Lompat Jauh (!) Thp
". Lompat Jauh (L) Thn #
4. Lompat T$n%%$ (L) Thn 4 & 5
5. Lompat T$n%%$ (!) Thp
#. Lompat T$n%%$ (L) Thn #
&. Lonta' !()u'u (L) Thn 4 & 5
*. Lonta' !()u'u (!)Thp
+. Lonta' !()u'u (L) Thn #
,URU RUMAH SUKAN
RUMAH KUNING
1. !N N--RA.I.A/ATI BT SANUSI
2. !N ANIS ASM0RA BT RAMLI
". !N SHARI1AH BT SHARI22
4. CIK ANIS S0A2I3AH BT AB1 RA.AK
5. ENCIK M-HAMA1 MA1RSAM BIN
M-HAMA1
RUMAH MERAH
1. !N N-RHASNI.A BT M-H1 N-R1IN
. !N N-R A.IEMAH BT AB1 A.I.
". ENCIK ISMAIL BIN 1IN
4. CIK SITI N-RHANISAH BT M-H1
HURI
RUMAH HIJAU
1. !N HA.ATUL 2AU.IAH BT HAM.AH
. !N MARSINI BT AB SALAM
". !N JAMNAH BT ARI22IN
4. !N N-RHASNI.A BT M-H1 N-R1IN
5. !N KAUTHAR BT ISMAIL
#. EN NURUL IKH/AN BIN JAMALU1IN
!EN,HAR,AAN
1. 2()4'a S5n Bh5
. SL T$an% Sa6$t
". 1atu7 Kon% Cho Ha
4. R$n$ ** S5n Bh5
5. Kop('a8$ 2()4'a
#. /A1IRA
&. K()a9 So7on%an I9u9apa SK,L
*. En4$7 M5 Sa))(h 9 Kono7
+. /a'%a 2()4'a ,u%u$8an L(7$'
1:. Ma4 Spo't8
SEMUA GURU DAN KAKITANGAN SKGL DAN SEMUA YANG
TERLIBAT SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG.
SK GUGUSAN LEKIR
32000 SITIAWAN, PERAK
TARIK
H
: 26 JUN
2014
MASA : 2.00 PTG
TEMPA
T
: PADANG
SKGL

PERASMI:
En Norsuha! " Moh#
Noor
!(%a6a$ !(no)on% !!1
Ko7u'$7u)um
REK$D KEJ$HANAN 2010 % 2014
LOMPAT JAUH (P) - NUR IZYANA BT MOHD HAMIZAM =
4.37 METER (2012)
(L) - MOHAMAD BIN MORTOMO =
5.15 METER (2012)
LOMPAT TINGGI (P) NUR AINA !YA"IRIN BT ARBAIN =
0.#4 METER (RE"OD BARU) (2014)
(L) - NI" MOHD !HAHEZ$AN B NI" EZANEE =
1.13 METER (2013)
LONTAR PELURU (P) NURUL %ADLIANA BT MOHD RAMLAN
=
&.4# METER (2013)
( L) MOHD LO'MAN BIN MOHD "HAPELI =
7.35 METER (2013)
JAWATANKUASA KEJOHANAN
PENGERUSI :Pn. Aminah bt Abd Jabar
TIMBALAN PENGERUSI :
Pn Nurul Huda bt Sulaiman (PK Kokurikulum)
Pn. Rohana bt Othman (PK Pentadbiran)
Pn. Rosnani bt Ishak (PK HEM)
SETIAUSAHA : Pn. Norasiah bt Arshad
PEN SETIAUSAHA :
En. Muhamad Madrisam b Muhamad
BENDAHARI:Pn. Anis Asmra bt Ramli
JAWATANKUASA KERJA
TEKNIKAL/PERSIAPAN
PADANG
En. Muhamad Madrisam b
Muhamad
En. Nurul Ikh!an b Jamaluddin
Peker"a S!asta
KEPEGAWAIAN
En. Ismail b #in
En. Muhamad Madrisam b
Muhamad
AJK PI$%
SAMBUTAN DAN PROTOKOL
Pn. Aminah bt Abd Jabar
Pn. Nurul Huda bt Sulaiman
Pn. Rohana bt Othman
Pn. Rosnani bt Ishak
PENYELIA PESERTA
Pn. Noor A&i&a!ati bt Sanusi
(Kunin')
Pn. Ha&atul (au&iah bt Ham&ah
(Hi"au)
Pn. Anis Asmar Ramli (Merah)
Pn. Shamsila bt Abu Hassan
(Prasekolah)
Pn. Hasnah Ni&ar bt Hashim
(Pend. Khas)
HADIAH DAN CENDERAHATI
Pn. Norhasni&a bt Mohd Nordin
)ik Siti Nor Hanisah bt
Mohamed Huri
PENCATAT DAN PEMARKAHAN
Pn. Marsini bt Ab Salam
Pn. Norasiah bt Arshad
JAMUAN DAN MINUMAN
Pn. Jamnah bt Ari*in
Pn. Anis Asmra bt Ramli
BUKU CENDERAMATA
Pn. Sharidah bt Shari**
)ik Anis Sa*i+ah
SIARAYA
En. Nurul Ikh!an b Jamaluddin
JURUACARA
Pn. Kauthar bt Ismail
KESELAMATAN / KEBERSIHAN
Pn. Sharidah bt Shari**
Pn. Nora&imah
Pen'a!al Keselamatan
SENAMAN BERAMAI-RAMAI
Pn. Norhasni&a bt Mohd Nordin
Pn. Ha&atul (au&iah bt
Ham&ah
JURUFOTO
En. Norai&man b Putera
A&ARA AKHIR SUKAN
,. -.M (/) 0HN ,
1. -.M (P) 0HN ,
2. 3.M (/) 0HN 1 4 0HN 2
5. 3.M (P) 0HN 1 4 0HN 2
-. A)ARA JEMP60AN 5 7 ,..M
8. S6KANEKA PRA SEKO/AH
9. 5 7 3.M (/) 0HP ,
3. 5 7 3.M (P) 0HP ,
:. ,..M (/) 0HN 5 4 0HN -
,.. ,..M (P) 0HP 1
,,. ,..M (/) 0HN 8
,1. 1..M (/) 0HP 1
,2. 1..M (P) 0HP 1
,5. S6KANEKA
,-. 5 7 ,..M (/) 0HP 1
,8. 5 7 ,..M (P) 0HP 1
,9. A)ARA $APA
,3. A)ARA I$6
,:. A)ARA $E/IA (/)
1.. A)ARA $E/IA (P)
1,. A)ARA PE%A;AI
11. 5 7 1..M (/) 0HP 1
12. 5 7 1..M (P) 0HP 1

ATURCARA
1... <etan' = Ketibaan Jem<utan
= Persia<an <eserta
1.2. <etan' = Ketibaan Perasmi
= Perbarisan masuk
= $a>aan Ikrar Ke"ohanan
= 6>a<an %uru $esar
= 6>a<an Perasmian Ke"ohanan
= Penam<aian Hadiah /om<at
Jauh? /om<at 0in''i? /ontar
Peluru dan Merentas #esa
= Perbarisan keluar
= Senaman beramai@ramai
2... <etan' = A>ara Sukan 0ahunan bermula
= A>ara ,@8
= Penam<aian hadiah a>ara ,@8
= A>ara 9@,5
= Penam<aian hadiah a>ara 9@,5
= A>ara ,-@12
= Penam<aian hadiah a>ara ,9@1,
= 6<a>ara Penutu<
= Perbarisan masuk
= Penam<aian hadiah ,-@,8? 11@12
= Hadiah Olahra'a!anAOlahra'a!ati
= Hadiah Johan Rumah Sukan
= 6>a<an Penutu<
= Ma"lis bersurai