Anda di halaman 1dari 6

1
Hadratul mukarramiin... para 'Alim 'Ulama, para Kyai, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Sesepuh pinisepuh kasepuhan wabil khusus Bpk KH. Muttaqin Al
Hafidz.

Yang kami hormati... Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tamu undangan, dan Hadiriin yang
berbahagia..

Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT
yang menunjukkan tanda-tanda kebesaranNya dengan menjadikan kita hidup
berpasang-pasangan diliputi dengan rahmat. Sebab dengan izin Allahlah kita
dapat bertemu muka guna menghadiri acara resepsi perkawinan putra/putri
bapak............sekaligus memberi do'a restu mempelai berdua. Sholawat ma'as
salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad
saw, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada ummatnya hingga akhir
zaman..
2Hadirin yang berbahagia..
Perkenankanlah saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, untuk
membacakan susunan acara:

Acara pertama pembukaan
Dilanjutkan acara ke 2 Sambutan-sambutan
Akdun nikah merupakan acara yang ke 3
Meniti acara ke 4 yaitu Mau'idloh Hasanah dilanjutkan dengan doa
Dan acara yang ke 5 penutup.

Hadirin yang berbahagia
Dengan senantiasa memohon Taufiq dan HidayahNya serta Keridhoan Allah SWT,
marilah kita buka acara ini dengan bersamasama membaca Umul Kitab.
.........
Terima kasih, semoga dengan bacaan umul kitab tadi, acara pada malam hari ini
dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.

Untuk memanfaatkan waktu, marilah kia mulai saja acara selanjutnya, yakni
pembacaan Kalam Illahi dan sari tilawah, yang segera akan dibawakan oleh adik
kami berdua nanda ....................... dengan ...................... Untuk itu segera saja
kami persilahkan nanda berdua tersebut, adik ........... dan ................. kami
persilahkan.

Hadirin yang kami hormati, sebagaimana layaknya adat kita, maka atas nama
keluarga mempelai wanita memberikan kesempatan kepada pihak mempelai pria
untuk memberikan sekapu sirih, sebagai amanat keluarga menyerahkan
pengantin pria kepada keluarga pengantin wanita. Untuk itu segera saja kami
serahkan kepada yang mewakilinya. Yang terhormat wakil keluarga pengantin pria
kami persilahkan! Adapun sambutan pertama akan disampaikan oleh:

3


Terima kasih Bapak ................... yang telah dengan ikhlas penuh kesungguhan
telah menyampaikan amanat pengantin pria sekeluarga kepada Bapak
Mohammada Amin sebagai orang tua pengantin wanita.
Selanjutnya, kiranya tepat sekali jika segera kesempatan berikutnya kami
serahkan kepada pihak keluarga pengantin wanita, yang dalam hal ini akan
diwakili oleh Bapak .................. untuk itu yang terhormat Bapak .......................
kami persilahkan!

Tibalah kita pada acara yang 3 yaitu Akad Nikah..
Proses acara akad nikah ini akan di pimpin oleh Bpk Kyai Nur fuad selaku P3N
Kepada beliau Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan
Akad nikah berisi: Pembacaan ayat suci Al Quran, Khutbah Nikah dan Ijab Qabul.

Hadirin dan hadirat yana kami muliakan. Sementara pengantin mempelai berdua
bersanding menikmati belaian kasih bak raja sehari di singgasana, kami
persilahkan hadirin menikmati hidangan yang telah disajikan.
Selanjutnya seiring doa semoga mempelai berdua berbahagia bersama keluarga
selamanya di atas ridla Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah sejenak kita jelang
acara berikutnya, yakni ceramah agama, sekapur sirih santapan rohani tentang
suka dan duka membentuk mahligai bersama bak sebuah bahtera yang senantiasa
tidak sepi menerpa dan diterpa gelombang untuk menuju ke pantai impian. Untuk
itu hadirin kami persilahkan mencermati dan menghayati ceramah agama yang
akan
segera disampaikan oleh Bapak Kyai H. Ali Imron. Selamat mengikuti ceramah
agama, dan Bapak Kyai H. Ali Imron yang terhormat kami persilahkan!

***** CERAMAH AGAMA OLEH BAPAK KYAI *****

Terima kasih Bapak Kyai H. Ali Imron, semoga nasehat, petuah dan kajian Bapak
tadi dapat dinikmati, dihayati, dan diamalkan tidak saja oleh mempelai berdua
saja, namun juga mudah-mudahan dapat diamalkan oleh para hadirin dan hadirat.
4


Amin!
Hadirin yang kami muliakan, agar mendapat syafaat dan berkah dari Tuhan Yang
Maha Kuasa, maka marilah kita berdoa bersama-sama sekaligus mendoakan
semoga pengantin berdua benar-benar hidup sejahtera lahir dan batin selamanya
di dunia hingga akhirat, beserta sejawat, keluarga, dan kedua orang tua masing-
masing. Untuk itu kami persilahkan Bapak Kyai H. Ali Imron, kiranya berkenan
memimpin doa. Bapak Kyai H. Ali Imron kami persilahkan!

***** ACARA PEMBACAAN DOA BERSAMA *****

Terima kasih Bapak Kyai H. Ali Imron. Hadirin yang berbahagia, agaknya pengantin
mempelai berdua akan segera memperkenalkan diri kepada hadirin. Sambil
menikmati hidangan marilah kita jelang saja acara malam ramah tamah ini
dengan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang kemudian
dilanjutkan dengan santap malam bersama.

Untuk semuanya itu maka segera kami persilahkan dengan hormat hadirin secara
bergantian memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai, kami
persilahkan.

***** ACARA PEMBERIAN SELAMAT *****

Sambil menungg selesainya acara pemberian ucapan selamat, maka kami
persilahkan hadirin yang sudah selesai menuju ke tempat hidangan yang sudah
kami persiapkan. Selanjutnya kami persilahkan hadirin menikmati hidangan
tersebut.
Selamat bersantap malam.

***** ACARA SANTAP MALAM BERSAMA *****

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, dengan selesainya seluruh acara demi
5


acara malam resepsi pernikahan nanda mempelai berdua, Siti Zulaika dan Agung
Wiranata maka berakhirlah resepsi malam ini. Dengan hormat, kami atas nama
keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih, kami persilahkan hadirin
menikmati hidangan hingga selesai.

Atas nama keluarga mempelai berdua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih,
mohon maaf sebesar-besarnya jika saja ada sesuatu dalam resepsi ini yang kurang
atau tidak berkenan di hati hadirin dan hadirat.

Terima kasih, Wassalamualaikum wr. wb.

Demikianlah artikel tentang Contoh Naskah Pembawa Acara Pernikahan semoga
bermanfaat dan membantu anda dalam sebagai MC

Mata acara yang ke 4 yaitu Tausyiah dilanjutkan dengan doa.
Tausyiah ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Wal Muhtaram Bapak K.H.
Muttaqin Al Hafidz... Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat

Dengan uaraian tausyiah tadi, mudah-mudahan kita dapat menikmati,
menghayati, dan mengambil hikmahnya untuk dapat kita amalkan dalam
menjalani kehidupan ini.

Usai sudah pelaksanaan Akdun Nikah ini mudah-mudahan senantiasa
mendapatkan keridloan Alloh SWT, dan mudah-mudahan pula kedua mempelai
ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan nikmat fiddunya wal
akhiroh. Kami atas nama shohibul hajah menyampaikan terima kasih pada para
hadirin yang telah ikut menyaksikan dan memberikan doa retu dalam
pelaksanaan Akdun Nikah ini. Serta mohon maaf atas segala kekurangan yang
ada.

Teriring doa semoga kesejahteraan, keselamatan dan barokah Allah senantiasa
6


tercurah kepada kita semua, aamiin. Billahittaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.