Anda di halaman 1dari 11

BIODATA

NAMA : VUTAYATHAANNU A/P CHANDRA SEKARAN


KELAS : 6 PISMP RBT 1
NO IC : 921225-10-6698
UMUR : 22 TAHUN
AMBILAN : JAN 2012
ALAMAT : NO 20 JALAN SUN!AI NIBON! 1"B/KU" RANTAU
PANJAN! "2100 KLAN! SELAN!OR
NO# TEL : 010-2"8960$
i
PENGHARGAAN
ii
ISI KANDUNGAN
1. BIODATA i
2. PENGHARGAAN ii
3. ISI KANDUNGAN iii
4. BAHAN ASAL 1
5. BAHAN INOVASI 2
6. KOS PENYEDIAAN BAHAN 3
7. LANGKAH PENYEDIAAN MASAKAN 4-9
. KANDUNGAN NUTRIEN YANG TERDAPAT DALAM MASAKAN 1!
9. "ADANGAN MENGKOMERSILKAN HASIL MASAKAN 1!
1!. RE#LEKSI 11
11. BIBLIOGRA#I 12-13
iii
BAHAN ASAL
iv
BAHAN INOVASI
v
KOS PENYEDIAAN BAHAN
vi
LANGKAH PENYEDIAAN MASAKAN
vii
KANDUNGAN NUTRIEN YANG TERDAPAT DALAM MASAKAN
viii
"ADANGAN MENGKOMERSILKAN HASIL MASAKAN
ix
RE#LEKSI
x
BIBLIOGRA#I
xi