Anda di halaman 1dari 10

Perencanaan Tulangan Fondasi

DATA AWAL:
Dmensi Fondasi dan Kolom:
Lebar telapak arah x
Panjang telapak arah y
Tebal pelat fondasi
Lebar penampang kolom
Panjang penampang kolom
Selimut beton

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

1.8
1.8
0.25
0.3
0.3
75
99
83
151
167
40

m
m
m
m
m
mm

Tebal efektif fondasi arah x


Tebal efektif fondasi arah y
Posisi kolom (Dalam)

Bx
By
hf
b
h
sb
ds,x
ds,y
dx
dy
s

Data Tanah:
Kedalaman Fondasi

Df

1.5

Berat volume tanah

Tebal tanah di atas fondasi

ht

Tahanan Konus rata-rata

qc

20

kg/cm2

Bahan Konstruksi:
Kuat tekan beton
Kuat leleh baja tulangan

fc'
fy

=
=

25
400

MPa
MPa

Berat beton bertulang


Dipakai tulangan

c
D

=
=

24
16

kN/m3
mm

Pu
Mu,x
Mu,y

=
=
=

256.2
30.96
46.45

kN
kNm
kNm

Beban Rencana Fondasi:


Gaya aksial terfaktor
Momen arah x terfaktor
Momen arah y terfaktor

(Berhubungan dengan tanah)

13.46 kN/m3
1.25

PERHITUNGAN:
A. Perhitungan daya dukung tanah (terzaghi)
Daya dukung ultimit (qult) untuk fondasi persegi, pada tanah kohesi dihitung sebagai berikut:
qult
qc
=
5
+
0.34
x
=
5
+
0.34
x
20
2
=
11.8 kg/cm
t

qult
SF

11.8
3

3.933 kg/cm2

393.3

kN/m2

B. Perhitungan tegangan pada dasar fondasi


Pu

=
B
x
L
q

=
=
=
=

berat fondasi
hf
c
x
0.25
x
24
2
22.825 kN/m

+
+
+

Mu,x
1/6

By

Bx2

Mu,y
1/6

berat tanah
ht
t
x
1.25
x
13.46

Tegangan tanah maksimal pada dasar fondasi (max):


256.2
30.96
max
+
=
1.8
x
1.8
0.167
x
1.8
x
2
2
t
= 181.54 kN/m
<
=
393.33 kN/m Okey
Tegangan tanah minimal pada dasar fondasi (min):
256.2
30.96
min
=
1.8
x
1.8
0.167
x
1.8
x
2
2

= 22.259 kN/m
<
=
393.33 kN/m Okey
t

3.24

3.24

46.45
0.167

46.45
0.167

C. Kontrol kuat geser 1 arah


Geser arah x:
Vu,x

By

Bx

bkolm

= (

min

+ (

22.26

+ (

128.53 kN/m2

0.599

167.16

kN

fc'
6

Vu,x

Vc,y

Vc,y

x (

) -

Bx

1.8

1.8

x (

By

Vc

max

dx

+
2
= (

1800

) x ( max
Bx
0.599 ) x ( 181.54
1.8
a

181.5

+
2

dx

0.75

128.53

300

min

22.25916

1800

) -

151

)
)

=
=

5
6
226500
226.5

N
kN

226.5

169.875 kN

151

syarat : Vu

Vc

167.2

Bx

x (

By

hkolm

<

169.88 Okey

Geser arah y:
Vu,y

= (

min

+ (

22.26

+ (

129.95 kN/m2

0.583

163.44

kN

fc'
6

Vu,y

Vc,y

Vc,y

) -

Bx

1.8

1.8

x (

Bx

max

dy

+
2
= (

1800

) x ( max
Bx
0.583 ) x ( 181.54
1.8
a

181.5

+
2

dy

129.95

300

min

22.25916

1800

=
=

N
kN
=

Vc

0.75

250.5

syarat : Vu

Vc

163.4

<

187.88

Okey

167

)
)

5
6
250500
250.5

) -

167

187.875 kN

D. Kontrol kuat geser 2 arah


Gaya geser pons terfaktor:
Vu

Bx

By

- (

= (

1.8

1.8

- (

0.3

309.43

kN

+
+

d ) + (
151 ) + (

Gaya geser yang ditahan oleh beton:


b0
=
2
x (( b
=
2
x (( 300
=
1804 mm
Vc1

= (
= (

1
1

+
+

2
c
2

) x
) x

) x (

0.151 ) x (

0.3

0.151

h
300

+
+

d
151

fc'

b0

6
1804

151

))
))

= (

681010
681.01

N
kN

= (

= (

607020
607.02

N
kN

fc'

454007
454.01

N
kN

=
=
Vc2

=
=
Vc3

=
=
=
=

s
40

Dipilih yang terkecil yaitu

Kontrol:
Vu

Vc

E. Hitung tulangan Fondasi:


ds
=
99
d
=
151
Bx
x
=
2

b0

12
1804
12

151

454 kN

Vc

=
=

0.75
x
340.5 kN

309.4

<

340.5 Okey

0.75 m

x
) x ( max
0.75 ) x ( 181.54

min
) /
22.25916 ) /

Bx
1.8

x
x

x2
0.563

x (
x (

max
181.539

x
115.2

x
0.5
x
0.5
x
115.2
44.836 kNm

Bx
1.8

Mu x 106

0.8
2.458

Vc

=
=
=

fc'

151

Mu

min
22.259
115.17

151

=
=
=

x
b0
x
1804

b0
3
1804
3

hkolom

+ (
+ (
kN

) x

x
b
x
44835972.87
x
1000
x
MPa

+
+

454.01

0.3333
0.3333

dgn, b = 1000 mm
2

22801

Kmax

=
=
=

Jadi :
a

x ( 600

382.5

0.85

x ( 600
(

600
+
600

fy
+
400
+

225

fy )
225
2
400 )

0.85

6.5736 MPa
Kmax Maka (Memenuhi Syarat)

<

= {

= {

18.614

mm

0.85

fc'

0.85

25

x
fy
x
400

=
=
=

+
(

=
As,u

382.5

2
0.85
2
0.85

x
x
x
x

K
} x
fc'
2.458
} x
25

18.61

1000

988.8

mm2

D2

256

1000

250

d
151

fc' < 31.36 MPa

As,u

988.84 mm2

dipilih yang terbesar yaitu :

As,u

Jarak tulangan :
s

=
=
=

0.25

0.25

203.23

mm

450

mm

dipilih yang terkecil yaitu :


digunakan jarak sebesar :

x
As,u
3.14
x
988.8

hf

s
s

=
=

203.2
200

mm
mm

maka tulangan yang digunakan untuk fondasi telapak yaitu : D16-200

dengan S

500

1000

mm )

Mu,y
x

Bx

By2

46.45
1.8

3.24

46.45
1.8

3.24

599

mm

22.83

22.83

x (

)) x (

583

mm

max

+
2
+
2

181.54

a
22.26

)
)

) x
) x

x2
0.5625

fc'

25

=
=
=

1.4

1.4

528.5

mm2

b
fy
1000
400

151

Beri Nilai