Anda di halaman 1dari 4

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA INGGERIS

KALI PERTAMA 2014Tarikh : 6 Januari 201
Hari : Isnin
Masa : 2:15 Petang
Tempat : Bilik Guru
Kehadiran :

1. Zaleha binti Bahari
2. En. Abdullah b. Ab Rahman
3. Cik Noreen anak Keloni
4. En. Firdaus bin Sahak

Agenda Mesyuarat
1. Ucapan Pengerusi
2. Pengesahan minit mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris kali ketiga 2013.
3. Post mortem UPSR Bahasa Inggeris 2013
4. LINUS
5. Penetapan jumlah minimum latihan kerja murid
6. Pelan strategik
7. Laluan iqra/ English Day/ English Corner
8. Karnival Bahasa Inggeris
9. Belanjawan
10. KSSR ( inhouse training )
11. Ha-hal lain

1. Ucapan Pengerusi
1.1. Mengucapkan tahniah kepada semua guru yang dapat hadir.
1.2. Mengharapkan mesyuarat ini dapat dijalankan dengan baik.
2. Pengesahan minit mesyuarat Panitia Bahasa Inggeris kali ketiga 2014.
2.1. Cik Noreen a/k Keloni mencadang agar minit disahkan
2.2. En. Abdullah b Ab Rahman menyokong
2.3. Perkara-perkara berbangkit
a. English Week pada tahun lepas tidak dapat dilaksanakan kerana banyak aktiviti
luar berlangsung pada minggu tersebut.
b. Pada tahun ini cadangan untuk English Week ialah pada 22- 26 September 2014.
- Aktiviti sepanjang English Week Isnin ( Perasmian English Week )
- Selasa ( Find Hidden Pictures , Tahap 1) ( Crossword Puzzle , Tahap 2)
- Rabu ( Jigsaw Puzzle, Tahap 1 ) ( Scrabble, Tahap 2 )
- Khamis ( Treasure Hunt , Tahap 1 ) ( Wheel of Words, Tahap 2 )
- Jumaat ( Penyampaian hadiah dan persembahan penutup
c. Maklum balas program membudayakan Bahasa Inggeris
- Kurang berjaya kerana kurang persediaan guru Bahasa Inggeris dan kurang
keyakinan diri guru-guru lain.
- Pada tahun ini program akan diteruskan dan akan diwujudkan English Path.
- Perlu lebih banyak bahan English di sekitar sekolah.
- Guru-guru Bahasa Inggeris perlu menyediakan wordlist untuk setiap kelas.
3. Post mortem UPSR Bahasa Inggeris 2013
3.1 . Guru-guru Bahasa Inggeris gagal mewujudkan suasana Bahasa Inggeris di sekolah.
3.2 . Kurang kerjasama guru lain untuk menaikkan Bahasa Inggeris
3.3 . Penambahbaikan untuk UPSR 2014.
- Program mentor/mentee untuk murid target Bahasa Inggeris
( Zuhailin Hafika, Khairunnisa, Dian Shahera, Shahalin )
- Semua guru Bahasa Inggeris terlibat dalam membantu guru Bahasa Inggeris
tahun 6 untuk menjalankan kelas tambahan.
4. LINUS
4.1. Latihan dalaman untuk LINUS akan diadakan pada 20/1/2014
5. Penetapan jumlah minimum latihan kerja murid.
5.1. Composition / construct sentences / describing pictures.
5.2. Grammar
5.3. Comprehension
5.4. Vocabulary
5.5. Writing
5.6. Semua guru perlu mengisi borang yang disediakan untuk penetapan jumlah
minimum latihan kerja murid.
6. Pelan strategik 2014
6.1. Setiap guru perlu menyediakan pelan strategik individu secepat mungkin.
6.2. Pelan strategik boleh ditulis dalam Bahasa Melayu.
7. Laluan iqra / English Day
7.1. Laluan iqra pada hari Rabu.
- Perlu disediakan bahan bacaan ringan sesuai dengan tahap murid.
8. Karnival Bahasa Inggeris
8.1. Pada tahun ini, mesyuarat bersetuju untuk hanya mengambil bahagian dalam
pertandingan Choral Speaking.
9. Belanjawan.
9.1. Duit panitia tahun lepas digunakan untuk membeli kertas laminate kepada semua
guru panitia.


10. KSSR
10.1. Satu latihan dalaman akan diadakan untuk guru-guru panitia mengenai KSSR
secara keseluruhan. Semua guru yang terlibat dengan kursus KSSR sebelum ini perlu
memberi taklimat mengenai kursus KSSR yang telah dihadiri.
11. Hal-hal lain.
11.1. ICTL
- En. Abdullah b. AB Rahman mencadangkan murid tahun 6 akan belajar ICTL
selepas UPSR.
- Cik Zaleha Rahman mencadangkan murid tahun 5 akan belajar ICTL pada
penggal kedua persekolahan.
11.2 SBOA
- Guru tahap 2 perlu bersedia untuk SBOA.


Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3.25 petang
Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................. ............................................
(FIRDAUS BIN SAHAK ) (CIK ZALEHA BTE BAHARI)
SETIAUSAHA KETUA PANITIA