Anda di halaman 1dari 3

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


Nama Kursus

Kokurikulum - Olahraga

Kod Kursus

WAJ3112

Kredit

1 (0 + 1)

Jam Kontak

30

Bahasa
Pengantar

Bahasa Melayu

Prasyarat

Tiada

Semester

Lima

Hasil
Pembelajaran

Sinopsis

1.

Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan


olahraga di sekolah;

2.

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam


melaksanakan aktivitiaktiviti olahraga;

3.

Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan


potensi pelajar dalam olahraga; dan

4.

Membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam


kepimpinan dan aktiviti olahraga.

Kursus ini meliputi pengetahuan umum, sejarah dan undang-undang,


kemahiran asas acara-acara balapan dan padang, pengurusan ukuran
balapan dan padang, pengelolaan kejohanan dan pengurusan
pasukan.
This course focuses on the general knowledge, history, rules and
regulation, track events, field event, management in measurement of
track and field events, organizing competition, team management.

Tajuk
1

Kandungan
Pengenalan Olahraga

2
3

Sejarah Olahraga
- Malaysia
- Antarabangsa

Acara Olahraga

Undang-Undang Olahraga (KOAM)


Acara Trek

Jam

Lari pecut

Acara Trek

Lari jarak sederhana

Tajuk
5

Kandungan
Acara Trek

Lompat Tinggi
- Larian landas
- Lonjakan
- Layangan
- Mendarat

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas


Desa / Mini Marathon
- Penyediaan kertas kerja
- Pembentukan AJK Pengelola

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas


Desa / Mini Marathon
- Mesyuarat pelaksanaan

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas


Desa / Mini Marathon
- Pelaksanaan projek

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas


Desa / Mini Marathon
- Pasca nilai

Projek

14

Projek

13

Lompat Jauh
- Larian landas
- Lonjakan
- Layangan
- Mendarat

Projek

12

Acara Padang - Lompatan

11

Lontar peluru
- Gaya berdiri
- Gaya gelungsur
- Gaya Parry OBrien

Acara Padang - Lompatan

10

Lari berpagar

Acara Padang - Balingan

Lari berpagar

Acara Trek

Lari berganti-ganti

Acara Trek

Jam

Projek

Tajuk
15

Kandungan

Jam

Projek

Pengelolaan Kejohanan Olahraga Mini / Merentas


Desa / Mini Marathon
- Pasca nilai
JUMLAH

Pentaksiran

1. Amali
2. Tugasan (kumpulan

30
80%
20%

Rujukan
Asas

KOAM, (terkini). Buku Peraturan dan Undang-undang.

Rujukan
Tambahan

Teng Boon Tong, 2000. Panduan Pengajaran Olahraga,


Malaysia: Longman.

MSSM, (terkini). Buku Peraturan-peraturan pertandingan.

Wee Eng Hoe, 2002. Panduan Pengajaran Olahraga, Shah Alam:


Karisma Publication Sdn Bhd.
Wee Eng Hoe, 2004. Gerak kerja kokurikulum (Sukan), Shah
Alam: Fajar Bakti.
Wee Eng Hoe, 2004. Organisasi & Pentadbiran Pendidikan
Jasmani dan Sukan, Shah Alam: Fajar Bakti.