Anda di halaman 1dari 10

Rantaman Adicara Saha Wanci Krido Darma

TITI WANCI WIGATI


1. Kumpulan Baku
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga
2. Kumbokarnan
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga

: Sabtu Pahing, 14 Mei 2011


: 19.00 WIB
: Panitia Baku
: Sabtu Wage, 21 Mei 2011
: 19.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung, Karang Taruna,
Keluarga soho Tamu Undangan

3. Icip Icip
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga

: Minggu Kliwon, 22 Mei 2011


: 06.00 WIB
: Keluarga

4. Ngedarake Serat Ulem


Dinten / suryo kaping
Pangesuh
Paraga

: Minggu Kliwon, 22 Mei 2011


: Sdr. Rohmad Sugiyono
: Karang Taruna

5. Laporan Serat Ulem


Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh

: Senin, 23 Mei 2011


: 18.30 WIB

6. Dekorasi
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Pangesuh
Paraga

:
:
:
:

7. Mendet Ampilan
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga
8. Bladahan
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Pangesuh
Paraga

Jumat Kliwon, 27 Mei 2011


19.00 WIB
Sdr. Rohmad Sugiyono
Karang Taruna

: Sabtu Legi , 28 Mei 2011


: 13.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung saha Karang Taruna
:
:
:
:

Sabtu Legi, 28 Mei 2011


13.00 WIB
Bp. Sastro Suparno soho Sugeng PW
Warga Rt 01 / 13 Lalung saha Karang
Taruna

9. Tirakatan Midodareni
1

Dinten / suryo kaping


Wanci tabuh
Paraga
10. Titilaksana Ijab Qobul
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga
11. Titilaksana Pawiwahan
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga

: Sabtu Legi , 28 Mei 2011


: 19.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung, Karang Taruna
soho Tamu Undangan
: Minggu Pahing, 29 Mei 2011
: 07.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung saha Tamu
Undangan
: Minggu Pahing, 29 Mei 2011
: 13.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung saha Tamu
Undangan

12. Brokohan
Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga

: Minggu Pahing, 29 Mei 2011


: 16.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung saha Karang Taruna

13. Pembubaran Panitia


Dinten / suryo kaping
Wanci tabuh
Paraga

: Senin Pon, 30 Mei 2011


: 17.00 WIB
: Warga Rt 01 /13 Lalung saha Karang Taruna

Dapukan para krida darma tumapaking damel


pahargyan , Ingkang hamengku damel Bp. Warsito
Ibu Sulasmi

Rantaman Paraga Krida Darma


Adicara Ijab Qobul Saha Pawiwahan
Tata Kapanitiaan Krida Darma
1. Pangayom
2. Paran Para
3. Pangarsa
4. Panyerat
5. Kahartan

:
:
:
:
:

Bp. Sumarso ( Korling Manggeh Anyar )


Bp. Marto Sukidi
Bp. Miyarsa , S.Ag , ST
Bp. Untung Mardiyanto, ST
Ibu Kasmi

Paraga Panyengkuyung Karya


1. Icip Icip

: Keluarga

2. Pengatur Tenaga
Parogo

: Bp. Sugeng St saha Bp. Mulyadi, ST

3. Penampi Ampilan Bolo Pecah, Mejo, Kursi saking RT soho Njawi


Parogo
: Sdr. Sutaryo saha Bp. Sutali
Dinten
: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
Wanci
: 13.00 WIB
4. Damel Unjukan / Jayengan
Awit
Dinten
Wanci

: Bp. Warso, Bp. Sardomo, Bp. Atmo Sukiyo


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
: 06.00 WIB Ngantos sak paripunaning pahargyan

5. Mlebet saha Medalipun Bahan


Parogo
: Bp.Sukarno
6. Pados Mayan Jambe

: Bp. Karmin

7. Pados pisang Jejeran

: Keluarga

8. Pados Obyong Tarup


Parogo

: Bp. Sastro Suparno

9. Pengatur pasugatan
Parogo

: Bp. Waris saha Bp. Sugi

10. Dekorasi
Pangesuh
Dinten
Wanci

:
:
:
:

Karang Taruna
Sdr. Rohmad Sugiyono
Jumat Kliwon, 27 Mei 2011
19.00 WIB

11. Damel Kembar Mayang


3

Parogo
Dinten
Wanci

: Bp. Jumadi SE saha Bp. Sastro Suparno


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
: 19.00 WIB

12. Pangemban Sekar Mayang

: Bp/ Ibu Sriyono-Anis

13. Bladahan
Pangesuh
Dinten
Wanci

: Bp. Sastro Suparno soho Bp. Sugeng Parto Wiyono


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
: 13.00 WIB

14. Pengawas Tamu


Dinten

15. Parkir
Parogo
Papan Parkir

: Bp. Ag. Sugiman saha Bp. Sunarto


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
Wanci
: 13.00 WIB ngantos
sak paripurnanipin pahargyan
: Bp. Loso, Bp. Surono, Bp. Maryono,,
Bp. Widodo ( Ojek ) soho Bp. Samidi
: Halaman Bp. Sugeng St soho Bp. Sunarjo

16. Keamanan
Parogo
Dinten
Wanci

: Bp. Samidi saha Bp. Widodo ( Ojek )


: Sabtu Legi, 28 Maret 2011
: 19.00 WIB ngantos sak paripurnanipun pahargyan

17. Pranoto Meja saha Kursi


Pangesuh
Dinten
wanci

: Bp. Haryanto saha Bp. Nanang


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
: 07.00 WIB

18. Nebus Kembar Mayang


Dinten

: Bp. Sunarjo saha Bp. Samidi


: Sabtu Legi, 28 Mei 2011

19. Para Among Tamu


A. Dinten
Wanci
Paraga

: Sabtu Legi, 28 Mei 2011


: 12.00 WIB 19.00 WIB
: Ibu Parmi, Ibu Sarmi, Ibu Giyatmi saha Ibu Harmi

B.

Dinten
Wanci
Paraga
Busana

C. Dinten Pahargyan
Wanci
Paraga

: MingguPahing, 29 Mei 2011


: 07.00 WIB 12.00 WIB
: Ibu Patminingsih, S.Pd soho Ibu Harmi
Keluarga
: Batik
: Minggu Pahing, 29 Mei 2011
: 12.30 WIB Ngantos Sak Rampungipun Pahargyan
: Bp. Sunarjo
Bp/ Ibu Sumarso
4

Ageman
D. Sak Sampunipu Pahargyan
Wanci
Paraga
20. Pramuladi
Pangesuh

Bp/Ibu Miyarso, S.Ag, ST


Bp/ Ibu Widodo
Bp/ Ibu Ag. Sugiman
Bp/Ibu Mulyadi, ST
Bp/Ibu Sunarto
Keluarga
: Kejawen
: Minggu Pahing, 29 Mei 2011
: 15.00 WIB 18.00 WIB
: Ibu Suwarti, Ibu Umiyati, Ibu Sumini
: Karang Taruna Ngudi Kawuruh Rw 13
: Sdr. Rohmad Sugiyono

21. Leladi Tirto Wening dumateng Temanten : Bp/Ibu Baut Sulistyo


22. Dokumentasi, Rias, Sound System saha Bristol : Sapen Sukoharjo
23. Papan Palereman Temanten

: Dalemipun Bp. Sunarjo

24. Papan Transit Hiburan

: Dalemipun Bp. Waris

25. Perlengkapan
Parogo

: Bp. Loso, Bp. Andi Utomo, Bp. Yanuri Utomo

26. Nampi Gawan

: Ibu Suliyati, Ibu Salami, Ibu Sugiyem

27. Tenggo Kado

: Adik Ninik soho Adik Dian

28. Nenggo Tali Asih

: Keluarga

29. Pangarso Masak

: Ibu Sutinem

30. Pengracik Pasugatan


Ibu-Ibu PKK

: Ibu Tulasih, Ibu Mujiyem, Ibu Padmo Inem soho

31. Pangracik Es

: Ibu Sukirah kabantu Ibu-Ibu PKK

32. Hiburan

: Organ Tunggal

Tatalaksana Pahargyan Sarta


Uborampe
I.

II.

MALEM TIRAKATAN
Dinten
: Sabtu Legi, 28 Mei 2011
Wanci
: 19.00 WIB
LAMARAN
Dinten
Wanci

: Sabtu Legi, 28 Mei 2011


: 20.00 WIB

Urutan Lampahing Lamaran :


1. Ingkang Masrahaken Temanten
Parogo
: Bp.
2. Panampi Pasrah saha Atur Pambagyoharjo
Parogo
: Bp. Sunarjo
Jinajaran
: Bp.Sarkin saho Bp.
Sukarmin
3. Liru Kalpiko
Parogo
: Ibu Miyarso, S.Ag. ST
saha Ibu Tum Widodo
4. Pangapit Temanten Putri
Parogo
: Ibu Kurniawati, S.Pd saha
Ibu Umiyati
5. Bubak Kawah
Parogo

: Bp. S

6. Pambyoworo

: Bp. Jumadi, SE

III. IJAB QOBUL


Dinten
Wanci
Pambyoworo

unarjo

: Minggu Pahing, 29 Mei 2011


: 07.00 WIB
: Bp. Jumadi, SE
6

Wargo Rt 01 dipun aturi hamberkahi Ijab Qobulipun temanten.


IV. PAHARGYAN
Dinten
: Minggu Pahing, 29 Mei 2011
Wanci
: 13.00 WIB
a. Pambyoworo
Parogo

: Bp. Sutarmo, SE

b. Ingkang Hamboyong Temanten Putri soho Temanten Kakung


Parogo
: Bp/ Ibu Miyarso, S.Ag, ST
Kaapit
: Ibu Kurniawati, S.Pd soho Ibu Umiyati
c. Ingkang Ngalenggahaken Temanten Putri
Parogo
: Juru Rias
d. Patah Sak Kembaran
Parogo

: Adik Anisa Zahra Ehsani Sukarno saha Adik Putri

e. Ngemban Sekar Mayang


Parogo

: Bp. Sriyono soho Ibu Anis Eka Handayani

f. Ingkang Ngasto Song Song


Parogo
: Bp. Sutali
g. Pasrah Temanten Kakung
Jinajaran
h.

Pinampi Pasrah
Parogo
Jinajaran

: Besan
: Besan
: Bp. Miyarsa, S.Ag, ST
: Bp. Wiryo Imin saha Bp. Sarkin

i. Ingkang Manggehaken Temanten


Parogo
: Juru Rias
j. Doa Panggih
Parogo

: Bp. Sunarjo

k. Ingkang Nyamektaaken Ubo Rampe Panggih


Parogo
: Bp. Sugeng Parto Wiyono saha Bp. Ngadimin
l. Ingkang Mratitisaken Krobyongan
Parogo
: Juru Rias
Kabantu
: Ibu Miyarso, S.Ag, ST
m. Ingkang Mapak Rawuhipun Besan
Parogo
: Bp/ Ibu Ag. Sugiman
n. Ingkang Hangaturi Jengkar Ingkang Hamengku Damel
7

Parogo

: Juru Rias kabantu Bp/Ibu Sunarto

o. Maos Kalam Illahi


: Bp. Larso
p. Ingkang Mratitisaken Sungkeman
: Juru Rias
Panglolosing Duwung
: Bp. Ag Sugiman
q. Ingkang Leladi Tirto Wening dumateng Temanten
Parogo
: Bp/Ibu Baut Sulistyo, S.Pd
r. Atur Pambagyoharjo
Parogo
Jinajaran

: Bp. Sumarso
: Bp. Marto Sukidi soho Bp. Kasiyo

s. Ingkang Mratitisaken Foto Pakurmatan


Parogo
: Bp. Mulyadi, ST
t. Phb
u. Perlengkapan Pahargyan
Parogo
v. Hiburan
Penanggung Jawab

: Bp. Haryanto, SE
: Bp. Sugimin, Bp. Maryono, Bp Surono, Bp. Joko
Sutrisno
: Organ Tunggal
: Bp. Baut Sulistyo, S.Pd

Titilaksana Pahargyan
Upacara Panggih.
1. Temanten Badhe Panggih
Ingkang Hanganthi Temanten Badhe Panggih
Paraga
: Bp/Ibu Miyarso , S.Ag, ST
Pangapit Temanten
Parogo
: Ibu Kurniawati, S.Pd soho Ibu Umiyati
Pamgemban kembar mayang
Parogo
: Bp. Sriyono soho Ibu Anis Eka
Handayani
Pangasto song-song
Parogo
: Bp. Sutali
Patah Sakembaran
Parogo
: Adik Putri soho Adik Anisa Zahra Ihsani
Sukarno
2. Pasrah Temanten
Paraga
: Bp.
3. Penampi Pasrah
Parogo
: Bp. Miyarsa, S.Ag , ST
Jinajaran
: Bp Wiryo Imin & Bp. Sarkin
4. Panggih
Ingkang Manggihaken
Parogo
: Juru Paes
Ingkang Nyametakaken Uborampe Panggih
Parogo
: Bp. Sugeng Parto Wiyono soho Bp.
Ngadimin
5. Doa Panggih
Paraga

: Bp. Sunarjo

6. Waosan Kitap Suci Al Quran


Paraga
: Bp. Larso
7. Lepas Bujang
9

Parogo
Haryanti

: Sdr. Rohmad Sugiyono & Sdri.

8. Sungkeman
Ingkang Mratitisaken
: Juru Rias
Panglolos Duwung : Bp. Ag . Sugiman
9. Kacar Kucur : Juru Rias
10.
Atur Pambagyoharjo
Paraga
: Bp. Sumarso
Jinajaran
: Bp. Marto Sukidi soho Bp. Kasiyo
11.
Foto Pakurmatan
Ingkang mratitisaken

: Bp. Mulyadi, ST

12.
Ular-Ular Temanten
Parogo
: Bp. H. Syatibi
13.

Penutup

10