Anda di halaman 1dari 6

SMK KELAPA SAWIT

UJIAN PENILAIAN KURIKULUM 2 2014


KEMAHIRAN HIDUP PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN
NAMA: __________________________
TINGKATAN: ______________________
ARAHAN: Jawab semua soalan berikut.
BAHAGIAN A
1. Namakan bahagian utama mesin jahit di bawah.
a)
d) Tuas pemegang benang
b)

c)

3 markah
2. Tandakan () pada pernyataan yang betul dan (x) pada pernyataan yang
salah.
a) Gigi penolak berfungsi untuk menolak fabric semasa kerja
menjahit dilakukan
b) Jarum mesin patah adalah disebabkan oleh sekoci tidak dipasang
dengan betul.
d) Benang mesti melalui tuas pemegang benang dan ceper
penegang benang
sebelum sampai ke jarum.
3 markah

3. Namakan jenis-jenis mesin jahit yang berikut.

a)

c)
b)
3 markah

4. Namakan aktiviti penjagaan anak pokok yang berikut.

a)

b)

c)
3 markah

5. Labelkan jenis keratan batang di bawah.


a)

b)

c)
6.

Tandakan () pada pernyataan yang benar dan (x) pada


pernyataan yang salah.

a) Bahan organic merupakan reputan haiwan atau tumbuhan


b) Hormon pengakaran digunakan untuk menggalakkan
pertumbuhan akar
c) Keratan pokok yang baru disemai perlulah disiram pada waktu
panas terik.
markah
7. Rajah di bawah menunjukkan perniagaan sistem barter. Nyatakan 3 masalah
yang dihadapi dalam sistem barter.

a) _______________________________________________________________
b) ______________________________________________________________
c) _______________________________________________________________
3 markah
8. Nyatakan 3 keperluan dalam hidup manusia.

9.

Rajah
berikut

menunjukkan nama perniagaan milikan tunggal. Nyatakan 3 ciri-ciri


perniagaan milikan tunggal di bawah.

a) _____________________________________________________________
b)_____________________________________________________________
c) _____________________________________________________________
3 markah
10.Namakan alat pembayaran perniagaan di bawah.

a)

b)

c)
3 markah

BAHAGIAN B

11.Rajah di bawah menunjukkan aktiviti menyemai keratan batang.

a) Berikan nisbah bagi campuran medium semaian di atas.


i. __________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii. __________________________________________________
3 markah
b) Berdasarkan jawapan di (a), nyatakan tujuan pemilihan 3 medium di atas.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
3 markah
c) Bagaimanakah cara menjaga keratan batang di tapak semaian?
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
3 markah
d) Bagaimanakah cara untuk menggalakkan perkembangan akar dengan
cepat pada keratan batang?
___________________________________________________________________________
1 markah
12.Rajah di bawah menunjukkan sebuah perniagaan milikan tunggal.

a) Berikan 2 cara jualan yang sesuai dijalankan oleh Kedai Perabut Hong?
i. __________________________________________________
ii. __________________________________________________
2 markah
b) Nyatakan 3 alat pembayaran yang sesuai digunakan oleh pelanggan Kedai
Perabut Hong.
i. __________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii. __________________________________________________
3 markah
c) Berikan 3 ciri perniagaan Kedai Perabut Hong.
i. __________________________________________________
ii. __________________________________________________
iii. __________________________________________________
3 markah
d) Terangkan 2 faktor yang mempengaruhi perniagaan Kedai Perabut Hong.
i.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2 markah
KERTAS SOALAN TAMAT