Anda di halaman 1dari 13

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

INSTRUMEN SARINGAN
LITERASI MEMBACA
SARINGAN 2
TAHUN 3
2014

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

1.

Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh guru.


a)

Menamakan huruf vokal.

1.

2.

3.

b)

4.

5.

Menamakan huruf konsonan.


1.

k
4.

2.

b
6.

5.

8.

t
7.

9.

3.

m
10.

Nota guru :
Konstruk 1: Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

2.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

3.

2.

pu

jo

ba

4.

5.

me

ri

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

3.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

1.

2.

logo

reka
4.

3.

bayu

ketawa

5.

jerami
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

4.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh guru.

1.

nis
2.

lam
3.

ter
4.

bol

5.

pur
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

5.
1.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

ipar
2
2.

3.

muzik

kerja
4.

5.

calon

timbul
6
6.

bernas

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

6.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

tepung
2.

3.

songket
4.

5.

hingga

cengkung

panglima

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata tertutup ng.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

7.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

kacau
2.

bagai
3.

sepoi
4.

hirau
5.

permai
Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

8.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.


1.

dail
2.

puas
3.

riuh
4.

boria
5.

tuang
Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

9.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

bangun

1.

2.

tradisi

hanyir

3.

4.

5.

prinsip

dahsyat

Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

10

10.
1.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh guru.

berbaju kebaya
2.

3.

ubat penawar

menanam kunyit
4.

5.

pameran buku

tersesat jalan

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.
Nota guru :
Konstruk 10: Keupayaan membaca dan menulis perkataan berimbuhan awalan dan akhiran.

11
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

11.

Membaca ayat yang ditunjukkan oleh guru.

Ayah seorang peniaga.

1.

2.

3.

4.

Banyak pokok tumbang dilanda


ribut.

Sampan itu hanyut ke muara sungai.

Hubungan mereka baik dan mesra.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.

Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014

12

12.

Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Pada waktu petang, hujan


turun dengan lebat. Rumah
Sang Arnab rosak akibat
ditenggelami air. Sang Tupai
simpati dengan nasib Sang
Arnab. Sang Tupai meminta
tolong Sang Kancil untuk
membaiki rumah Sang Arnab.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut dengan betul.

Nota guru :
Konstruk 12: Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan.

13
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014