Anda di halaman 1dari 1

Sambngan kayu melebar

Sambungan melebar ini banyak digunakan untuk membuat lantai, dindingdinding, pintu-pintu klam dan sebagainya. Mengingat papan-papan itu dapat
menyusut pada bagian tepi mencapai 10% sedang dalam arah radial 3-5%,
maka sebelum mengerjakan sambungan, perlu dipilih dahulu sisi-sisi papan
mana yang akan disambung agar lantai atau diding itu tetap rata (tidak
bergelombang).
Untuk mengurangi adanya lantai yang bergelombang, pemasangan papan
diletakkan secara berjejer sedemikian rupa yang mana sisi hati berselang-seling
menghadap ke atas dan ke bawah supaya didapat satu bidang yang rata. Pada
pemasangan papan-papan lantai, di bawahnya perlu dipasangi gelagar-gelagar
atau balok-balok sebagai tempat penahan dan pemakuan papan-papan tersebut.
Diusahakan pemakuan papan pada satu tepi, sedang pada tepi yang lain dibuat
suatu hubungan supaya papan-papan yang disambung itu tidak terlepas satu
sama lain.
Untuk pembuatan dinding-dinding rumah dari kayu, dapat digunakan papanpapan atau kayu gelondong. Pada pemasangan dinding dapat diusahakan
sambingan papan itu rapat udara atau bila diperlukan perputaran udara
(sirkulasi) dapat dibuat celah-celah / ruang udara.
Sebelum membuat sambungan kayu dalam arah melebar, perlu diperhatikan
posisi/kedudukan sisi hati sebagai berikut :
-

Sisi hati menghadap ke atas, papan akan cembung.<salah>


Sisi hati menghadapa ke bawah, papan akan cekung. <salah>
Sisi hati berselng-seling menghadap ke atas dan ke bawah, permukaan
papan-papan akan cembung-cekung (saling meniadakan). <betul>