Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BAKO, KUCHING

SASARAN KERJA TAHUNAN 2014

Nama Pegawai
Gred Jawatan
No. Kad Pengenalan
No. Fail Peribadi

: SAHIRAN BIN MUCHIMUN


: DG41
: 681111-13-5941
: P.17932

SMK BAKO, KUCHING


SASARAN KERJA TAHUNAN 2014
Nama Pegawai :

BIL

SAHIRAN BIN MUCHIMUN

TUGAS/AKTIVITI/
PROJEK/KETERANGAN

Gred Jawatan :
SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi)

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti/Kos)

KURIKULUM
1

Guru mata pelajaran mengajar


mata pelajaran
1.1.
Bahasa Melayu Peralihan
1.2. Mengajar mata pelajaran
KHB Pertanian Tingkatan
2E
1.3 Mengajar mata pelajaran
PJPK Ting. 4C,4D,4E,4F

1.1
Bil waktu mengajar
1.2
Bahasa Melayu
1.2.1 Ting. Peralihan (1 orang)
1.2.2 Kelas Pemulihan (16
orang)
1.2.3 13 waktu seminggu
1.3. KHB Pertanian Tingkatan 2
1.3.1. Ting 2E (11 orang)
1.3.2. 3 waktu seminggu
1.4 PJPK Tingkatan 4
1.4.1. Ting 4C ( 22 orang )
1.4.2. Ting 4D ( orang)
1.4.3. Ting 4E ( orang )
1.4.4. Ting 4F ( 27 orang)
1.4.5. 8 waktu seminggu

1.1 24 waktu seminggu


1.2 Bahasa Melayu
Peralihan 100% lulus
Ujian dan Peperiksaan
1.3 Pemulihan 100% boleh
membaca
1.4 KHB 2E 100% lulus
Ujian dan Peperiksaan
dan 100 menguasai
Band 5 PBS
1.5 PJPK Tingkatan 4 100%
lulus Peperiksaan.

2.1. 1 kali setahun


2

2.1. Menyediakan RPH yang


lengkap dan menghantar
RPH kepada Ketua Bidang/
PKI/Pengetua mengikut

2.1.
2.2.

3 persediaan RPT.
(Bahasa Melayu/KHB/PJPK)
3 persediaan RPH
(Bahasa Melayu/KHB/PJPK)

2.2. Setiap minggu


2.3. 100% penghantaran

PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun,
mana yang berkaitan)

DG 41

ULASAN

giliran.

2.3.

Penghantaran RPH
3.1 4 kali setahun

3.1 Ahli Panitia KHB/


Bahasa Melayu/PJPK

3.1 Menghadiri mesyuarat

4.1. Menyemak buku latihan


pelajar

4.1. % buku disemak

5.1. Menyediakan kertas soalan


ujian progresif, peperiksaan
pertengahan tahun,
peperiksaan akhir tahun, dan
menyemak kertas jawapan
pelajar.

5.1. Bilangan Peperiksaan

4.1. Jan Okt ( 100%)


5.1 4 kali setahun

6.1. Melaksanakan (PBS)


6.1. 45 evidens PBS KHB Ting.2E
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
bagi Mata Pelajaran KHB
Pertanian Tingkatan 2E

6.1. 100% pelajar menguasai


Band 5

7.1. 1 kali sehari / 90%


7.1. Guru Tingkatan 4F

7.1 Mengambil kedatangan murid


setiap pagi
7.2 Membuat Jadual Waktu Kelas
7.3 Membuat jadual giliran
bertugas kelas
7.4 Menceriakan kelas dan
memastikan kebersihan kelas
7.5. Membuat Laporan prestasi
murid di dalam slip prestasi
murid
7.6. Memantau sahsiah dan disiplin
murid.

7.2 1 kali
7.3. 1 kali
7.4. Setiap masa / Setiap hari
7.5. 4 kali
7.6 Setiap hari/ Setiap masa

BIL

TUGAS/AKTIVITI/
PROJEK/KETERANGAN

PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti / Kualiti/Kos)

SASARAN KERJA
(Berdasarkan Petunjuk
Prestasi )

PENCAPAIAN SEBENAR
(Diisi pada akhir tahun,
mana yang berkaitan)

ULASAN
KO KURIKULUM
1

1.1. Guru Penasihat Kelab Bola


sepak / jurulatih bola sepak

1.1. Bil. Perjumpaan

1.1

12 kali

1.1.1. Pertandingan Bola sepak


peringkat Zon A dan Antara Zon
/ Pertandingan Bola sepak
MSSM Peringkat Negeri.

1.1.1

2 kedudukan teratas
peringkat Zon A dan
Antara Zon
2 Orang mewakili
Bahagian Kuching
1 orang mewakili
Negeri ,MSSM Peringkat
Kebangsaan.

1.1.2
1.1.3

1.2. Mempastikan aktiviti


kokurikulumdilaksanakan
mengikut jadual

1.2. % kehadiran murid

1.2

90%
.

HAL EHWAL PELAJAR

1.1.

1.1.

1.2. Guru bertugas mingguan

1.2.

Ahli Jawatankuasa
Disiplin Pelajar /AJK
Pembangunan Sahsiah
Pelajar/AJK Anti Ponteng

Menjalankan semua tugas dan


tanggungjawab
1.1.1. Semua Pelajar
Menjalankan semua tugas dan
tanggungjawab
1.2.1. Semua pelajar sesi pagi
1.2.3. 5 kali

1.1

Jan - Nov

1.2 Jan - Nov

-------------------------------------------Tandatangan PYD
(SAHIRAN BIN MUCHIMUN)

-----------------------------------------Tandatangan PPP
(HJ IBRAHIM BIN HJ JAMAIN)

Tarikh : _____________________

Tarikh : ___________________