Anda di halaman 1dari 2

Nota.

Menukarkan pecahan tak wajar kepada pecahan


nombor bercampur.

Contoh:

a)

9
5

7 +6
7
13
7

Pecahan tak wajar =

Penyelesaian:
5
Penyebut

1
9
- 5
4

Nombor
bulat

13
7

Nota.
Menukarkan pecahan tak wajar kepada pecahan
nombor bercampur.

Pengangka

4
Nombor bercampur = 1 5

Contoh:

b)

9
5

Penyelesaian:
Menukarkan nombor bercampur kepada pecahan
tak wajar.

5
Penyebut

Contoh:
6
a) 1 7

1
9
- 5
4

Nombor
bulat

Pengangka

4
Nombor bercampur = 1 5

Penyelesaian:
1

+6
x7

( 1 x 7 )+ 6
7

Menukarkan nombor bercampur kepada pecahan


tak wajar.
Contoh:

6
b) 1 7

Penyelesaian:
1

=
+6
x7

( 1 x 7 )+6
7

7 +6
7
13
7

Pecahan tak wajar =

13
7