Anda di halaman 1dari 13

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.

com
3472/1
3472/1

EDISI PERCUMA

UPSR
Mathematics
Paper 1
2004
1 hours

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH


UPSR 2004

MATHEMATICS
Paper 1
1 hours

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI


SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan angka giliran dan nombor kad


pengenalan anda pada ruang yang disediakan.
Write your index number and I.C. number in the
space provided.

2. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman 2


dan halaman 3
Candidates are required to read the intructions on
page 2 and 3

Examiners Code
Question
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Total

Question
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

40

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

Sulit
MATHS Catch

Marks
Acquired

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 1

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 2

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 3

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 4

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 5

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 6

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 7

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 8

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 9

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Jawapan

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 10

UPSR 2004
SULIT

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com

M
A
T
H
E
M
A
T
H
I
C
S

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

EDISI PERCUMA

Page | 11

Anak Anda Akan Menduduki Peperiksaan PMR 2011?


"Ketahui Bagaimana Anak Anda Boleh Meningkat dari
Gred D ke A+ dan Mengekalkan Kecemerlanganya

Ebook KERTAS SOALAN RAMALAN


MATEMATIK PMR 2011
DAPATKAN SEKARANG DI
www.maths-catch.com
UPSR

PMR

SPM

MATHS