Anda di halaman 1dari 5

LATIHAN UJIAN IPA SD

SOBAT BIMBEL

Berilah tanda silang (X) pada lembar jawaban yang telah disediakan !
1.
a.
b.
c.
d.

Tulang tengkorak berfungsi untuk...


melindungi badan
melindungi otak
melindungi paru-paru dan jantung
melindungi hati dan empedu

2.
a.
b.
c.
d.

Dibawah ini merupakan fungsi rangka ,kecuali...


tempat melekatnya otak
menegakkan tubuh
memberi bentuk tubuh
melekatnya pembuluh darah

3.
a.
b.
c.
d.

Sambungan antar tulang disebut...


sendi
tendon
otot
rangka

4.
a.
b.
c.
d.

Alat indra yang dapat membedakan panas dan dingin adalah...


mata
hidung
telinga
kulit

5.
a.
b.
c.
d.

Ujung lidah peka terhadap rasa...


manis
asam
pahit
asin

6.
a.
b.
c.
d.

Lezatnya makanan dapat kita rasakan dengan menggunakan indra...


peraba
pendengar
pengecap
melihat

7.
a.
b.
c.
d.

Untuk menjaga kesehatan mata kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung ....
Vitamin A
Vitamin C
Vitamin D
Vitamin E

8.
a.
b.
c.
d.

Saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan telinga adalah ...


Eustacius
Tulang martil
Gendang telinga
Rumah siput

9.
a.
b.

Bagian bunga yang paling indah dan paling menarik dipandang adalah...
lembaga
bakal buah

c.
d.

bakal biji
mahkota bunga

10.
a.
b.
c.
d.

Bagian tumbuhan yang berfungsi menyerap air dari dalam tanah adalah...
akar
batang
daun
bunga

11.
a.
b.
c.
d.

Alat perkembangbiakan betina pada bunga adalah...


mahkota
benang sari
putik
kelopak

12.
a.
b.
c.
d.

Tumbuhan yang memiliki akar gantung adalah pohon...


pohon cemara
pohon beringin
pohon mangga
pohon jambu

13.
a.
b.
c.
d.

Kelompok hewan berikut yang termasuk herbivor adalah...


kuda, kerbau dan kelinci
kerbau, kucing dan kelinci
kucing, kelinci dan sapu
kelinci, sapi dan kuda

14.
a.
b.
c.
d.

Hewan omnfora makanannya adalah ...


Tumbuhan dan hewan
buah-buahan
daging
bangkai

15.
a.
b.
c.
d.

Makanan burung gagak dan burung nasar adalah...


biji-bijian
buah-buahan
daging
bangkai

16.
a.
b.
c.
d.

Berikut ini yang termasuk hewan omnivor adalah...


kerbau
harimau
kucing
tikus

17.
a.
b.
c.
d.

Hewan yang jenis makanannya berupa serangga disebut...


herbivor
carnivor
omnivor
insektivor

18.
a.
b.
c.
d.

Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tanpa tahap kepompong adalah...


kecoak
lalat
nyamuk
kupu-kupu

19.
a.
b.
c.
d.

Jika menetas telur kupu-kupu menjadi...


berudu
tempayak
ulat
kepompong

20.
a.
b.
c.
d.

Hewan berikut yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah...


kupu-kupu
lalat
nyamuk
kecoak

21.
a.
b.
c.
d.

Hewan yang bertelur diair dan bermetamorfosis secara sempurna adalah...


kupu-kupu
lalat
nyamuk
laba-laba

22. Hubungan saling menguntungkan antara kerbau dengan burung jalak adalah contoh dari
simbiosis...
a. mutualisme
b. komensaliasme
c. parasitisme
d. sosialisme
23.
a.
b.
c.
d.

Hubungan antara benalu dengan pohon jambu merupakan contoh hubungan simbiosis ...
mutualisme
komensalisme
parasitisme
sosialisme

24.
a.
b.
c.
d.

Hubungan antara bakteri E.coli dengan usus besar manusia termasuk simbiosis ...
Mutualisme
Komensalisme
Parasitisme
Sosialisme

25. Peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu disebut...


a. Habitat
b. Ekosistim
c. Jaring jaring makanan
d. Rantai makanan
26.
a.
b.
c.
d.

Tikus makan padi ketika itu tikus berkedudukan sebagai...


produsen
konsumen tingkat I
konsumen tingkat II
konsumen tingkat III

27.
a.
b.
c.
d.

Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan adalah...


akar
batang
daun
bunga

28. Dibawah ini yang merupakan benda cair adalah...


a. kertas
b. pensil
c. tinta

d.

es

29.
a.
b.
c.
d.

Didalam rantai makanan yang berkedudukan sebagai produsen adalah...


manusia
hewan
tumbuhan
pengurai

30.
a.
b.
c.
d.

Benda yang bentuknya berubah, tetapi ukurannya tidak berubah adalah...


udara
minyak
kertas
angin

31.
a.
b.
c.
d.

Sifat benda padat adalah...


bentuk dan ukurannya berubah
bentuk dan ukurannya tidak berubah
bentuk berubah tetapi ukurannya berubah
bentuk tidak berubah tetapi ukurannya berubah

32.
a.
b.
c.
d.

Contoh perubahan wujud yang dapat kembali kewujud semula adalah...


besi berkarat
air menjadi es
makanan menjadi bususk
buah menjadi busuk

33. Es batu dibiarkan diudara terbuka akan berubah menjadi air, peristiwa diatas merupakan
contoh perubahan wujud dari padat ke...
a. padat
b. gas
c. cair
d. uap air
34. Kapur barus ( kamper )yang diletakkan di tempat terbuka akan berubah menjadi gas.
Peristiwa ini disebut ...
a. Penguapan
b. Penyubliman
c. Pembekuan
d. pengembunan
35.
a.
b.
c.
d.

Kertas dibawah ini yang mempunyai daya serap paling besar terhadap air adalah...
kertas tisu
kertas HVS
kertas karton
kertas minyak

36.
a.
b.
c.
d.

Bahan yang digunakan untuk membuat aquarium bersifat...


kedap air
dapat diserapi air
elastis
kaku

37.
a.
b.
c.
d.

Berikut ini merupakan cara membuat benda kedap air kecuali...


dicat
diter
dipelitur
dijemur

38.
a.
b.
c.
d.

Bahan dasar untuk membuat kertas adalah...


plastik
wol
kayu
kapas

39.
a.
b.
c.
d.

Jas hujan dan payung dibuat dari bahan...


dapat diresapi air
kedap air
tebal
tipis

40.
a.
b.
c.
d.

Kaos pada umumnya terbuat dari bahan katun karena bersifat ...
Menyerap keringat
Hangat bila dipakai
Lembut dan halus
Ringan

KUNCI JAWAB IPA KELAS IV SEMESTER I


Pilihan ganda'
1
A

2
D

3
A

4
D

5
A

6 7 8 9 10
C A A D A

11
C

12 13
B D

14
A

15
D

16
D

17
D

18
A

19
C

20
D

21
C

22
A

23
B

24
A

25
D

26
B

27
C

28
C

29
C

30
B

31
B

32
B

33
C

34
B

35
A

36
A

37
D

38
C

39
B

40
A