Anda di halaman 1dari 10

ARAHAN

Minta wakil
kumpulan
mengambil satu
sampul surat
daripada guru

Sila lihat, dengar


dengan teliti
tayangan video ini
KLIK

KATA BANTU

ARAHAN
Secara berpasangan
senaraikan kata bantu
yang terdapat dalam
video itu tadi dalam
peta pemikiran (peta
buih)

Kata Bantu

Kata bantu aspek

Kata bantu ragam

telah

harus
mesti
perlu
hendak
mahu
dapat
boleh
mungkin

sudah
pernah
sedang
tengah
masih
akan
belum

KATA BANTU ASPEK


Kata bantu yang
menerangkan perbuatan
atau kata kerja dari segi
masa sama ada belum
dilakukan, sedang
dilakukan atau sudah
dilakukan

Contoh ayat
1. AbangZaini telah berangkat ke
London pada minggulalu.
2. Kasmah sudah menyiapkan
hidangan
tengah hari untuk kami sekeluarga
3. Fuad sedangmembanting padi di
belakangrumahnya.

KATA BANTU RAGAM


Kata bantu yang
menerangkan ragam
perasaan yang berkaitan
dengan perbuatan iaitu sama
ada seseorang mesti
melakukan, hendak
melakukan atau
berkeupayaan melakukan
seuatu perbuatan

Contoh ayat
1. Abang dan rakan-rakan hendak
ke Putrajaya pada cuti persekolahan
yang akan datang.
2. Sebagai rakyat yang baik kita mesti
taat kepada raja dan negara.
3. Harun dapat menyiapkan tugasan itu
dalam masa yang singkat sahaja

ARAHAN
Buka sampul surat
dan baca arahan.
Selepas 10 minit
setiap kumpulan
bentang hasil kerja

Anda mungkin juga menyukai