Anda di halaman 1dari 6

SK.

PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 1


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

KERTAS KERJA PROGRAM 3K SK PEKAN KIMANIS PAPAR


(UNIT KOKURIKULUM)
PENGENALAN:
Kebersihan, kesihatan dan keselamatan(3k) adalah merupakan satu program
yang berhasrat menjadikan sekolah sebagai organisasi pendidikan yang
mempunyai kemudahan fizikal dan infrastruktur yang selamat. Persekitaran
yang bersih dan sihat akan memberansang suasana pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan.
RASIONAL:
1. Mewujudkan impak kualiti dan kuantiti yang terhasil melalui iklim
sekolah yang konduksif dan selesa
2. Membantu perkembangan sahsiah murid yang bersepadu seimbang
dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
3. Mewujudkan kerjasama dan persefahaman antara warga sekolah.
VISI:
Melahirkan generasi berkeperibadian seimbang dari segi jasmani, emosi,
rohani, intelek dan social menjelang tahun 2020.
MISI:
Sekolah
sebagai
intitusi
yang
menterjemah,
merealisasi
membudayakan komponen kebersihan, kesihatan dan keselamatan.

dan

MATLAMAT:
Membentuk ketrampilan dan keperibadian murid yang unggul melalui
pengukuhan program 3K berlandaskan Pelan Induk Pembangunan
Pendidikan (PIPP)
KONSEP 3K
KEBERSIHAN

SEKOLAH

KESIHATAN

MURID BERPERIBADI
UNGGUL

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

KESELAMATAN

SK.PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 2


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

TARIFAN:
Kebesihan- Personality diri warga sekolah yang cemerlang dan
persekitaran sekolah yang bersih, indah dan konduksif dalam membantu
proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dan berkesan.
Kesihatan- Sihat, cergas dan cerdas dari segi jasmani, emosi,rohani dan
intelek supaya murid dapat mengawaldan mengurus diri dalam
membantu meningkatkan pencapaian akademik da pembangunan
sahsiah diri.
Keselamatan- Suasana yang selamat sama ada di dalam atau di luar
sekolah boleh meningkatkan keyakinan dan kekuatan dalam diri(jati diri
murid) daripada sebarang pengaruh dan ancaman luar.
OBJEKTIF:
Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi
pemupukan pengetahuan, sikap dan amalan yang berkekalan dalam
aspek kebersihan, kesihatan dan keselamatan.
Membina dan memelihara diri, persekitaran sekolah yang bersih, sihat
dan selamat.
Meningkatkan jalinan pemuafakatan strategik antara Kementerian
Pelajaran Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan
begi membentuk jalinan kerjasama dalam usaha merealisasikan
Perlaksanaan Program 3K.
KUMPULAN SASARAN:
Semua warga SK Pekan Kimanis
( Unit Berunifom)
TEMPOH PROGRAM:
Program ini bermula pada bulan Mac sehingga Novembar di mana ia
dijalankan setiap hari Rabu di sekitar kawasan sekolah.
BULAN
Mac

TARIKH
4/3/2015

11/3/201
5

AKTIVITI
Memotong dan mencantas
bunga di kawasan bilik
darjah dan bilik guru
Gotong-royong di kawasan
belakang blok pemulihan
dan blok bilik guru

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

TINDAKAN
Semua Unit

Semua
warga
sekolah

CATATAN.

SK.PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 3


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

25/3/201
5

Gotong royong di kawasan


belakang blok pemulihan
dan blok bilik guru
Membina pagar di taman
herba
Membaja
bunga
mengembur tanah

April

dan

Menanam
bunga
kawasan bilik guru.

di

Rumah hijau

Membina
pembelajaran

pondok

Gotong-royong
simpang sain sana
Mei

jalan

Parit di belakang
depan dewan.

dan

Taman herba

Membina
pembelajaran

pondok

Gotong-royong
simpang sain sana
Jun

Parit di belakang
depan dewan makan.

jalan

dan

Taman herba

Julai

Melukis mural
bilik guru

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

bangunan

Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga

SK.PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 4


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

Menyemai
bunga

anak

benih

Membersihkan batas bunga


di kawasan sekolah
Taman herba

Melukis mural
bilik guru

bangunan

Membersihkan batas bunga


di kawasan sekolah
Ogos

Membaja
bunga
mengembur tanah

dan

Memotong dan mencantas


bunga di kawasan asrama
dan bilik guru

Rumah hijau

Septemb
er

Oktober

sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah
Semua
warga
sekolah

Semua
warga
sekolah
Mural di dewan makan
Semua
warga
sekolah
Pembersihan depan blok Semua
pemulihan
warga
sekolah
Membina
pondok Semua
pembelajaran.
warga
sekolah
Rumah hijau
Semua
warga
sekolah
Kawasan bunga di hadapan Semua

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

SK.PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 5


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

blok kelas

warga
sekolah
Papan notis di depan bilik Semua
guru
warga
sekolah
Pertandingan
mewarna Semua
bendera
warga
sekolah
Mural
Semua
warga
sekolah
Kawasan dewan(parit)
Semua
warga
Novemba
sekolah
Rumah
hijau
Semua
r
warga
sekolah
Menyemai anak benih.
Semua
warga
sekolah
Jawatankuasa Program 3k Sk.Pekan Kimanis 2015
PENGERUSI
: En. Ag. Jaafar Bin Ismail (Guru Besar)
NAIB PENGERUSI
: En. Zaini Bin Ag. Jair (Penolong Kanan KOKUM)
TIMBALAN PENGERUSI 1 : Pn. Hjh. Rubinah Binti Hj. Salleh
(Penolong Kanan Kurikulum & Pentadbiran)
TIMBALAN PENGERUSI 2 : En. Ajamain Bin Hj. Mohidi (Penolong Kanan HEM)
SETIAUSAHA
: Pn. Noraini Binti Kahar
Bendahari
: Pn. Maslinda Salleh
AJK

: Pn. Dg. Masjah Bin Talip


Pn. Rosita
Hj. Nasri
Ust. Fadzrul Hazri
Mohd. Noor
Pn. Julainah
Hj. Sanawi
Pn. Norhayati
Ahmad
En. Varley Fernandez
Pn. Sarinah
Sairi
En. Sarudin
Tamin

Disediakan oleh;
oleh;

disemak oleh;

___________________
__________________

__________________

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

disahkan

SK.PEKAN KIMANIS PAPAR SABAH 6


KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015

(
)

COP SEKOLAH

AG.KIMANIS/KERTAS KERJA PROGRAM 3K UNIT KOKUM 2015