Anda di halaman 1dari 19

DIALOG PRESTASI

DAERAH BEAUFORT
Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort
BIL 1/2019

# 054 PROGRAM TRANSFORMASI DAERAH


30 JANUARI 2019 (RABU)
PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : Enrolmen Murid | Aspek : Kehadiran

Key Performance Indicator (KPI) 95%

SMK- 95%
Pencapaian Semasa (TOV) SMK 91.62% SK 93.06%
Sasaran SK – 95%
SK Gadong– 88.25%, SK Biah Batu 65 – 86.04% SK Lubok – 89.99%
Sekolah Prioriti SK Maraba – 87.72%, SK Takuli– 88.64% SK Binsulok -89.25% SMK Beaufort – 89.37%, SMK Gadong – 88.77% SMK Membakut II – 86.11%

1.Ponteng sekolah ( 45 Kes )


Punca

Intervensi 2018 : Pelajar dan Ibubapa yang terlibat ponteng Kumpulan Sasaran
1. Program Sekolah Penyayang
2. Home Visit Berterusan Januari hingga November Tempoh Pelaksanaan
3. Penglibatan GBK
Strategi Pelaksanaan:
1. Dialog Prestasi ibubapa bersama murid untuk mengetahui punca ketidak
Risiko : Mitigasi : hadiran murid.
Kurang Kerjasama Ibubapa 1. Panggil Ibubapa 2. Mengadakan Sesi kaunseling individu dan kelompok
2. Keluarkan Surat Amaran 3. Mengunjungi rumah pelajar terlibat
3. Temujanji Sesi Kaunseling

* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan

Tiada isu dan sedang berjalan * Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


120

99.75 98.35 100 100


100 96.60 97.19 96.10 96.75 97.39 95.70 96.10 95.99
92.78 91.98 93.97 92.68 92.10 93.87 92.30
90.36 91.75 90.95 90.76
85.70 87.50 87.50
81.82 83.30
77.80 77.80
80
PERATUS

60

40 36.40
33.30 34.10
27.30
23.10 23.50 25.00

20 16.70
12.50

3.36 3.34 3.39 3.22 3.49 3.21 3.87 3.64 3.56 3.57 2.63 3.42 2.67 2.54 3.38 2.64 2.85 2.81 3.26 3.58
0
0
PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : Enrolmen Murid | Aspek : Keciciran
1. Murid Tahun 6 ( 2017 ) Cicir ke ting. 1 ( 2018 ) : 165 orang
2. Murid Tingkatan 3 ( 2017 ) Cicir Ke Tingkatan 4 : 182 orang
Key Performance Indicator (KPI)

Pencapaian Semasa (TOV) Tingkatan 1 : Cicir 165 org Tingkatan 4: Cicir 182 org Sasaran Tingkatan 1 : 0 Tingatan 4 : 0

3. Kolej Vokasional (19 cicir ) 4. SMK Membakut (9 cicir) 5. SMK Membakut II


Sekolah Prioriti 1. SMK Beaufort ( 23 cicir Tingkatan 4 ) 2. SMK Gadong ( 18 cicir)
( 8 cicir ) 6. SM ST Paul ( 5 Cicir ) 7. SM ST John ( 4 cicir )

Punca Berhenti Sekolah ( 97 Kes )

Data:
Intervensi : Sekolah rendah dan menengah Tahun 6 dan Ting. 3 Kumpulan Sasaran
1. Pengesanan melalui alamat terakhir dan no. telefon
Jan – Sept ( Tingkatan 1 ) : Mac – Nov ( Tingkatan 4 ) Tempoh Pelaksanaan

Strategi Pelaksanaan:
1. Memberikan taklimat Pendidikan Wajib kepada Pengetua/Guru Besar
Risiko : Mitigasi : serta PK HEM
1. Kesukaran mendapatkan data murid 1. Menyediakan senarai semak dan 2. Memberikan taklimat Pendidikan Wajib kepada YDP PIBG sekolah
cicir carta alir permohonan 3. Memantau taklimat Pendidikan Wajib pihak sekolah kepada semua
2. Pemantauan online taklimat kepada ibu bapa
ibu bapa oleh pihak sekolah 4. Pengesanan masih berlaku dengan mendapatkan maklumat melalui
masyarakat setempat.
* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan

Tiada isu dan sedang berjalan / Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : Hal Ehwal Murid | Aspek : Salah Laku Disiplin

Key Performance Indicator (KPI) Penurunan 30% salah laku disiplin

Pencapaian Semasa (TOV) Jumlah Kes 218 Sasaran 152 Kes

Sekolah Prioriti SK tiada kes direkodkan SMK Gadong ( 83 kes), SMK Membakut II ( 69 Kes), SMK Membakut ( 52 Kes)

Punca 1. Ponteng 2. Rokok 3. Tingkah laku jenayah

Intervensi 2018 : Pelajar yang bermasalah Kumpulan Sasaran


1. Program Motivasi Pelajar
2. Penglibatan GBK
3. Program Sekolah Penyayang Januari hingga Oktober Tempoh Pelaksanaan

Strategi Pelaksanaan:
Risiko : Mitigasi : 1. Sesi perbincangan dengan ibubapa
1. Panggil ibubapa 2. Akur janji berkelakuan baik
2. Temujanji kaunseling individu 3. Sesi Kaunseling
1. Tiada kerjasama dari ibubapa
3. Temujanji kaunseling kelompok
4. Dialog prestasi PGB – Dibawah DTP 3.0 ( kluster 4 : Hal
Ehwal Murid )
* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan

Tiada isu dan sedang berjalan Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : Hal Ehwal Murid | Aspek : Penyalahgunaan Dadah

Key Performance Indicator (KPI) 100%(Tiada keterlibatan Dadah)

Pencapaian Semasa (TOV) 2017- 11 orang ( Positif Ujian Urin) Sasaran 0 ( Positif Ujian Urin )

Sekolah Prioriti SMK Gadong ( 8 ), SMK Membakut II ( 3 )

Punca Pengaruh Rakan Sebaya, Kurang Perhatian Keluarga, Bahan mudah diperolehi, Pengaruh persekitaran

Intervensi 2018 : Pelajar dan ibubapa yang terlibat Kumpulan Sasaran


1. Sesi Kaunseling oleh Guru Bimbingan & Kaunseling
2. Ceramah kesedaran oleh guru agama
3. Berbincang dengan ibubapa untuk memberikan panduan berhubung Januari hingga November Tempoh Pelaksanaan
penyalahgunaan dadah
4. Program mencintai diri. Cth kesihatan diri Strategi Pelaksanaan:
1. Wujudkan jadual bimbingan dan kaunseling / ceramah agama secara
Risiko : Mitigasi : berkala kepada pelajar yang dikenal pasti berisiko terlibat dadah di
1. Kurang sambutan daripada ibubapa 1. Buat perjumpaan ibubapa secara luar waktu persekolahan
kerana faktor tugas berkelompok 2. Buat perjumpaan dengan ibubapa secara berkelompok untuk
2. Murid mengelak mengikuti program 2. Program motivasi di bawah UBK memberi panduan berhubung penyalahgunaan dadah dalam keluarga
kerana rasa malu 3. Program mencintai diri murid
3. Program mencintai diri supaya bersyukur dengan anugerah Allah
* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan terhadap diri sendiri dan berusaha untuk menjaganya dengan baik.

Tiada isu dan sedang berjalan Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


KLUSTER : HAL EHWAL ASPEK : PENYALAHGUNAAN
MURID DADAH

Tiada keterlibatan
PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : PKPPD | Aspek : Verifikasi JPN / PPD

Key Performance Indicator (KPI) LIMA BINTANG ( 96 – 100 )

Pencapaian Semasa (TOV) 984.2% Sasaran 9696%


Aspek/Dimensi
DIMENSI : ORGANISASI AASPEK : Berfokus bimbingan, tindakan, pemantauan dan penilaian
Prioriti

1. Kompetensi Pegawai-pegawai di PPD


Punca
2. Kekurangan pegawai-pegawai melaksanakan bimbingan, tindakan, pemantauan dan penilaian di PPD

Intervensi 2018 : Semua Ketua Unit di PPD Kumpulan Sasaran


1. Mengadakan Bengkel/Latihan kompetensi pegawai-pegawai PPD
2. Memperkasakan kemahiran pegawai-pegawai melaksanakan kerja- Sepanjang Tahun Tempoh Pelaksanaan
kerja di PPD secara bersepadu dan terancang.
Strategi Pelaksanaan:

Risiko : Mitigasi :
1. Taklimat kepada Pegawai-pegawai PPD 3 kali setahun.
Latihan berkala tidak dapat dilaksanakan Mengolah semula takwim latihan dan
menyediakan backup plan yang berkesan. 2. Ceramah/bengkel dari IAB kompetensi pegawai-pegawai
kerana berlaku pertindihan dan
pertembungan program di antara PPD, JPN PPD
dan KPM 3. Kursus-kursus dalaman berkaitan bidang tugas oleh Unit
UJQ.
* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan 4. Audit dalam Verifikasi PKPPD oleh ketua juruaudit PPD.

Tiada isu dan sedang berjalan / Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


PELAPORAN INTERVENSI DIALOG PRESTASI NASIONAL
Kluster : Kemenjadian Murid | Aspek : UPSR (Mensifarkan semua E Tahun 2018)

Key Performance Indicator (KPI) 100% calon UPSR 2018 melepasi tahap minimum (MTM)

49.53% murid melepasi tahap minimum dalam


Pencapaian Semasa (TOV) Peperiksaan Percubaan UPSR 2017
Sasaran 100% murid melepasi tahap minimum dalam UPSR 2018

SJKC KUNG MING, SK BIAH BATU 65, SK PINTAS, SK LAGO, SK BERTANDOK, SK KEPAWA,
Sekolah Prioriti SK BENTUKA, SK SINOKO, SK BINSULOK, SK ST JOHN, SK ST PAUL , SK BUKAU, SK PEKAN MEMBAKUT

SEKOLAH-SEKOLAH BELUM MENCAPAI TAHAP MINIMUM DALAM PERCUBAAN UPSR :


Punca MTM : 31.22%

Intervensi 2018 : Guru Besar, Penolong Kanan, Ketua Panitia dan Guru
Mata Pelajaran Kumpulan Sasaran
• Bimbingan berfokus SIP+,SISC+, UPA di sekolah prioriti (13 buah sekolah fokus)
• Pelaksanaan PAK- 21 Jan – September 2018 Tempoh Pelaksanaan
. PLC mengikut mata pelajaran
• Program terancang mengikut zon (mensifarkan E) untuk mata pelajaran teras.
Strategi Pelaksanaan:
Risiko : Mitigasi : 1. Fokus kepada pencapaian tahap minimum ( MTM )
• MATA PELAJARAN B. INGGERIS PENULISAN, • DIALOG PRESTASI GURU –GURU BAHASA 2. Pentaksiran bilik darjah diperkasakan
MATEMATIK DAN BAHASA CINA PENULISAN INGGERIS DAN MATEMATIK
BELUM MENCAPAI TAHAM MINIMUM 3. Dialog prestasi bersama ketua panitia mengikut unit akademik
4. Dialog prestasi bersama Guru Besar
5. Bengkel peningkatan profesionalisme Guru Besar
* Sila hitamkan petak yang berkenaan Status Pelaksanaan

Tiada isu dan sedang berjalan Ada isu dan tertangguh

Belum bermula Aktiviti selesai


PELAPORAN DIALOG PRESTASI NEGERI K2/A1
Negeri : Sabah / PPD BEAUFORT
Kluster : Kemenjadian Murid
Aspek : SPM 2017

PUNCA INTERVENSI 2018


Data diperlukan untuk dikupas punca adalah:
1. Peratus Layak Sijil = 91.04% - 1. Bengkel Pemantapan profesionalisme Guru
2. Analisis 4 Subjek Teras Matematik
- BM, BI, Math, Sejarah - 2. Bengkel PLC: Mantapkan PAK 21 untuk Guru
- BM : 97.19%, GPMP 4.18 Sekolah Menengah di bawah DTP 3.0
- BI : 79.73%, GPMP 6.58 - 3. Dialog prestasi bersama pengetua
- M3 : 81.00%, GPMP 6.11 - 4. Bengkel peningkatan profesionalisme
- SEJ : 91.04%, GPMP 5.48 pengetua

Key Performance Indicator (KPI)


Pencapaian Semasa (TOV) Sasaran
PERATUS LULUS = 68.6% PERATUS LULUS = 95.00%
GPS = 6.69 GPS = 4.85