Anda di halaman 1dari 3

TAKWIM PANITIA MATEMATIK 2019

Bil Aktiviti Objektif Bulan Sasaran Tindakan


Menyelaras format RPH.
Semua
Mesyuarat Panitia Membincangkan aktiviti
1 JAN guru Ketua Panitia
Matematik Kali Pertama yang akan dijalankan
Matematik
sepanjang tahun 2019
Program Bijak Sifir:

Masa: 5 min sebelum


Membiasakan murid-
proses pengajaran. FEB - Semua Semua Guru
2 murid menguasai sifir
NOV Murid Matematik
dengan pelbagai teknik.
Cth: Baca/Kuiz Sifir,
penuhkan kotak sifir dll.

- Menyelaras Topik
FEB, Semua
Bengkel Membuat Soalan - Menentukan Penggubal Semua Guru
3 MAY, Murid
Peperiksaan Sekolah - Pebincangan Kualiti Matematik
OGOS Tahap 2
Soalan
Memberi bimbingan
Program Penggantian tambahan kepada murid- Murid Semua Guru
4 APR
LINUS "BANTU" murid yang belum Tahap 1 Matematik
mengenal nombor.

Guru
Kaedah dan Tips menjawab APR - Murid
5 Bengkel Matematik Matematik
soalan UPSR. MAY Tahun 6
Tahun 6

Menyusun semula
Mengemaskini Fail Panitia Kandungan maklumat APR - Ketua Panitia
6
Matematik Panitia Matematik dalam NOV Setiausaha
tahun semasa
Membimbing murid Tahun
6 dalam menjawab soalan
Matematik UPSR.
Guru
APR - Murid
7 Latih Tubi UPSR Matematik
Menyediakan dan SEPT Tahun 6
Tahun 6
membiasakan murid
dengan contoh soalan
UPSR
Membuka minda murid
bahawa Matematik Murid Semua Guru
8 Bulan Matematik MEI
merupakan salah satu ilmu Tahun 1 - 6 Matematik
yang menyeronokkan.
Membincangkan masalah
yang timbul dan Semua
Mesyuarat Panitia Ketua Panitia
9 berbangkit. JUN Guru
Matematik Kali Kedua Setiausaha
Matematik
Membuat analisa PKSR 1.
Memberi bimbingan
Program Penggantian tambahan kepada murid- JUL - Murid Semua Guru
10
LINUS murid yang belum OGOS Tahap 1 Matematik
menguasai Operasi Asas.
Membuat persediaan akhir
bagi murid Tahun 6 untuk OGOS - Murid Semua Guru
11 Gerak Gempur UPSR
menghadapai Matematik - SEPT Tahun 6 Matematik
UPSR.
Membincang masalah yang
Semua
Mesyuarat Panitia timbul dan berbangkit. Ketua Panitia
12 OKT Guru
Matematik Kali Ketiga Setiausaha
Matematik
Membuat analisa PKSR 2
Merekod segala aktiviti
2019 dan membuat
penilaian. Semua
Mesyuarat Panitia Akhir Ketua Panitia
13 NOV Guru
Tahun. Setiausaha
Membubar dan melantik Matematik
semula jawatankuasa
panitia.
CARTA GANTT TAKWIM PANITIA MATEMATIK TAHUN 2019

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MAY JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV
1 Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama
2 Program Bijak Sifir:
3 Bengkel Membuat Soalan Peperiksaan Sekolah
4 Program Penggantian LINUS "BANTU"
5 Bengkel Matematik
6 Mengemaskini Fail Panitia Matematik
7 Latih Tubi UPSR
8 Bulan Matematik
9 Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua
10 Program Penggantian LINUS
11 Gerak Gempur UPSR
12 Mesyuarat Panitia Matematik Kali Ketiga
13 Mesyuarat Panitia Akhir Tahun.