Anda di halaman 1dari 2

TAKWIM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDA)

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA MACHAP 2018

BULAN AKTIVITI / PERKARA TINDAKAN / REKOD


 Penubuhan Jawatankuasa Penyelaras PPDa
JAN 2018 Pendidikan Pencegahan Dadah Sekolah
Sekolah
 Perancangan PPDa dalam AJK PPDa Sekolah
JAN 2018 organisasi
 Pembentukkan AJK Minggu Anti
Dadah
 Perbincangan aktiviti-aktiviti
Minggu Anti Dadah
 Pelan Taktikal PPDa Sekolah Berbincang dengan
 Pelan Strategik PPDa Sekolah AJK, menghantar pelan
 Minggu Sekolah Bebas Dadah kepada pihak pentadbir
- Menceriakan sudut PPDa
FEB 2018 - Membuat buku skraf
- Pertandingan silang kata
- Pertandingan Melukis Poster
- Pertandingan Mewarna
- Pameran sudut PPDa setiap
kelas
 Perlantikan pengawas PPDa AJK PPDa
FEB 2018 daripada kalangan murid
 Kursus kepimpinan pengawas AJK PPDa dan Guru
MAC 2018 PPDa Kaunseling
Gppppp;’’  Ceramah Anti Dadah AJK PPDa dan
OGOS 2018 Pendidikan Jasmani
dan Kesihatan
 Projek menambahbaikan sudut AJK PPDa
SEPTEMBER- PPDa
OKTOBER  Menghias sudut PPDa
2018  Mengemaskini sudut PPDa
 Mengemaskini fail PPDa Setiausaha PPDa
NOVEMBER  Membuat refleksi
2018