Anda di halaman 1dari 9

TATACARA

PENGURUSAN
INVENTORI

KEMENTERIAN PELAJARAN
MALAYSIA
DEFINISI INVENTORI
 Barang-barang tak luak yang bernilai
kurang dari RM500 setiap satu pada
masa pembelian termasuk perabot,
permaidani dan langsir serta pinggan
mangkuk tanpa mengira nilai kos.

PP Bil.2/1991 (1 Mei 1991)


REKOD INVENTORI
 Semua jenis inventori apabila dikeluarkan
dari stor untuk kegunaan atau dibeli dari
pembekal mestilah dimasuk kira ke dalam
Kad Daftar Inventori (KEW. 313) dan
disimpan oleh pejabat yang menerima
sehingga:
 Pemusnahan/penjualannya telah dilulus
dan dilaksanakan dengan sempurna.
 Berlaku pemindahan kepada inventori
sesebuah jabatan atau ke tempat lain.
KAD DAFTAR INVENTORI
(KEW. 313)
 Peraturan mengenai pendaftaran, penempatan
dan pergerakan barang yang diterima.
 Manakala bagi tujuan pengawalan pergerakan
inventori dan rekod pemindahan harta modal
menggunakan buku KEW.315

PP Bil. 2/1991 ( 1 Mei 1991)


KAD DAFTAR INVENTORI
(KEW.313)
 Seseorang pegawai yang
dipertanggungjawabkan untuk menyelia dan
mengawal barangan inventori perlu mengetahui
secara terperinci mengenai pengisian kad ini.
Pergerakan inventori perlu diperjelaskan agar
setiap pergerakan peralatan/kelengkapan
diketahui dan direkod sekiranya berlaku
sebarang insisden atau pengauditan.
CARA-CARA PENGISIAN
KAD KEW.313
 Kementerian/Jabatan
 Bahagian
 Kategori
 i) Peralatan dan Kelengkapan pejabat
 ii) Perabot, permaidani, langsir dll
 Jenis
 i) Kategori peralatan dan kelengkapan pejabat
(mesin kira, kipas angin dll)
ii) Kategori perabot permaidani dan langsir
(kerusi, meja, langsir dsb)
CARA-CARA PENGISIAN
KAD KEW. 313 (samb)
 Bilangan
 Butiran
Perihal inventori yang diperolehi
 Kuantiti
Unit Inventori
 Nombor Pesanan Kerajaan
 Tarikh Dibeli
Mengikut pesanan kerajaan
CARA-CARA PENGISIAN
KAD KEW.313 (samb)
 Kos Seunit
 Kos termasuk kos pengangkutan dan

insuran (jika ada) dan dibahagi dengan


jumlah barang yang dibeli.
 No. Siri Pendaftaran
 No. siri rekod pejabat atau bahagian

 Lokasi
 Penempatan inventori tersebut
CARA-CARA PENGISIAN
KAD KEW. 313 (samb)
 Pelupusan
Nyatakan nombor rujukan surat yang
membenarkan pelupusan serta tarikh
barang dilupuskan.
 Catatan
Jika berkaitan
 Tandatangan
Oleh pegawai yang bertanggungjawab
yang mengesahkan butir-butir catatan
berkenaan