Anda di halaman 1dari 6

Persediaan mengajar yang menggunakan Model Konstruktivisme Murid : Tingkatan 1 Tema : Tenaga Bidang Pembelajaran : Haba Masa : 2 waktu

Objektif Pembelajaran: Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim Hasil Pembelajaran : Mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam menyelesaikan masalah yang mudah. FASA CADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI 1. Persediaan 1. Guru memaparkan satu gambar a. Apakah yang di mana termometer klinik kamu Orientasi idea digunakan. perhatikan? berasaskan b. Apakah tujuan pengetahuan sedia menggunakan ada termometer klinik? c. Apakah yang menyebabkan aras termometer naik? 2. Murid membuat pemerhatian tentang situasi tersebut. 2. Imaginasi 1. Murid membentuk kumpulan a. Mengapa yang terdiri daripada 5 ahli. landasan Penstrukturan idea 2. Setiap kumpulan diberikan kereta api Meneroka situasi berikut: tidak Menjelaskan disambung Konstruk idea baru Situasi 1: Landasan kereta api secara rapat?

Situasi 2: Kabel penghantaran kuasa elektrik

b. Mengapa kabel penghantaran

kuasa elektrik digantung secara mengendur di antara tiangtiang?

3. Perkembangan Penjelasan lanjut Aplikasi idea

1. Murid membentuk kumpulan yang terdiri daripada 5 ahli. 2. Ketua kumpulan mengambil tugasan aktiviti sama ada Tugasan 1 atau Tugasan 2. Tugasan 1 ( Lampiran 1): Membuka penutup logam yang ketat

Tugasan 2 ( Lampiran 2) : Membunyikan model sistem penggera kebakaran

3. Guru sebagai fasilitator menyelia proses pelaksanaan aktiviti. 4. Murid melaksanakan aktiviti dengan

a. Kumpulan yang melakukan Tugasan 1, terangkan bagaimana penutup logam yang ketat dapat dibuka. b. Jelaskan mengapa penutup logam yang ketat dapat dibuka dengan cara yang diberikan. c. Kumpulan yang melakukan Tugasan 2, terangkan bagaimana model sistem penggera kebakaran dibunyikan. d. Jelaskan mengapa model sistem penggera kebakaran dapat dibunyikan dengan cara yang diberikan. e. Catatkan dapatan anda dalam kertas

merujuk kepada tugasan yang diberikan. 5. Murid mencatat pendapat-pendapat berkaitan soalan-soalan yang diutarakan oleh guru dalam kertas mahjong. a. Tindakan Penilaian Kaji semula perubahan idea Penyiasatan lanjutan Pentaksiran Nilai dan sikap

mahjong untuk dibentangkan.

1. Murid membentangkan hasilhasil tugasan secara bergilirgilir. 2. Guru membuat ulasan untuk setiap pembentangan. 3. Murid menjawab soalan penilaian, Lampiran 3. Berdasarkan keupayaan murid menjawab Lampiran 3. Keupayaan murid membuat pembentangan. 1. Bekerjasama melengkapkan tugasan yang diberikan. 2. Mensyukuri kurniaan Tuhan kepada kita.

LAMPIRAN 1

Tugasan 1 Membuka penutup logam yang ketat Arahan : 1. Pelajar dibekalkan dengan penutup botol sos yang ketat, air, bikar, penunu Bunsen, kain, tungku kaki tiga dan kasa dawai. 2. Pelajar diminta untuk membuka penutup botol sos dengan menggunakan bahan-bahan yang dibekalkan. 3. Pelajar diminta untuk menerangkan: a. Bagaimana mereka membuka penutup botol sos yang ketat. b. Jelaskan mengapa penutup logam yang ketat dapat dibuka dengan cara yang diberikan. di dalam kertas mahjong yang dibekalkan.

LAMPIRAN 2

Tugasan 2 Membunyikan model sistem penggera kebakaran Arahan : 1. Pelajar dibekalkan dengan model sistem penggera kebakaran, dan penunu Bunsen. 2. Pelajar diminta untuk membunyikan model sistem penggera kebakaran dengan menggunakan radas yang dibekalkan. 3. Pelajar diminta untuk menerangkan: a. Menerangkan bagaimana model sistem penggera kebakaran dapat dibunyikan. b. Jelaskan mengapa model sistem penggera kebakaran dapat dibunyikan dengan cara yang diberikan. di dalam kertas mahjong yang dibekalkan.

Lampiran 3

Nama :.......................................... 1. Rajah 1 menunjukkan penggolek pada jambatan keluli.

Tingkatan:............

Rajah 1 Mengapakah satu hujung jambatan ditetapkan manakala hujung yang satu lagi terletak di atas penggolek? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Rajah 2 menunjukkan satu seterika elektrik terdiri daripada satu jalur dwi logam.

Rajah 2 Mengapakah arus elektrik pada seterika terputus apabila seterika itu terlalu panas? ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________