Anda di halaman 1dari 37

ppdamelaka@yahoo.

com

PENGURUSAN PPDa DI SEKOLAH


TAHUN 2016

NORLELA BINTI JONID


KETUA UNIT PPDa

SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN,


JABATAN PENDIDIKAN MELAKA

2016

ppdamelaka@yahoo.com

2016

VISI PPDa
SEKOLAH BEBAS DADAH
(diisytiharkan oleh YAB Menteri
Pelajaran, Dato Seri Najib Tun Razak
pada 1998 di BTP, Bukit Kiara)
2

ppdamelaka@yahoo.com

2016

TAKRIF BEBAS ROKOK


Berdasarkan Nisbah yang ditetapkan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa
Bersatu (PBB) ialah 1,000 penduduk 1 penagih (0.001%)
Takrifan di atas perlu disandarkan kepada empat perkara berikut:
i.

Pendidikan pencegahan dadah di laksanakan di negara berkaitan.

ii. Rakyat memberi sokongan kepada kerajaan dalam membanteras


dadah.
iii. Negara berkaitan bukan merupakan Negara pengeluar dadah.
iv. Negara berkaitan mempunyai undang- undang yang ketat tentang
dadah.

ppdamelaka@yahoo.com

2016

MISI PPDa
MELAHIRKAN MURID BEBAS DADAH
MELALUI PROGRAM PPDa YANG
BERSEPADU DAN MENYELURUH
DARIPADA ASPEK BERIKUT:

PENGURUSAN &
KEPIMPINAN

KURIKULUM
PENGURUSAN
SAHSIAH

KOKURIKULUM
4

ppdamelaka@yahoo.com

PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN

Jawatankuasa PPDa
Perancangan Program PPDa
Perkembangan Staff
Program Gerak Sedar Bersepadu
( PROGRES ) Sekolah Menengah
5. Ujian Urin
6. Minggu Anti Dadah
1.
2.
3.
4.

19 Februari Hari Anti Dadah Kebangsaan


26 Jun Hari AntiDadah Antarabangsa

2016

ppdamelaka@yahoo.com

2016

KURIKULUM
1.

2.
3.
4.
5.

Mesej Jauhi Dadah (Program 5 Minit )


PPDa Dalam KBSM
Program PROSIDAR ( SR )
Ceramah Anti Dadah
Pameran Anti Dadah
( AADK/PDRM/KKM/PEMADAM)

ppdamelaka@yahoo.com

KOKURIKULUM
1. Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Pakaian
Seragam.(SLAD)
2. Perkhemahan
3. Aktiviti Seni Jauhi Dadah
- Dikir Barat Antidadah
- Boria Antidadah
- e-PPDa
- Melukis Poster Antidadah
- Sajak Antidadah
- Nasyid Antidadah

2016

PEMBENTUKAN
SAHSIAH

ppdamelaka@yahoo.com

1. Kemahiran Personal dan Interpersonal


2. Kaunseling PPDa
3. Program Intervensi Pelajar (PIP)
4. Kolokium Kepimpinan Pelajar
5. Program Jati Diri
6. Seminar PPDa
7. Program Keibubapaan

2016

ppdamelaka@yahoo.com

2016

MATLAMAT
Untuk membentuk pelajar khasnya dan
masyarakat sekolah amnya
mengetahui dan menyedari tentang
bahaya dadah dan berupaya membina
ketahanan diri yang mantap daripada
dipengaruhi DADAH.
Merealisasikan
Sekolah Bebas Dadah

OBJEKTIF
o Mempertingkatkan kesedaran bahaya rokok,
inhalan, alkohol, dadah dan HIV.
o Membina kekuatan dalaman dan pemikiran
supaya menjauhi dadah ,rokok, inhalan, alkohol,
dan HIV.

o Mengesan pelajar yang terlibat rokok, inhalan,


alkohol, dadah dan HIV.

10

o Membantu pelajar yang terlibat rokok,


inhalan, alkohol, dadah dan HIV
secara bimbingan dan pemulihan.
o Mewujudkan hubungan dua hala
antara
guru
dengan
ibubapa/agen/masyarakat/badan/
pertubuhan bagi memerangi rokok,
inhalan, alkohol, dadah dan HIV.

11

ppdamelaka@yahoo.com

2016

PELAKSANAAN PPDa DI SEKOLAH

Semua sekolah menengah dan rendah melaksanakan


program PPDa.
PPDa adalah untuk semua murid,guru,kakitangan sekolah
dan ibu-bapa.
Pengetahuan,kemahiran,nilai,pengalaman,sikap dan
kelakuan hendaklah selari dengan kehendak FPN.
Pendekatan yang digunakan hendaklah berupaya
meningkatkan ketahanan dan jati diri murid.
PPDa adalah tanggungjawab warga sekolah.
Program PPDa hendaklah menjurus ke arah Sekolah
Bebas Dadah
12

ppdamelaka@yahoo.com

2016

PERANAN KPM DALAM DASAR DADAH NEGARA

MERANCANG, MENYELARAS DAN


MELAKSANAKAN STRATEGI PENCEGAHAN
AWALAN DADAH.
BEKERJASAMA DENGAN SEMUA AGENSI
KERAJAAN UNTUK MENENTANG DADAH.
BEKERJASAMA DENGAN BADAN BUKAN
KERAJAAN (NGO) SEPERTI PEMADAM,
PENGASIH UNTUK MENCEGAH DADAH.
13

ppdamelaka@yahoo.com

2016

JENTERA PELAKSANA PROGRAM PPDa


UNIT PPDa, BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH

HARIAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA.


UNIT PPDa DI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI.
PEGAWAI KHAS PPDa DI PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH.
GURU PPDa DI SEKOLAH.

14

ppdamelaka@yahoo.com

2016

KUMPULAN SASARAN PROGRAM PPDa


PELAJAR (Pekeliling BS,KPM 2/1979, Pekeliling Ikhtisas
Bil. 6A/1975 bertarikh 5 Sept 1975, Pekeliling Ikhtisas Bil.
7/1975 bertarikh 19 Ogos 1975)
GURU (Pekeliling KPM 1/1985)
KAKITANGAN SOKONGAN DI SEKOLAH
(Pekeliling KPM 1/1985)
IBU BAPA
MASYARAKAT SETEMPAT

15

ppdamelaka@yahoo.com

2016

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1975: Ruj. KP8548/8/(67)

Bertarikh 19 Ogos 1975


Garis Panduan Untuk Mengenal/ Mengecamkan Orang
Yang Menggunakan Atau Menyalahgunakan Dadah.
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1979: Ruj. KP(BS)8786-

51/Jld.IV/(20) bertarikh 26 Mac 1979


Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko
Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan

16

ppdamelaka@yahoo.com

2016

Surat Pekeliling Am Bil. I/1985: Ruj. PPAD(S)


133/883/1 bertarikh 29 Januari 1985
Program-Program Mencegah Dan Membasmi
Kegiatan Penagihan Dadah Di Agensi-agensi
Kerajaan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1986: Ruj.


KP.(BS)8548/8/1/Jld.III/(13) bertarikh 29
Disember 1986
Penyalahgunaan Inhalan

17

ppdamelaka@yahoo.com

2016

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1988:

Ruj.KP(BS)8591/Jld. III/(3) bertarikh 3 Februari 1988


Program Skim Lencana Antidadah Pasukan Berpakaian
Seragam ( SLAD )
Sekolah Menengah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1992: Ruj.

KP(BS)8591/Jld.VII/13 bertarikh 27 Julai 1992


Pengharaman Pensil Berbentuk Alat Suntikan (Syringe)
Di sekolah-sekolah.
Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.

KP(BS)8548/23/C/(5) bertarikh 27 April 1995


Pelaksanaan Program Cuma Lima Minit Anti Dadah Di
Sekolah Rendah Dan Menengah
18

ppdamelaka@yahoo.com

2016

Surat Kementerian Pendidikan Malaysia

Ruj.KP(BS/HEP) 8543/064(36) bertarikh 24 Julai 1998


Ujian Urin Pelajar Sekolah
Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj.
KP(BS/HEP) 8543/0113/(47) bertarikh 27 Ogos 1998
Analisis Pelajar/Guru/Pekerja Yang Terlibat Dengan
Dadah/Inhalan/Ubat Batuk (Borang ADIUB 1A)
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. I/1979 Ruj.

KP(BS)8548/4/Jld.IX/(1) bertarikh 27 Januari 1979


Senarai Tugas-tugas Guru Panduan Di Sekolah
Menengah
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 Ruj.
KP(BS)8591/Jld.II(29) bertarikh 2 Januari 1985
Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah

19

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PPDa
Pencegahan
Bimbingan dan Pemulihan
Pembangunan dan kemajuan sumber

tenaga manusia
Penerbitan dan Publisiti
Penyelidikan dan Penilaian
Permuafakatan/penyelarasan
20

ppdamelaka@yahoo.com

2016

1. PENCEGAHAN

Tumpuan kepada school based


programme.

Pemantapan pengurusan program PPDa di


sekolah.
Guru Sumber PPDa di sekolah / daerah /
negeri
Bilik Sumber/Laluan PPDa

Fokus pencegahan : Dadah, Rokok,


Inhalan, Alkohol dan HIV/Aids.
21

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PELAKSANAAN PPDa

2. BIMBINGAN DAN PEMULIHAN


2.1 Program Pengesanan Dadah Melalui Ujian
Urin dan Soal Selidik Pendidikan
Pencegahan Dadah (2SP)
2.2 Pelajar yang mengaku dan ditangkap
polis.
Pelajar terlibat dibimbing oleh kaunselor.
Program Intervensi dengan kerjasama
AADK.
22

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PELAKSANAAN PPDA


3. PEMBANGUNAN SUMBER TENAGA MANUSIA
Memantapkan Tenaga Penggerak PPDa di setiap Daerah.
Guru terpilih akan menerima latihan dalam PPDa.
Tenaga Penggerak akan dilantik di setiap daerah.
Bilangan guru mahir PPDa & Tenaga Penggerak ditambah.
Taklimat Khas untuk Guru PPDa akan dijalankan bagi
setiap daerah.
Lebih ramai guru akan diberi peluang menghadiri kursus
di peringkat negeri dan kebangsaan.
Tenaga Penggerak akan digerakkan secara optimum.
23

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PELAKSANAAN PPDA


4. PENERBITAN DAN PUBLISITI

Penerbitan sedia ada:

Buku Panduan Pelaksanaan PPDa di Sekolah.

Tatacara Tindakan ke Atas Kes-Kes Penggunaan Dadah dalam Kalangan


Murid di Sekolah.

Buku Log SLAD

Buku Log Pemantauan PPDa ( Murid Terlibat Dadah )


Penerbitan baru

Buku Perancangan Strategi 5 Tahun 2007-2011 PPDa

Panduan Pengurusan SLAD

Booklet Mesej Anti Dadah dan Anti Rokok

Brosur / pamplet PPDa

Poster PPDa

Modul PROSIDAR (2008)

Jaringan JU PPDa Whatapps, Telegram dan FB


24

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PELAKSANAAN PPDa


5.KAJIAN DAN PENYELIDIKAN
5.1 Kajian Yang Telah Dilaksanakan
Masalah Penggunaan Bahan Terlarang dalam
Kalangan Murid Sekolah
Kajian Salah Laku Murid yang Terlibat Ujian Urin
Kajian Kemungkinan Keterlibatan Bahan Terlarang dalam
Kalangan Murid.
Kajian Keberkesanan Pelaksanaan PPDa di Sekolah
Seluruh Malaysia.

25

ppdamelaka@yahoo.com

2016

STRATEGI PELAKSANAAN PPDA


6. PEMUAFAKATAN/ PENYELARASAN
Jaringan kerja dengan agensi kerajaan & NGO
dipertingkatkan.
AADK - Ujian Urin, SHIELDS

PDRM - Aktiviti pelajar, data, kes tangkapan.


PENGASIH - Kenali Anak Kita
KESIHATAN - PROSTAR dan IMFree

PEMADAM - Jom SOLAT


LAWATAN PENANDA ARAS
26

ppdamelaka@yahoo.com

2016

ASAS PENGURUSAN PPDa


JK PPDa Sekolah
Pengurusan Fail

Perancangan & Takwim


Pusat Akses
Pengawas PPDa

27

ppdamelaka@yahoo.com

2016

JAWATANKUASA INDUK PPDa

28

ppdamelaka@yahoo.com

2016

JAWATANKUASA PELAKSANA PPDa


SEKOLAH MENENGAH

29

ppdamelaka@yahoo.com

2016

JAWATANKUASA PELAKSANA PPDa


SEKOLAH RENDAH
PENASIHAT
( GURU BESAR )
PENGERUSI
( GPK HEM )
NAIB PENGERUSI
( GPK KOKURIKULUM )
SETIAUSAHA
( GURU PPDa )

AHLI JAWATANKUASA

PENYELARAS PENGURUSAN DAN


KEPIMPINAN

PENYELARAS AKTIVITI KOKURIKULUM


( S/U PENYELARAS KOKURIKULUM )

PENYELARAS AKTIVITI KOKURIKULUM


( S/U PENYELARAS KOKURIKULUM )

PENYELARAS PEMBENTUKAN SAHSIAH


( GBK DAN S/U DISIPLIN )

KUMPULAN SASARAN
MURID,GURU,KAKITANGAN BUKAN GURU,IBUBAPA DAN MASYARAKAT
SETEMPAT

30

ppdamelaka@yahoo.com

2016

JAWATANKUASA ( Tambahan )

JK Bilik dan Laluan


JK Pengawas PPDa
JK SLAD

31

ppdamelaka@yahoo.com

2016

FAIL PENGURUSAN PPDa


600 PENGURUSAN SEKOLAH
BIL
14

KOD FAIL BARU


600-3/1/42

NAMA FAIL BARU


PENDIDIKAN PENCEGAHAN
DADAH (PPDa)

CONTOH MEREKOD FAIL PPDa SEKOLAH

BIL

KOD FAIL BARU

NAMA FAIL BARU

SMKJ.PPDa.600-3/1/42(1)

Pengurusan dan Kepimpinan

SMKJ.PPDa.600-3/1/42(2)

Kurikulum

SMKJ.PPDa.600-3/1/42(3)

Kokurikulum

SMKJ.PPDa.600-3/1/42(4)

Pembangunan Sahsiah
32

ppdamelaka@yahoo.com

2016

PERANCANGAN & TAKWIM


CONTOH:
BIL

AKTIVITI

TARIKH

TEMPAT

SASARAN

Mesyuarat Penyelarasan
Program PPDa Kali 1

15.1.2016

Bilik
Gerakan

AJK
Pelaksana

Pelantikan Pengawas
PPDa

20.1.2016

Dataran

Pengawas

Sambutan Minggu
Antidadah

19.2.2016

Dataran

Semua
Pelajar

Mesyuarat SLAD

23.2.2016

Bilik
PPDa

AJK SLAD

KOS

TINDAKAN

SU

33

ppdamelaka@yahoo.com

2016

1. Informatif & pelbagai medium


2.Interaktif & Inovatif
3.Bimbingan & Pemulihan
4.Berasaskan sekolah
5.Kolaboratif & Jaringan
6.Pelbagai sasaran
7.Berterusan
34

ppdamelaka@yahoo.com

2016

PERANCANGAN PROGRAM PPDa 2015


BIL

AKTIVITI

KATEGORI

PENGELOLA

Pertandingan Dikir Barat

Menengah

Unit PPDa JPM

Pertandingan Boria

Rendah

Unit PPDa JPM

Pertandingan e-PPDa

Menengah

Unit PPDa JPM

Pertandingan Buku Skrap

Menengah

Unit PPDa JPM

Pertandingan Melukis Poster

Menengah

Unit PPDa JPM

Pertandingan Deklamasi Sajak

Rendah

Unit PPDa JPM

Program IMAN

Rendah

SK Malim

Program IMFREE

Rendah

SK Batu Berendam 2

Pertandingan Bilik Sumber dan


Laluan PPDa

Menengah dan
Rendah

Unit PPDa JPM

aspirasi
mencegah itu lebih baik
36

ekian

TERIMA KASIH

Mendidik daripada HATI dengan penuh INTEGRITI

37