Anda di halaman 1dari 76

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA KANDUNGAN


MUKA SURAT 1 2 3-4 5 5 6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-27 28-29 30-37 38-39 40-47 48-59 60 61 62-68

PERKARA Kandungan Perutusan Pengetua Ikrar Perkhidmatan Awam Falsafah Pendidikan Kebangsaan Misi Sekolah, Visi Sekolah Matlamat Sekolah Piagam Pelanggan Sekolah Lencana Sekolah SMK Kampung Gelam Sepintas lalu Peta Sekolah Carta Organisasi SMK Kampung Gelam Senarai Nama Guru dan Kakitangan Perincian Hari Persekolahan Tahun 2014 Mengikut Penggal Hari-hari Kelepasan Am Negeri Melaka 2014 Jawatankuasa Pengurusan Pentadbiran 2014 Jadual Bertugas Mingguan Tahun 2014 Pengurusan Kurikulum 2014 Jadual Pencerapan Guru Tahun 2014 Pengurusan Hal Ehwal Murid 2014 Pengurusan Kokurikulum 2014 Analisis PMR Analisis SPM TAKWIM 2014

Definasi Kurikulum Kebangsaan ... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997]
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 1

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA PERUTUSAN PENGETUA


ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH DAN SALAM SEJAHTERA Selamat Tahun Baharu 2014 dan selamat kembali bertugas kepada semua warga pendidik dan staff sokongan SMeK-G yang dikasihi. Syukur kepada Allah SWT kerana dipanjangkan usia, dan kita terus dapat bersama menjayakan misi dan visi kerjaya keguruan yang amat disanjung tinggi ini, di samping berpeluang untuk memenuhi amanah dan tanggungjawab sebagai seorang pendidik Malaysia. Tahun 2014 merupakan tahun kedua gelombang pertama transformasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM yang telah dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi tempoh 2013-2025. Kita menyedari peranan dan tanggungjawab menjayakan transformasi pendidikan ini amat mencabar kerana guru adalah salah satu sumber terpenting yang mampu menyerlahkan potensi dan kemenjadian murid. Profesion guru bukan sekadar kerjaya untuk sara hidup, tetapi guru adalah individu yang dipercayai dan menjadi ikutan atau dicontohi. Guru memainkan peranan penting menanam nilai-nilai murni ke dalam jiwa manusia. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berusaha membentuk karektor dan keperibadian manusia menjadi insan yang mulia. Kita perlu boleh menjadi teladan dan sentiasa menjaga tutur kata dan tingkahlaku ketika menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai arkitek generasi masa hadapan. Sekolah akan memantapkan program PLC (Program Learning Community) dan juga akan mempraktikkan program IThink dalam semua subjek kerana kedua-dua program ini berkaitan rapat dengan program KBAT dalam kalangan pelajar di samping meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran. Dalam masa yang sama kejayaan dalam kegiatan kokurikulum amat diimpikan. Bidang Hal Ehwal Murid pula akan terus memantapkan aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan murid. Ini bertepatan dengan misi dan visi sekolah yang diselaraskan dengan visi JPN Melaka dan KPM yang baru, iaitu "Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera". Semua warga sekolah ini diharapkan dapat menghayati dan menjayakannya secara bertanggungjawab, berkualiti dan produktif dalam semua urusan. Akhir kata saya berdoa semoga Allah SWT akan sentiasa merahmati dan mempermudah semua urusan dan usaha kita menunaikan amanah dan tanggungjawab yang kita galas ini. Sekian, terima kasih dan wassalam.

ROSZELAN BIN MAJID

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami: Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan; Bekerja dengan penuh tanggungjawab; Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri; Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan; Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara; Bekerjasama dalam membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara; dan Berpegang teguh kepada ajaran agama.

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut : Pertama : Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah; Kedua : Menutup semua ruang dan peluang yang memdedahkan kepada amalan rasuah; Ketiga : Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan; Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah; Kelima : Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA IKRAR GURU MALAYSIA

Bahawasanya kami Guru-guru negara Malaysia Dengan ini berikrar Mendukung terus cita-cita kami Terhadap tugas kami Dan menyatakan keyakinan kami Pada cita-cita murni pekerjaan kami Kami akan berbakti Kepada masyarakat Dan negara kami Kami sentiasa menjunjung Perlembagaan negara Kami mengamalkan Prinsip-prinsip Rukun Negara Pada setiap masa

Tiada manusia yang berjaya dalam semua yang dilakukannya dan kewujudan kita ini sebenarnya mesti menempuh kegagalan. Yang penting ialah kita tidak menjadi lemah semasa kegagalan itu terjadi dan kekalkan usaha hingga akhir hayat. JOSEPH CONCARD -

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Visi Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera Misi Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA MATLAMAT SEKOLAH

Semua dasar pendidikan dapat dilaksanakan mengikut ketetapan sedia ada. Semua pengurus sekolah didedahkan dengan kursus kepimpinan instruksional. Semua guru dapat diselia sekurang-kurangnya dua sekali setahun dengan berkesan. Semua guru mempunyai kompetensi keilmuan dan kemahiran pedagogi. Kajian dan pembangunan kemahiran menjadi budaya sebagai komponen utama dalam setiap perancangan strategik sekolah. Pengintegrasian ICT secara berkesan dalam semua mata pelajaran di sekolah. Prestasi peratus peperiksaan awam setiap tahun meningkat 3%. Penyertaan menyeluruh pelajar dalam bidang kokurikulum, akademik dan pencapaiannya sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah. Pengurangan kes disiplin melibatkan ponteng kelas dan ponteng sekolah. Peningkatan sumbangan penghasilan karya pelajar dan guru yang bermakna dan produktif.

Motivations "You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts take you."

"If you want to know your past - look into your present conditions. If you want to know your future - look into your present actions."

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA PIAGAM PELANGGAN


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM

Kami Kakitangan Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam berusaha mengamalkan tradisi kecemerlangan dan sentiasa menghayati pengamalan pengurusan yang berkesan, peka dan responsif terhadap keperluan-keperluan pelanggan berlandaskan perkara berikut: Melaksanakan tugas-tugas kami secara profesional sebagai pendidik yang bertanggungjawab dan sedar bahawa kami menjadi teladan kepada pelajar-pelajar dan perlu memelihara imej guru. Memberikan perkhidmatan yang terbaik menerusi pengurusan yang cepat, cekap, tegas dan layanan yang mesra dan adil. Bekerja dengan lebih imaginatif, kreatif dan inovatif bagi meningkatkan kecemerlangan sekolah dalam semua bidang. Mengurus tugas pendidikan dengan cekap, berkesan dan mesra berlandaskan dedikasi, iltizam dan disiplin yang tinggi. Sentiasa peka dan bersedia menerima cadangan yang konstruktif daripada semua pihak. Memastikan semua urusan akan diambil tindakan dalam tempoh yang ditetapkan.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA LENCANA SEKOLAH

Motto: Tanggungjawab, Kualiti, Produktif Reka bentuk asas ini merupakan sebuah globe bercirikan unsur-unsur sains dan teknologi yang ditatang dengan tangan dan dilingkupi pintu gerbang yang terbentuk daripada konsep mata pena yang membawa pengertian tangan-tangan guru yang dedikasi menjadikan nilai-nilai keilmuan tonggak kepada organisasi ini. Mata Pena : Melambangkan pelajar-pelajar yang sentiasa progresif dan dahaga ilmu menjadikan mata pena sebagai alat untuk melahirkan pelajar yang bertanggungjawab, rajin dan berilmu pengetahuan. : Melambangkan SMK Kampung Gelam terus bergerak menuju puncak kejayaan cemerlang. : Melambangkan tangan-tangan pendidik SMK Kampung Gelam menggunakan kebolehan dan kepakaran dengan bersungguhsungguh dengan ikhlas mendidik dan membentuk pelajar-pelajar yang bertaraf dunia. : Melambangkan tahun SMK Kampung Gelam mula beroperasi dan menjadikan titik tolak ke arah halatuju institusi yang cemerlang.

Gerbang

Tangan

2009

Globe dengan : Melambangkan tekad untuk melahirkan pelajar-pelajar berkualiti yang atom, nukleus dijana berasaskan pengetahuan sains dan teknologi mampu bersaing dan gear di peringkat antarabangsa.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

Warna Biru

: Membawa pengertian kesetiaan dan kepatuhan, melahirkan insan yang lembut jiwanya, terasuh mindanya, bertoleransi dan sifat mesra.

Warna Merah : Keberanian menghadapi segala dugaan dan cabaran ke arah kecemerlangan, berdisiplin dan berkeyakinan serta mampu membuat keputusan yang rasional dan bijak. Warna Kuning: Taat setia kepada pemerintah, patuh kepada undang-undang dan peraturan dan dapat memberi sumbangan bakti pada agama, bangsa dan negara.
Lencana ini adalah ciptaan mantan GPK Pentadbiran En. Abdull Aziz bin Nahar (2009-2011)

FALSAFAH PENDIDIKAN GURU

"Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin pembangunan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin."

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA SMK Kampung Gelam Sepintas Lalu

Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam terletak di atas Lot 220 dan sebahagian daripada Lot 2025 di Mukim Tanjong Kling, daerah Melaka Tengah. Tapak asal sekolah ini merupakan kawasan sawah padi yang ditambak. Bangunan SMK Kampung Gelam mula dibina pada tahun 2007. Keluasan kawasan sekolah ini ialah 8.40 hektar (20.8 ekar). Sekolah ini mempunyai sebuah blok pentadbiran, 5 buah blok akademik, sebuah dewan, sebuah kantin dan sebuah blok untuk kegiatan kokurikulum. Selain itu, kemudahan yang terdapat di sekolah ini ialah 4 buah Bilik Tutorial, 9 Makmal Sains, Bengkel Kemahiran Hidup, Makmal Komputer, Padang dan Gelanggang Permainan. SMK Kampung Gelam telah menerima pelajar seramai 225 orang dan 15 orang guru pada hari pertama pembukaan sekolah ini, iaitu pada 15 Jun 2009. Pelajar-pelajar asal sekolah ini dipindahkan sebahagian besarnya dari SMK Seri Tanjung, SMK Klebang Besar dan SMK Bukit Rambai. Ramai pelajar sekolah ini tinggal berdekatan dengan sekolah, iaitu seperti di Kampung Gelam, Kg Bukit Darat, Kg Pengkalan Lanjut Lereh, PekanTanjong Kling dan persekitaran Pantai Puteri. Majoriti pelajar sekolah ini terdiri daripada kaum Melayu dan beragama Islam. Pada tahun 2009 , hanya terdapat 8 kelas yang dibuka iaitu, 4 kelas tingkatan 1, 3 kelas tingkatan 2 dan sebuah kelas tingkatan 4. Nama-nama kelas di sekolah ini dinamakan mengikut nama cendiakawan Islam iaitu Al-Biruni, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Ar-Razzi, Ibnu Khaldun dan Ibnu Sina. Pada tahun 2010 kelas yang dibuka telah bertambah menjadi 18 buah kelas. Bilangan kelas yang dibuka terus bertambah, iaitu 20 buah kelas pada tahun 2011, 21 kelas pada tahun 2012 dan 23 kelas pada tahun 2013. Sehingga November tahun 2013, SMK Kampung Gelam telah mempunyai seramai 622 orang pelajar dan 49 orang guru. Bilangan pelajar ini dijangka akan terus meningkat dari setahun ke setahun. Sekolah ini juga mempunyai laman blog sendiri iaitu http://smkgelam.blogspot.com dan facebook https://www.facebook.com/smekg sebagai sebahagian kaedah untuk mendekatkan sekolah dengan komunitinya. Pelajar dan guru sekolah ini juga telah memperkenalkan nama SMeK-G sebagai nama singkatan sekolah pada tahun 2009.

Haim Ginott menyatakan : I have come to the frightening conclusion that I am the decisive element in the classroom. Its my personal approach that creates the climate. As a teacher, I possess a tremendous power to make a childs life miserable or joyous. I can be a tool of torture or an instrument of inspiration.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

10

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA BENDERA SEKOLAH

LAGU SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam, Keunggulan dibina bersama, Membentuk membimbing tunas bangsa, Tetap cekal hadapi cabaran. c/o Berdisiplin dan berhemah tinggi, Berwawasan celik IT, Lahirkan warga yang berwibawa, Satu Malaysia tercinta. Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam, Tanggungjawab, Kualiti, Produktif, Bersama restu doa harapan, Kejayaan akan terus dijulang. Sekolah Menengah Kebangsaan Kampung Gelam, Tanggungjawab, kualiti, produktif, Itulah motto sekolah kami, Tanggungjawab, kualiti, produktif.
Gubahan Lirik : TBH@DRMIR : ABDULL AZIZ BIN NAHAR

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

11

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA PETA SEKOLAH

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

12

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


PELAN KEDUDUKAN KELAS TAHUN 2014

Blok Akademik 1

Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 4

Tandas Tandas Tandas Tandas

Bilik Matematik 4 ALG 5 ALG 3 ALK 3 ALB 3 ALG -

5 ARR 3 ARR 4 ARR -

Bilik Sejarah 5 ALK 5 ALB 3 IBK 4 ALB 4 ALK -

Blok Akademik 2

Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 4

Tandas Tandas Tandas Tandas

Bilik Geografi 1 ALB 2 ALB 1 ARR 2 IBK -

1 ALG 1 1BK 2 ARR -

Bilik SAL 1 ALK Bilik PSK 2 ALG 2 ALK -

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

13

CARTA ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM, MELAKA

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


ROSZELAN BIN MAJID
PENGETUA

PIBG

SAMSUDDIN BIN ABDULLAH


PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

RAMLAN BIN HASSAN


PENOLONG KANAN HEM

ROHANA BINTI A. AZIZ


PENOLONG KANAN KOKU

NORSHIDA BINTI MOHAMAD

RAMLAH BINTI BABA


GKMP KEMANUSIAAN

GKMP
TEKNIK & VOKASIONAL

ROHIMAH BINTI MANAP GKMP BAHASA

GOH MUN HOCK


GKMP SAINS & MATEMATIK

NURUL ASYIKIN BT RAHMAN

ZAIDI B. ABU HASSAN

KAUNSELOR 1

KAUNSELOR 2

GKMP TEKNIK & VOKASIONAL

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP BAHASA

GKMP SAINS & MATH

S/U INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN

S/U INDUK PENGURUSAN KURIKULUM

S/U INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

S/U INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM

Pengurusan Sekolah Pengurusan Kewangan Dan Akaun Pengurusan Data Sekolah Pengurusan Kakitangan Bukan Guru Hubungan Luar/PIBG Dokumentasi/ Penyelidikan Papan Maklumat Bilik-Bilik Khas Aset Alih Sekolah Pengurusan ICT Perkembangan Staf

Pengurusan Kurikulum Pengurusan Panitia Peperiksaan & Penilaian Pusat Sumber Jadual Waktu Pemantauan & Penyeliaan Staf Post Mortem Pencerapan Pengajaran Guru

Pengurusan HEM Program Sahsiah Diri Sekolah Selamat Lembaga Disiplin Murid Lembaga Pengawas Sekolah Skim Pinjaman Buku Teks Biasiswa/Takaful/Projek Khas Pengurusan 3K Kantin Kelab Pencegahan Jenayah Pendidikan Pencegahan Dadah

Sukan & Permainan Unit Beruniform Kelab & Persatuan Kelab Permainan Rumah Sukan Majalah Sekolah Koperasi Pasukan Sukan dan Permainan Sekolah

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

14

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


SENARAI NAMA GURU & KAKITANGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KAMPUNG GELAM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Nama EN. ROSZELAN BIN MAJID TN. HJ. SAMSUDDIN BIN ABDULLAH EN. RAMLAN BIN HASSAN PN. ROHANA BINTI A. AZIZ PN. HJH. ROHIMAH BINTI MANAP@MANAH EN. GOH MUN HOCK PN. HJH. RAMLAH BINTI BABA PN. NORSHIDA BINTI MOHAMAT PN. NURUL ASYIKIN BINTI RAHMAN EN. ZAIDI BIN ABU HASSAN PN. SITI HABIBAH BINTI BAHAROM EN. BASRI BIN JAMALUDDIN TN. HJ. MD JOHARI BIN HASHIM PN. HASLIZAWATI BINTI ABD HAMID PN. SHAHLINA BINTI MUSTAFA EN. AZIZAN BIN JAAFAR EN. MOHD ANUAR BIN SHAFIE EN. MOHD HAIRULLAH BIN ABDUL TALIP PN. ROSNAH BINTI HUSIN PN. NIK ZALEHA BINTI ISMAIL PN. NORAINI BINTI MAT NOR PN. NORSHAFINAS BINTI YUSOFF PN. ROSAMIZANA BINTI ISMAIL PN. WAN FARIDAH BINTI WAN ISMAIL PN. NOR AZMAWATI BINTI OMAR PN. NORFAIRUZ BINTI MOHD SHOHAIMIN PN. AZLIWATI BINTI RASIP PN. MAZURA BINTI MOHD SATAR PN. MAZURA BINTI MASHUR CIK NUR FAZLINA BINTI ALWI EN. SALEZMAN BIN SALLEH PN. NORHAFIZAH BINTI HASSAN PN. SUHAILA BINTI IBRAHIM TN. HJ. MUHAMAD NURI BIN AHMAD
EN. MOHD NOR HISHAM BIN TAHIR @MOHD TAHIR

Jawatan Pengetua ( pengetuagelam@yahoo.com) Penolong Kanan Pentadbiran (pk1gelam@yahoo.com) Penolong Kanan HEM (hemgelam@yahoo.com) Penolong Kanan Kokurikulum (kokugelam@yahoo.com) GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GKMP Kemanusiaan GKMP Teknik & Vokasional Kaunselor 1 Kaunselor 2 Setiausaha Peperiksaan Setiausaha Sukan
Ketua Guru Disiplin & Ketua Panitia Kemahiran Hidup

CIK HJH. NORSIAH BINTI BACHIK EN. MAT SAAT BIN ABDUL RAHMAN EN. MOHAMAD AMIR BIN SAMSUDIN PN. NADIA BINTI KASSIM PN. HJH. MADIHAH BINTI ZAKARIA EN. SHAARI BIN ALI PN. AZLIN BINTI ZAINI

Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual Ketua Panitia Sejarah Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris Ketua Panitia Ekonomi Asas Ketua Panitia Perdagangan Ketua Panitia Biologi Ketua Panitia Fizik Ketua Panitia Pendidikan Islam Ketua Panitia Kimia Ketua Panitia Sains Ketua Panitia Matematik & Matematik Tambahan Ketua Panitia ERT Ketua Panitia Sivik & Kewarganegaraan Ketua Panitia Perakaunan & Guru Koperasi Ketua Panitia PJK & Guru Data Guru SPBT Guru ICT Guru Pusat Sumber Guru Agama Guru Agama Guru Bahasa Melayu Guru Bahasa Inggeris Guru Bahasa Inggeris Guru Matematik Guru Bahasa Inggeris Guru Agama Guru Sejarah Guru Penyelaras Pendidikan Khas
15

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 EN. MUHAMAD BIN SIDEK PN. RIHANAH BINTI ISMAIL PN. NURAZWATI BINTI ABDUL AZIZ PN. NORAINI BINTI MOHD. ARSHAD PN. NOR AMILIN BINTI KAMARUDDIN PN. NASRIAH BINTI AZMAN PN. SITI NOORZARIZAN BINTI JUHARI CIK FATHANAH BINTI JANI PN. NUR ATHIRAH BINTI MOHD YUNOS CIK NURSARAH BINTI ZULKIFLI KAKITANGAN BUKAN GURU PN. ROZITA BINTI ABDUL MANAP PN. MASITA BINTI SUHAIMI PN. ROSLINDA BINTI YAAKOP PN. AZLINAH BINTI HARON PN. ROSLINA BINTI GHANI PN. JEMAAH BINTI MD. ZIN EN. EDEE YUSOFF BIN AMAN Guru Pendidikan Khas Guru Pendidikan Khas Guru Pendikan Jasmani & Kesihatan Guru Kemahiran Hidup Guru Bahasa Melayu Guru Pendidikan Seni Visual Guru Matematik Guru Pendidikan Jasmani & Kesihatan Guru Kemahiran Hidup Guru Matematik

1 2 3 4 5 6 7

Ketua Pembantu Tadbir N22 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Pengurusan Murid N17 Pembantu Makmal C17 Pembantu Makmal C17 Pembantu Makmal C17 Pembantu Am Pejabat N4

INSPIRASI GURU BERKUALITI Guru yang baik adalah mereka yang menghidupkan harapan menyemarakkan imaginasi dan menggalakkan keseronokan belajar

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

16

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA PERINCIAN HARI PERSEKOLAHAN TAHUN 2014 MENGIKUT PENGGAL

Kumpulan B ( Melaka) Penggal Cuti dan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan I Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Hari Persekolahan Mula 02.01.2014 01.02.2014 01.03.2014 22.03.2014 31.03.2014 01.05.2014 Akhir 31.01.2014 28.02.2014 21.03.2014 30.03.2014 30.04.2014 27.05.2014 Hari 22 20 15 9 23 19

Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan II Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

28.05.2014 16.06.2014 01.07.2014 01.08.2014 01.09.2014 13.09.2014 22.09.2014 01.10.2014 01.11.2014 22.11.2014

15.06.2014 30.06.2014 31.07.2014 31.08.2014 12.09.2014 21.09.2014 30.09.2014 31.10.2014 21.11.2014 04.01.2015

19 11 23 21 10 9 7 23 15 65 290 209 81

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

17

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA Hari-Hari Kelepasan Am Negeri Melaka Tahun 2014
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Hari-Hari Kelepasan Am Tahun Baru 2014 (N) Maulidur Rasul (P) Tahun Baru Cina (P) Hari Pekerja (P) Melaka Bersejarah(N) Hari Wesak(P) Hari Keputeraan Yang DiPertuan Agung (P) Awal Ramadhan *(N) Hari Raya Puasa *(P) Hari Kebangsaan (P) Hari Malaysia Hari Jadi TYT (N) Hari Raya Aidiladha *(P) Hari Deepavali *(P) Awal Muharram *(P) Hari Krismas (P) Tarikh 1 Januari 14 Januari 31 Jan. & 1 Februari 1 Mei 15 April 13 Mei 7 Jun 29 Jun 28 dan 29 Julai 31 Ogos 16 Sept 13 Okt 5 Okt 23 Okt 25 Okt 25 Disember Hari Rabu Selasa Jumaat dan Sabtu Khamis Selasa Selasa Sabtu Ahad Isnin dan Selasa Ahad Selasa Isnin Ahad Khamis Sabtu Selasa

Catatan (N) Negeri (P) Persekutuan (*) Tertakluk kepada Perubahan Apabila hari kelepasan jatuh pada hari kelepasan mingguan/hari kelepasan yang lain, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya. Jika hari kemudiannya itu pula sedia menjadi hari kelepasan, maka hari berikutnya dijadikan hari kelepasan. Jika hari kelepasan am jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga merupakan hari kelepasan am dan tidak diganti pada hari yang lain.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

18

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENTADBIRAN 2014

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

19

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


A. DASAR PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1. 0 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. Kehadiran dan Keberadaan Guru Guru mestilah berada di sekolah selewat-lewatnya jam 7.20 pagi. Guru perlu memasuki kelas pada masa yang ditetapkan. Guru perlu bersama pelajar dalam perhimpuan rasmi (Isnin: 7.40 pagi), perhimpunan pagi (Selasa, Rabu dan Khamis: 7.20 pagi) dan ketika bacaan Yassin (Jumaat: 7.20 pagi). Guru wajib hadir dalam aktiviti atau program sekolah.. Guru wajib hadir dan mengawasi aktiviti bagi memastikan keselamatan pelajar terjamin, di samping melaksanakan tanggungjawab membimbing dan membantu pelajar. Guru berkursus atau menyertai aktiviti luar perlu menulis di papan kenyataan di pejabat untuk tujuan membuat relief. Guru hanya dibenarkan minum dan makan di kantin sekolah. Guru yang ingin keluar sekolah atas sesuatu urusan perlu mendapat kebenaran pengetua atau GPK 1 dan mengisi borang kebenaran meninggalkan kawasan sekolah sewaktu masa berkerja. Cuti Sakit Guru yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit mestilah memaklumkan kepada pengetua atau GPK 1 selewat-lewatnya 7.20 pagi. Makluman juga boleh disampaikan kepada GKMP yang membuat relief. Sijil sakit hendaklah diserahkan kepada pengetua ketika guru kembali bertugas. Cuti Rehat Khas Guru yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit mestilah memaklumkan kepada pengetua atau GPK 1 selewat-lewatnya 7.20 pagi. Makluman juga boleh disampaikan kepada GKMP yang membuat relief. Cuti Rehat Khas hanya boleh diluluskan oleh pengetua atas sebab kecemasan dan upacara agama. Guru yang memohon Cuti Rehat Khas perlu mengisi borang dan memberi sebab memohon cuti. Tugas Guru Dalam Cuti Penggal Perintah Am- bab c (50 (a) Sebagai ganti cuti rehat, guru-guru adalah berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah dengan syarat bahawa ketua jabatan boleh memanggil guru-guru untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas-tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi masa yang TIDAK MELEBIHI SEPARUH CUTI PENGGAL dalam satu-satu tahun.

2.0 2.1.

2.2. 3.0 3.1.

3.2. 4.0

5.0 5.1.

Penggunaan Telefon Pejabat Telefon hanya boleh digunakan untuk urusan rasmi. Guru perlu mencatat nombor telefon, nama orang yang dihubungi dan tujuan penggilan dibuat di dalam buku catatan.
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 20

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


6.0 6.1. Penggunaan Mesin Photostat Guru tidak dibenarkan menggunakan mesin Photostat. Guru boleh meminta bantuan staf sokongan sekiranya perlu membuat Photostat. Guru perlu mengisi borang permohonan photostat dan mendapatkan kelulusan daripada pengetua atau GPK. Pelawat Sekolah Semua pelawat hendaklah direkodkan oleh pengawal keselamatan dalam buku pelawat. Pelawat perlu memakai pas kebenaran masuk dan berjumpa dahulu dengan pengetua atau pentadbir di pejabat dalam setiap urusan. Pelawat tidak dibenarkan memakai topi keledar ketika membuat urusan dan membawa barang berbahaya seperti pisau dan kayu ke sekoah. Pelawat atau ibu bapa tidak dibenarkan bertemu pelajar di dalam kelas. Semua urusan dibuat di pejabat sekolah.

7.0 7.1. 7.2. 7.3. 7.4.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

21

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Pengetua Penolong Kanan Pentadbiran Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KOKU Ketua Bidang Bahasa Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains & Matematik Ketua Bidang Teknik & Vokasional : : : : : : : : En Roszelan bin Majid Tn. Hj. Samsuddin bin Abdullah En. Ramlan bin Hassan Pn. Rohana binti A. Aziz Pn. Hjh. Rohimah binti Manap @ Manah Pn. Hjh. Ramlah binti Baba En. Goh Mun Hock Pn. Norshida binti Mohamat

Penasihat Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Biro Kumpulan Perbincangan Ibu Bapa Biro Data Maklumat AHLI JAWATANKUASA IBU BAPA 1. En. Muhammad Rafee bin Abd Latif 2. En. Zaman bin Nor 3. En. Kamaludeen bin Mohd Haneefa 4. Pn. Jamilah binti Ahmad 5. Pn. Norma binti Hussin

: En. Roszelan bin Majid : Tn. Hj. Mohamad Ali bin Hj. Mohamad : Tn. Hj. Ismail bin Hashim : Pn. Rosamizana binti Ismail : Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos : AJK PIBG : AJK PIBG AHLI JAWATANKUASA GURU 1. Pn. Hjh. Rohimah binti Manap 2. Pn. Haslizawati binti Abd. Hamid 3. En. Zaidi bin Abu Hassan 4. En. Mohd Anuar bin Shafie 5. En. Muhamad bin Sidek

JURU AUDIT 1. En. Hamzah bin Jaafar 2. Pn. Rosnah binti Husin EX-OFFICIO : Tn. Hj. Samsuddin bin Abdullah : En. Ramlan bin Hassan : Pn. Rohana binti A. Aziz

Penolong Kanan Penolong Kanan HEM Penolong Kanan KOKU

D. PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN (JPKA) Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Rozita binti Abdul Manap P/Setiausaha : Pn. Masita binti Suhaimi Ahli-ahli : Semua Guru Ketua Bidang : Semua Ketua Panitia
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 22

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


E. PENGURUSAN DATA SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Mazura binti Mashur Ahli Jawatankuasa : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman : En. Zaidi bin Abu Hassan : Ketua Guru Disiplin : Penyelaras Tingkatan 1-5 : Penyelaras SAPS : PT N17 F. PENGURUSAN KAKITANGAN BUKAN GURU Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Rozita binti Abdul Manap Ahli-ahli : Pn. Masita binti Suhaimi : Pn. Azlinah binti Haron G. PENGURUSAN KUALITI SEKOLAH DAN PROTOKOL SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Norfairuz binti Shohaimin Penolong Setiausaha : Pn. Haslizawati binti Abd Hamid AJK : Semua GKMP : Kaunselor : Guru ICT : Pengawas Sekolah H. PENGURUSAN PAPAN MAKLUMAT SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Setiausaha Kokurikulum AJK : Penyelaras Kelab dan Persatuan : Penyelaras Unit Uniform : Penyelaras Sukan dan Permainan : Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos (Kantin) : Pn. Rozita binti Abdul Manap (Pejabat) : Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 23

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


I. PENGURUSAN BILIK KHAS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Makmal Sains Am Bilik Mesyuarat Utama Bilik Kesihatan Dewan Sekolah/Siaraya Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK KOKU Pn. Norshida binti Mohamat En. Salezman bin Salleh Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail Cik Nursarah binti Zulkifli Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz En. Muhamad bin Sidek Pn. Azlin binti Zaini En. Mohamad Amir bin Samsudin : Ketua Pembantu Tadbir : Pn. NorAmilin binti Kamaruddin : Pn. Norhafizah binti Hassan : Pn. Rosamizana binti Ismail : Pn. Noraini binti Mat Noor : Pn. Nik Zaleha binti Ismail : Pn. Norhafizah binti Hassan : En. Mohd Nor Hisham bin Tahir@Mohd Tahir : Pn. Nor Azmawati binti Omar : Pn. Haslizawati binti Abd. Hamid : En. Salezman bin Salleh : GKMP Bahasa : Pn. Mazura binti Satar : Cik Hjh Norsiah binti Bachik : Penyelaras Unit Uniform : Pn. Shahlina binti Mustafa : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman : Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi : Setiausaha Sukan : Pn. Siti Habibah binti Baharom : Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad : Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin : Cik Nur Fazlina binti Alwi : Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin : Pn. Noraini binti Mohd Arshad : Pn. Azliwati binti Rasip : Pn. Mazura binti Mashur : : : : : : : : : :

Bilik Tetamu Bilik Dokumentasi/PBS Bilik Multimedia/Bilik Tayang Makmal Kimia Makmal Fizik Makmal Biologi Bilik Perpustakaan Bilik Muzik Bilik Matematik Bilik Seni Visual Makmal Komputer/Bilik Server Bilik Aktiviti Bahasa Bilik Geografi Bilik SAL Bilik Kokurikulum Bilik Warisan Sejarah Bilik Kaunseling Bilik Guru Bilik Sukan Bilik Peperiksaan/Bahan Peperiksaan Surau Bilik Koperasi Bilik SPBT Bilik Jahitan Bilik Masakan Pengurusan Diri Bilik Data

J. PENGURUSAN ASET ALIH SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran (Pegawai Aset) Naib Pengerusi I : PK HEM ((Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori) Naib Pengerusi II : PK KOKU (Pemeriksa Pelupusan Aset)
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 24

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Setiausaha Ahli-ahli : : : : : : Pn. Norshida binti Mohamat En. Salezman bin Salleh (ICT) En. Mohd Anuar bin Shafie (Perabot Sekolah - Ketua) Pn. Azliwati binti Rasip (Perabot Sekolah) Semua Ketua Panitia Semua Ahli Pengurusan Bilik Khas

K. PENGURUSAN ICT SEKOLAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi I : Naib Pengerusi II : Setiausaha : AJK : : : :

Pengetua PK Pentadbiran PK HEM PK KOKU En. Salezman bin Salleh Pn. Mazura binti Mashur Pn. Rozita binti Abdul Manap Pn. Masita binti Suhaimi PT N17

L. PENGURUSAN PERKEMBANGAN STAF/LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Norshida binti Mohamat Penolong Setiausaha : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman AJK : Semua GKMP : Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi M. PENGURUSAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Norshida binti Mohamat AJK : Semua GKMP : Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi : Penyelaras Kelab dan Persatuan : Penyelaras Badan Uniform : Penyelaras Sukan dan Permainan : Setiausaha PIBG : Setiausaha Lembaga Disiplin : Penyelaras Pusat Sumber

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

25

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


N. PENGURUSAN MAJLIS KHAS SEKOLAH MAJLIS KHAS Lawatan/Jamuan Tetamu Bulan Membaca Bulan Kecergasan Bulan Bahasa Kebangsaan/Minggu Bahasa Minggu Sains Bulan Patriotisme Minggu ICT dan Inovasi Hari Kualiti/Kecemerlangan Hari Sukan Mesyuarat Guru Perkampungan Ilmu T3 & T5 Majlis BacaanYassin/Hajat Majlis Redha Ilmu T3 & T5 Pendaftaran Pelajar Baru Jamuan Guru Mesyuarat PIBG Suai Kenal Pelajar Baru Ihya Ramadhan Perkhemahan Hari Kokurikulum Hari Koperasi Mesyuarat Agong Koperasi PENYELARAS GKMP Teknik dan Vokasional Penyelaras Pusat Sumber Setiausaha Sukan GKMP Bahasa GKMP Sains dan Matematik GKMP Kemanusiaan GKMP Teknik dan Vokasional GKMP Kemanusiaan Setiausaha Sukan Kaunselor 1 GKMP Kemanusiaan Badan Kerohanian Penyelaras Tingkatan 3 & 5 Guru Data Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi Setiausaha/Bendahari PIBG Kaunselor Badan Kerohanian Penyelaras Unit Uniform Setiausaha Kokurikulum Setiausaha Koperasi Setiausaha Koperasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

O. PENYELARAS GURU TINGKATAN Tingkatan 5 Tingkatan 4 Tiingkatan 3 Tingkatan 2 Tingkatan 1 Pendidikan Khas P. GURU TINGKATAN KELAS 5 AL-BIRUNI 5 AL-GHAZALI 5 AL-KHAWARIZMI 5 AR-RAZI 4 AL- BIRUNI 4 AL-GHAZALI 4 AL-KHAWARIZMI

: : : : : :

Pn. Rosamizana binti Ismail En. Azizan bin Jaafar En. Mohd Anuar bin Shafie En. Mohd Nor Hisham bin Tahir @ Mohd Tahir Pn. Mazura binti Mashur Pn. Azlin binti Zaini

: : : : : : :

GURU KELAS Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari Pn. Noraini binti Mat Nor Pn. Hjh. Madihah binti Zakaria En. Mohamad Amir bin Samsudin Cik Hjh. Norsiah binti Bachik Pn. Shahlina binti Mustafa En. Shaari bin Ali
26

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


4 AR-RAZI 3 AL-BIRUNI 3 AL-GHAZALI 3 AL-KHAWARIZMI 3 AR-RAZI 3 IBNU KHALDUN 2 AL-BIRUNI 2 AL-GHAZALI 2 AL-KHAWARIZMI 2 AR-RAZI 2 IBNU KHALDUN 1 AL-BIRUNI 1 AL-GHAZALI 1 AL-KHAWARIZMI 1 AR-RAZI 1 IBNU KHALDUN : En. Mat Saat bin Abdul Rahman : Pn. Suhaila binti Ibrahim : Pn. Nik Zaleha binti Ismail : Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail : Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin : Pn. Nasriah binti Azman : Pn. Nadiah binti Kassim : Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad : Cik Fathanah binti Jani : Pn. Azliwati binti Rasip : Cik Nursarah binti Zulkifli : Pn. Noraini binti Arshad : Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin : Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz : Pn. Rosnah binti Husin : Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos

Comparing & Contrasting

Part-Whole

Sequencing

Describing Classifying

I-THINK
Cause & Effect

Seeing Analogies

Defining In Context

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

27

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


JADUAL BERTUGAS MINGGUAN GURU TAHUN 2014
MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TARIKH 02 Jan - 03 Jan 06 Jan 10 Jan 13 Jan 17 Jan 20 Jan 24 Jan 27 Jan 31 Jan 03 Feb 07 Feb 10 Feb 14 Feb 17 Feb 21 Feb 24 Feb 28 Feb 03 Mac 07 Mac 10 Mac 14 Mac 17 Mac 21 Mac 22 Mac 30 Mac 13 14 15 16 17 18 19 20 21 31 Mac 04 Apr 07 Apr 11 Apr 14 Apr 18 Apr 21 Apr 25 Apr 28 Apr 02 Mei 05 Mei 09 Mei 12 Mei 16 Mei 19 Mei 23 Mei 26 Mei 27 Mei GURU BERTUGAS En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip Pn. Mazura binti Mashur Tn. Hj. Johari bin Hashim Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin En. Mohamad Amir bin Samsudin Pn. Norhafizah binti Hassan En. Mohd Nor Hisham bin Tahir Pn. Nurshafinas binti Yusoff En. Azizan bin Jaafar Cik Nursarah binti Zulkifli En. Mohd Anuar bin Shafie Pn. Siti Habibah binti Baharom Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin Pn. Azlin binti Zaini En. Muhamad bin Sidek Pn. Nadiah binti Kassim En. Basri bin Jamaluddin Pn. Azliwati binti Rasip Pn. Nor Azmawati binti Omar En. Mohd Anuar bin Shafie Pn. Nik Zaleha binti Ismail Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos En. Salezman bin Salleh Pn. Nurul Asyikin binti Rahman CUTI PERTENGAHAN PENGGGAL 1 En. Shaari bin Ali Cik Fathanah binti Jani Pn. Nadiah binti Kassim Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad Pn. Rosamizana binti Ismail Pn. Hjh. Madihah bin Zakaria Pn. Shahlina binti Mustafa Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari Cik Hjh. Norsiah binti Bachik Pn. Mazura binti Satar Cik Nur Fazlina binti Alwi Pn. Nasriah binti Azman Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail Pn. Mazura binti Mashur En. Azizan bin Jaafar Pn. Rosnah binti Husin Pn. Noraini binti Mohd Arshad Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 28 CATATAN

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


28 Mei 15 Jun 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 16 Jun 20 Jun 23 Jun 27 Jun 30 Jun 04 Jul 07 Jul 11 Jul 14 Jul 18 Jul 21 Jul 25 Jul 28 Jul 01 Ogos 04 Ogos 08 Ogos 11 Ogos 15 Ogos 18 Ogos - 22 Ogos 25 Ogos 29 Ogos 01 Sept 05 Sept 08 Sept 12 Sept 13 Sept 21 Sept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 22 Sept 26 Sept 29 Sept 03 Okt 06 Okt 10 Okt 13 Okt 17 Okt 20 Okt 24 Okt 27 Okt 31 Okt 03 Nov 07 Nov 10 Nov 14 Nov 17 Nov 21 Nov 22 Nov 31 Dis CUTI PERTENGAHAN TAHUN Pn. Nor Azmawati binti Omar En. Mat Saat bin Abdul Rahman Pn. Noraini binti Mat Nor En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip En. Basri bin Jamaluddin Pn. Rihanah binti Ismail Pn. Rosnah binti Husin Cik Fathanah binti Jani Pn. Azlin binti Zaini En. Mat Saat bin Abdul Rahman En. Zaidi bin Abu Hassan Pn. Hjh. Madihah bin Zakaria Pn. Nurul Asyikin binti Rahman Pn. Nik Zaleha binti Ismail Cik Hjh. Norsiah binti Bachik Mazura binti Satar Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad Pn. Shahlina binti Mustafa En. Shaari bin Ali En. Mohd Anuar bin Shafie Pn. Nurshafinas binti Yusoff Pn. Haslizawati bin Abd Hamid Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin Pn. Siti Habibah binti Baharom En. Salezman bin Salleh CUTI PERTENGAHAN PENGGGAL 2 Pn. Rosamizana binti Ismail Cik Nur Fazlina binti Alwi Cik Nursarah binti Zulkifli Pn. Norhafizah binti Hassan En. Zaidi bin Abu Hassan Pn. Suhaila binti Ibrahim En. Muhamad bin Sidek Pn. Noraini binti Mohd Arshad En. Mohd Nor Hisham bin Tahir Pn. Nasriah binti Azman Pn. Noraini binti Mat Nor Pn. Azliwati binti Rasip Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos En. Mohamad Amir bin Samsuddin Pn. Suhaila binti Ibrahim Pn. Haslizawati binti Abd Hamid Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin CUTI AKHIR TAHUN Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 29

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

PENGURUSAN KURIKULUM 2014

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

30

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


A. DASAR KURIKULUM

1.0 1.1

Waktu Pembelajaran Masa persekolahan bermula pada pukul 7.40 pagi hingga 2.40 petang pada hari Isnin dan Selasa, bermula pada pukul 7.40 pagi hingga 2.00 petang pada hari Rabu dan Khamis dan bermula pada pukul 7.40 pagi hingga 12.00 tengah hari pada hari Jumaat. Jadual waktu untuk satu waktu pembelajaran ialah 40 minit. Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusat kepada pelajar dan guru sebagai fasilitator. Guru mesti bersama pelajar sepanjang waktu pembelajaran. Penggunaan ICT dalam PdP perlu diutamakan oleh guru. Guru perlu memastikan keadaan kelas dalam keadaan yang bersih sebelum PdP bermula. Guru boleh menggunakan tiga minit yang pertama sebelum PdP untuk membersihkan kelas. Guru perlu memastikan tiada pelajar yang ponteng kelas ketika PdP. Guru perlu mencatat kehadiran guru dan merekodkan salah laku pelajar dalam Buku Laporan Harian Kelas. PdP yang dijalankan di bilik-bilik khas hanya boleh dilakukan sekiranya waktu pembelajaran dua waktu. Sekiranya amali tidak dibuat ketika PdP bagi mata pelajaran sains, maka PdP perlu dijalankan di dalam kelas dan bukannya di makmal. Guru perlu memastikan pelajar bergerak dalam keadan teratur menuju ke makmal, bengkel, padang atau bilik-bilik khas. Buku teks yang dibekalkan kepada pelajar perlulah digunakan ketika PdP. Guru harus memastikan hasil kerja pelajar yang baik dipamerkan di sudut mata pelajaran di kelas. Hasil kerja pelajar juga boleh dipemerkan di bilik pameran hasil kerja PBS. Guru haruslah melindungi masa intruksional pelajar dengan memanfaatkan PdP di kelas sebaik mungkin. Sekiranya guru tidak dapat menjalankan PdP kerana berkursus atau terlibat dengan aktiviti luar, guru perlu meninggalkan bahan PdP untuk pelajar. Guru yang masuk ke kelas sebagai guru relief boleh mengajar mata pelajaran opsyen mereka ketika waktu relief. Bahasa pengantar yang digunakan bagi mata pelajaran sains dan matematik ialah Bahasa Melayu. Guru menggunakan strategik penyoalan dan penyediaan kertas peperiksaan dengan memasukkan unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). I-Think dan PLC digunakan dalam PdP dan direkodkan dalam Buku Persediaan Mengajar. Buku Persediaan Mengajar Buku Persediaan Mengajar ialah dokumen rasmi dan hendaklah sentiasa di kemas kini.Buku Persediaan Mengajar perlu dihantar ke pejabat pada hari Jumaat dan guru boleh mengambil semula setelah disemak oleh pentadbir. Buku Persediaan Mengajar perlu dibawa oleh guru ketika ke kelas untuk PdP.

1.2 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 3.0 3.1

3.2

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

31

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


4.0 4.1 4.2 Jadual Waktu Guru perlu mengajar mata pelajaran yang telah ditetapkan mengikut jadual waktu. Jawatankuasa Jadual Waktu akan cuba memastikan setiap guru mengajar mata pelajaran mengikut opsyen mereka. Walau bagaimanapun, guru juga akan mengajar mata pelajaran bukan opsyen sekiranya terdapat keperluan atau atas sebab kepentingan pelajar. Guru perlu memastikan setiap pagi,(iaitu sebelum PdP waktu pertama bermula) melihat jadual relief yang ditampal di papan kenyataan di pejabat dan sekiranya diberi relief guru perlu menandatangani penerimaan relief. Peperiksaan Dalaman dan Penilaian PBS Setiap penitia perlu menyediakan senarai pembina soalan untuk diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan. Sekolah akan melaksanakan dua kali ujian bulanan, peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan percubaan PBSMR (jika dilaksanakan), peperiksaan percubaan SPM, peperiksaan akhir tahun dan empat kali penilaian PBS. Guru perlu mematuhi prosedur pengendalian ujian dan peperiksaan yang telah ditetapkan.

4.3

5.0 5.1 5.2

5.3

6.0 6.1

Peperiksaan Awam Pelantikan pegawas peperiksaan awam ( SPM, dan STPM) dalam kalangan guru adalah mengikut sistem giliran. Walau bagaimanapun guru yang berminat untuk menjadi pengawas peperiksaan amatlah digalakkan. Guru yang mengajar tingkatan tiga diutamakan untuk dilantik sebagai pengawas PBSMR jika dilaksanakan. Guru DG 44 dan ke atas boleh dilantik sebagai ketua pengawas peperiksaan awam. Program Peningkatan Prestasi (Kecemerlangan) Semua guru terlibat dalam menjayakan program peningkatan prestasi (kecemerlangan). Program kecemerlangan akan dijalankan pada waktu petang, iaitu pada hari Isnin dan Khamis dan pada hari Sabtu. Guru digalakkan mengadakan program peningkatan prestasi tambahan untuk pelajar sekiranya program yang diatur oleh pihak sekolah tidak mencukupi. Penggunaan Pusat Sumber Guru perlu menggalakkan pelajar menggunakan pusat sumber mengikut jadual yang ditetapkan. PdP tidak dibenarkan dijalankan di perpustakaan. Walau bagaimanapun, guru boleh memohon kebenaran pengetua untuk membawa pelajar ke perpustakaan sekiranya ada keperluan pelajar untuk membuat rujukan. Hanya program nilam sahaja, guru dibenarkan membawa pelajar ke perpustakaan ketika waktu PdP. Program nilam hanya melibatkan satu waktu PdP. Guru perlu mengisi borang kebenaran untuk menggunakan perpustakaan setiap kali ingin membawa pelajar ke perpustakaan.
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 32

6.2 6.3 7.0 7.1 7.2 7.3

8.0 8.1 8.2

8.3 8.4

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


9.0 9.1 9.2 Pencerapan Pengetua, GPK dan GKMP akan mencerap guru sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Guru boleh diberitahu atau tidak diberitahu masa dan tarikh pencerapan dibuat.

10.0 Buku Nota dan Latihan Pelajar 10.1 10.2 Setiap panitia perlu mempunyai piawai latihan yang diberi kepada pelajar. Semakan buku nota dan latihan pelajar akan dibuat dua kali setahun.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

33

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


B. PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH Pengerusi : Timbalan Pengerusi : Naib Pengerusi I : Naib Pengerusi II : Setiausaha : AJK : : : : : : Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Melayu : Bahasa Inggeris : Sejarah : Pendidikan Islam : Matematik dan Matematik Tambahan : Biologi : Fizik : Kimia : Sains Teras : Pendidikan Jasmani & Kesihatan : Sivik & Kewarganegaraan : Pendidikan Seni Visual : Prinsip Akaun : Ekonomi Asas : Perdagangan : Geografi : ERT : KHB :

En. Roszelan bin Majid (Pengetua) Tn. Hj. Samsuddin bin Abdullah (PK Pentadbiran) En. Ramlan bin Hassan (PK HEM) Pn. Rohana binti A. Aziz (PK KOKU) GKMP Kemanusiaan S/U Peperiksaan Kaunselor Semua GPMP Semua Ketua Panitia Guru Media dan Perpustakaan Guru ICT En. Azizan bin Jaafar En. Mohd Anuar bin Shafie Pn. Shahlina binti Mustafa Pn. Nurshafinas binti Yusoff Pn. Nor Azmawati binti Omar Pn. Nik Zaleha binti Ismail Pn. Noraini binti Mat Nor Pn. Rosamizana binti Ismail Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail Pn. Mazura binti Mashur Pn. Azliwati binti Rasip Pn. Haslizawati binti Abd Hamid Pn. Mazura binti Mohd Satar En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip Pn. Rosnah binti Husin Pn. Mazura binti Mohd Satar Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin Tn. Hj. Md Johari bin Hashim

Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Pusat Sumber Kaunselor SPBT Program NRKA - I Think PLC

: : : : : :

Pn. Siti Habibah binti Baharom Pn. Norhafizah binti Hassan Pn. Nurul Asyikin binti Rahman Cik Nur Fazlina binti Alwi Pn. Nik Zaleha binti Ismail Pn. Shahlina binti Mustafa

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

34

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


C. PENGURUSAN JADUAL WAKTU SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : GKMP Kemanusiaan Ahli-ahli : Semua GKMP : En. Salezman bin Salleh

D. PENGURUSAN PEMANTAUAN & PENYELIAAN P & P Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : GKMP Kemanusiaan Ahli-ahli : Semua GKMP : Semua Ketua Panitia

E. PENGURUSAN PENILAIAN, PEPERIKSAAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Peperiksaan SPM PBSMR Peperiksaan Dalaman Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) ULBS Kerja Kursus/ Peka Tingkatan 4 dan 5

& POST MORTEM : Pengetua : PK Pentadbiran : PK HEM : PK KOKU : Pn. Siti Habibah binti Baharom : Pn. Nadiah binti Kassim : Pn. Nor Azmawati binti Omar : Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail : En. Salezman bin Salleh : En. Azizan bin Jaafar (BM) En. Mohd Anuar bin Shafie (BI) : Semua Ketua Panita

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

35

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


F. PENGURUSAN PUSAT SUMBER Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi II Pembantu Penyelaras Penyelaras Perpustakaan Penyelaras APD/TV/RP/Siaraya/Asro Penyelaras bahan bantu Belajar/ICT AJK : Pengetua : PK Pentadbiran (Penyelaras) : PK HEM (Penyelaras) : PK KOKU (Penyelaras) : GKMP Kemanusiaan PT N17 : Pn. Norhafizah binti Hassan : En. Mohamad Amir bin Samsudin : Cik Hjh. Norsiah binti Bachik : GKPM Bahasa (Penyelaras Program Nilam) GKMP Teknik dan Vokasional Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran Pengawas Pusat Sumber

Unit Perpustakaan Pengerusi : GKMP Kemanusiaan Setiausaha : Pn. Norhafizah binti Hassan (Penyelaras Perpustakaan) AJK Keceriaan dan Kebersihan : Pn. Haslizawati binti Abdul Hamid Penyediaan indek/absrak/koleksi terpilih : Pn. Hjh. Madihah binti Zakaria Pembantu proses teknik/mekanikal : Pn. Azliwati binti Rasip Pembantu pengurusan hapus kira : Pn. Noraini binti Mat Nor Pembantu sirkulasi : En. Shaari bin Ali Unit pengawasan perpustakaan : Pengawas PSS Unit APD Pengerusi : GKMP Kemanusiaan Setiausaha : En. Muhamad Amir bin Samsudin (Penyelaras APD/TV/RP/Siaraya/Astro) AJK Pembantu APD : Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz Pembantu TV/ radio pendidikan : Cik Nursarah binti Zulkifli Pembantu pengurusan data/maklumat penggunaan/ promosi : Pn. Mazura binti Mashur Pembantu keceriaan/ kebersihan : Pn. Rosnah binti Husin Pembantu siaraya : En. Mohd Nor Hisham bin Tahir @ Mohd Tahir Unit pengawasan perpustakaan : Pengawas PSS Unit Bahan Bantu Belajar Pengerusi : GKMP Kemanusiaan Setiauasa : Cik Hajah Norsiah binti Bachik (Penyelaras bahan bantu Belajar/ ICT) AJK Pembantu APD/carta : Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz Pembantu pengurusan data/maklumat penggunaan/ promosi : Pn. Mazura binti Mashur Pembantu keceriaan/ kebersihan : Pn. Rosnah binti Husin Pembantu bahan perisian : En. Salezman bin Salleh Unit pengawasan perpustakaan : Pengawas PSS
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 36

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Program Nilam Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Naib Setiausaha: AJK : PK Pentadbiran GKMP Kemanusiaan Pn. Nasriah binti Azman Pn. Norhafizah binti Hassan (Penyelaras Perpustakaan) Ketua Panitia Bahasa Melayu Ketua Panitia Bahasa Inggeris Guru Tingkatan Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris Rakan Pembaca PT N17 Wakil PIBG

G. PENGURUSAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Pengerusi : Pengetua Timbalan Pengerusi : PK Pentadbiran Naib Pengerusi I : PK HEM Naib Pengerusi II : PK KOKU Setiausaha : Pn. Noraini bin Mohd. Arshad PBSMR : Pn. Nor Azmawati binti Omar Bilik PBS : Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin AJK : Pn. Norshida binti Mohamat (Pengesanan dan Pembudayaan) : Pn. Hjh. Ramlah binti Baba (Penyelarasan) : Pn. Hjh. Rohimah binti Manap@Manah (Pementoran) : En. Goh Mun Hock (Pemantauan) : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman (Psikometrik) : En. Zaidi bin Abu Hassan (Psikometrik) : En. Basri bin Jamaluddin (PAJSK)
Jurulatih Mata Pelajaran Sekolah Tingkatan 1 Tingkatan 2 En. Mohd. Nur Hisham Pn. Siti Habibah En. Mat Saat En. Mat Saat Pn. Shahlina Pn. Shahlina Tn. Hj Muhamad Nuri Pn. Suhaila Pn. Nor Azmawati Pn. Noraini Mat Nor En. Mohd Hairullah Tn. Hj Md. Johari/Pn. Norfairuz En. Azizan Pn. Rosnah En. Basri Cik Nur Fazlina Pn. Rosamizana Pn. Hjh. Ramlah Tn. Hj Md. Johari/Pn. Norfairuz Pn. Haslizawati Pn. Noraini Arshad Pn. Mazura Mashur

Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Sejarah Pendidikan Islam Matematik Sains Geografi Kemahiran Hidup PSV PSK PJK

Tingkatan 3 Pn. Siti Habibah Pn. Nadiah Pn. Shahlina Hjh. Madihah Pn. Nor Azmawati Pn. Nik Zaleha Pn. Mazura Satar Pn. Noraini/ Hj. Johari Pn. Nasriah Pn. Azliwati Pn. Nurazwati

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

37

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


PENCERAPAN 2014 ( PENCERAPAN 1 (FEBRUARI MEI) : PENCERAPAN 2 : JUN SEPTEMBER)
NAMA PENCERAP BIL 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 NAMA GURU ROSNAH BINTI HUSIN NIK ZALEHA BINTI ISMAIL NORAINI BINTI MAT NOR ROSAMIZANA BINTI ISMAIL WAN FIRADAH BINTI WAN ISMAIL AZIZAN BIN JA'AFAR SHAHLINA BINTI MUSTAFA MOHD ANUAR BIN SHAFIE NORFAIRUZ BINTI MOHD SHOHAIMIN MAZURA BINTI MASHUR MOHD HAIRULLAH BIN ABDUL TALIP HASLIZAWATI BINTI ABD. HAMID MD. JOHARI BIN HASHIM ZAIDI BIN ABU HASSAN NURUL ASYIKIN BINTI RAHMAN NURSHAFINAS BINTI YUSOFF MAZURA BINTI MOHD SATAR AZLIWATI BINTI RASIP BASRI BIN JAMALUDDIN MAT SAAT BIN ABDUL RAHMAN MOHD NOR HISHAM BIN TAHIR @ MOHD TAHIR NADIAH BINTI KASSIM NORSIAH BINTI BACHIK SITI HABIBAH BINTI BAHAROM RIHANAH BINTI ISMAIL SHA'ARI BIN ALI NURAZWATI BINTI ABDUL AZIZ SUHAILA BINTI IBRAHIM NASRIAH BINTI AZMAN MADIHAH BINTI ZAKARIA MUHAMMAD NURI BIN AHMAD FATHANAH BINTI JANI NOR AZMAWATI BINTI OMAR NORHAFIZAH BINTI HASSAN NURFAZLINA BINTI ALWI SITI NOORZARIZAN BINTI JUHARI MOHAMAD AMIR BIN SAMSUDIN NURSARAH BINTI ZULKIFLI SALEZMAN BIN SALLEH NOR AMILIN BINTI KAMARUDDIN NORAINI BINTI MOHD ARSHAD MUHAMAD BIN SIDEK AZLIN BINTI ZAINI NUR ATHIRAH BINTI MOHD YUNOS

PENGETUA

PK PENTADBIRAN

PK HEM

PK KOKURIKULUM

GKMP BAHASA

GKMP KEMANUSIAAN

GKPM SAINS & MATEMATIK

GKPM TEKNIK & VOKESIONAL

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

38

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


JADUAL SEMAKAN BUKU NOTA/BUKU LATIHAN PELAJAR TAHUN 2014 Hantaran buku guru kepada ketua bidang Tingkatan 5 4 3 2 1 Kali Pertama Jadual Pelaksanaan 10.03.2014 - 14.03.2014 17.03.2014 - 21.03.2014 07.04.2014 - 11.04.2014 14.04.2014 - 18.04.2014 21.04.2014 - 25.04.2014 Hantaran buku guru kepada Pengetua/Pentadbir 19.05.2014 23.05.2014 A. i. ii. iii. Tingkatan 3 5 4 2 1 Kali Kedua Jadual Pelaksanaan 14.07.2014 - 18.07.2014 21.07.2014 - 25.07.2014 04.08.2014 - 08.08.2014 11.08.2014 - 15.08.2014 18.08.2014 - 22.08.2014

Hantaran buku guru kepada Pengetua/Pentadbir 08.09.2014 12.09.2014

Tindakan Guru Mata Pelajaran (Hantaran buku kepada Ketua Bidang) Semua guru mata pelajaran perlu menghantar 20 buah buku, iaitu 10 buah buku latihan dan 10 buah buku nota bagi setiap kelas untuk disemak oleh GKMP masing-masing. GKMP perlu memilih secara rawak dan menyemak 5 buah buah buku latihan dan 5 buah buku nota yang dihantar bagi setiap kelas. Setiap hantaran buku yang yang dibuat perlulah disertakan bersama dua salinan Borang Semakan Lampiran B2 (boleh didapati di pejabat). Salinan pertama Borang Semakan hendaklah diberikan kepada guru setelah semakan dibuat oleh GKMP dan salinan kedua ialah untuk simpanan atau difailkan.

B. i. ii. iii.

Tindakan Setiap Guru (Hantaran buku kepada Pengetua/Pentadbir) Setiap guru perlu menghantar kepada pentadbir 5 buah buku (boleh bercampur-campur dari manamana kelas) untuk disemak oleh pentadbir. Buku-buku yang dihantar hendaklah diletakkan di Bilik Mesyuarat. Setiap hantaran buku yang yang dibuat perlulah disertakan bersama dua salinan Borang Semakan Lampiran B2 (boleh didapati di pejabat)

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

39

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID 2014


Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 40

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


A. DASAR HAL EHWAL MURID 1.0 Pengurusan Disiplin Murid 1.1 Semua guru bertanggungjawab sebagai guru disiplin. 1.2 Guru seharusnya bijak menangani salah laku pelajar. Tindakan yang diambil terhadap pelajar haruslah berteraskan undang-undang, peraturan, dan buku peraturan sekolah serta peraturan-peraturan terkini mengikut arahan semasa. 1.3 Rekod salah laku yang dikemas kini dan mudah diakses digunakan sebagai sumber rujukan dan sumber laporan pihak sekolah. 1.4 Hubungan dan kerjasama yang baik antara ibu bapa atau penjaga, polis, agensi kerajaan dan masyarakat dengan pihak sekolah diperlukan untuk meningkatkan tahap disiplin pelajar. 2.0 Perhimpunan 2.1 Perhimpunan rasmi akan diadakan pada setiap hari Isnin di Dewan Utama pada pukul 7.40 pagi hingga 8.20 pagi. Pelajar perlu berada di dewan sebelum 7.30 pagi. 2.2 Perhimpunan pagi di tapak perhimpunan diadakan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis, jam 7.20 pagi hingga 7.40 pagi. Pelajar perlu sampai ke sekolah sebelum 7.20 pagi dan terus pergi atau berada di tapak perhimpunan. 2.3 Pelajar perlu berada di surau sebelum pukul 7.20 pagi untuk aktiviti bacaan Yassin setiap pagi Jumaat. 3.0 Buku Jadual Kedatangan 3.1 Guru tingkatan perlu menjaga Buku Jadual Kedatangan dengan baik dan melengkapkan data atau maklumat dalam Buku Jadual Kedatangan mengikut panduan yang telah diberikan. 3.2 Penandaan kehadiran murid perlu dilakukan sebelum pukul 9.00 pagi. Maklumat tentang kehadiran murid perlu diserahkan kepada PT N17 sebelum 9.00 pagi bagi kemasukan kehadiran pelajar secara atas talian. 3.3 Segala kesilapan ketika memasukkan maklumat atau menanda kehadiran hendaklah dipotong dengan kemas dan ditandatangani secara ringkas. Penggunaan liquid paper dilarang sama sekali. 3.4 Jadual Kedatangan perlu ditutup pada hari terakhir setiap bulan. Surat Amaran/Gantung/Buang sekolah untuk pelajar ponteng sekolah Surat Amaran 1 2 Akhir Buang Ponteng berturut-turut Hari ke-3 7 hari selepas amaran 1 (10 hari) 7 hari selepas amaran 2 (17 hari) 14 hari selepas amaran akhir (31 hari) Ponteng tidak berturut-turut Hari ke-10 10 hari selepas amaran 1 (20 hari) 20 hari selepas amaran 2 (40 hari) 20 hari selepas amaran akhir (60 hari)

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

41

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


4.0 Pakaian dan Kekemasan Diri Pelajar 4.1 Pakaian murid lelaki dan perempuan adalah mengikut peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia dan peraturan sekolah. 4.2 Pakaian Pendidikan Jasmani boleh dipakai sehingga waktu PdP tamat. 4.3 Pelajar memakai pakaian seragam sekolah apabila menghadiri kelas tambahan termasuk pada hari Sabtu atau cuti sekolah. Kebenaran pengetua perlu dibuat sekiranya guru merasakan ada keperluan untuk pelajar memakai t-shirt sekolah.

5.0 Budaya Sekolah 5.1 Pelajar memberi ucapan salam ketika bertemu dengan gru, staf, rakan dan pelawat. Ucapan salam juga diberikan sebelum permulaan PdP. 5.2 Pergerakan pelajar ke makmal, bengkel, padang atau bilik-bilik khas perlu dalam keadaan beratur dan senyap. 5.3 Nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati, bantu-membantu, toleransi, menjaga kebersihan dan harta sekolah dan sopan-santun perlu diamalkan. 6.0 Budaya Kelas 6.1 Setiap ahli di dalam kelas perlu menjaga kebersihan, menjaga harta benda dan menceriakan kelas. 6.2 Papan kenyataan kelas perlu dipenuhi dengan maklumat terkini seperti maklumat mata pelajaran, jadual tugasan, jadual kelas dan info terkini. 6.3 Visi dan Misi sekolah perlu dipemerkan di dalam kelas. 7.0 Budaya Pelajar 7.1 Sikap bertanggungjawab, mementingkan kualiti dan produktif perlu menjadi amalan pelajar. 7.2 Pelajar peka kepada sebarang maklumat yang terkini yang diperoleh daripada sumber yang sah seperti pengumuman dan papan maklumat sekolah. 7.3 Pelajar menggunakan ICT untuk meningkatkan pengetahuan dan kecemerlangan akademik.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

42

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


B. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Pengetua PK HEM PK Pentadbiran PK Kokurikulum Pn. Hjh Rohimah binti Manap @Manah Pn. Nurul Asyikin binti Rahman

Setiausaha Unit Bimbingan dan Kaunseling Setiausaha Lembaga Tatatertib Setiausaha Lembaga Disiplin Setiausaha Lembaga Pengawas Setiausaha Pengurusan Kantin Sekolah Setiausaha Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Setiausaha Pengurusan 3K Setiausaha Biasiswa /Bantuan/Kebajikan Pelajar Setiausaha Pengurusan Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) Setiausaha Buku Pendaftaran, Sijil Berhenti & Surat Akuan Murid Setiausaha Pengurusan Data HEM, Profil/Enrolmen Murid Penyelaras Pengurusan Agama dan Kerohanian Penyelaras Pengurusan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Penyelaras Guru Tingkatan

C. PENGURUSAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman : En. Zaidi bin Abu Hassan : Ahli Kelab Bimbingan dan Kaunseling : Penyelaras Tingkatan

D. PENGURUSAN LEMBAGA TATATERTIB Penasihat (Juri Rayuan) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim : Pn. Haslizawati binti Abd Hamid : En. Mohd Hairulllah bin Abdul Talip : Pn. Mazura binti Mashur : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 43

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


E. PENGURUSAN LEMBAGA DISIPLIN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Naib Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim : Pn. Haslizawati bt Abd Hamid : En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip : Pn. Mazura binti Mashur : En. Basri bin Jamaluddin : En. Muhamad bin Sidek : Pn. Shahlina binti Mustafa : En. Mohd Norhisham bin Tahir : Pn. Rosamizana binti Ismail : Ketua Guru Bimbingan Kaunseling : Penyelaras Tingkatan

F. PENGURUSAN LEMBAGA PENGAWAS SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : En. Mat Saat Abd Rahman : Pn. Nurfairuz binti Mohd Shohaimin : En. Azizan bin Jaafar : Cik Fathanah binti Jani : Ketua Pengawas : Penolong Ketua Pengawas : AJK Pengawas Sekolah

G. PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Pn.Nur Athirah binti Mohd Yunos : Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin : Pengerusi Kelab Kebajikan dan Rekreasi : Penyelaras Program Kesihatan : Ketua Pengawas : Biro Kantin Badan Pengawas

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

44

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


H. PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) & BILIK BOSS Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Cik Nur Fazlina binti Alwi : Pn. Siti Habibah binti Baharom : Pn. Noraini binti Mohd Arshad : Guru Tingkatan : Ketua Pengawas SPBT

I. PENGURUSAN PROGRAM 3K (KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha 1 Penolong Setiausaha 2 Jawatankuasa Program Kebersihan: Pn. Rosnah binti Husin Pn. Haslizawati binti Abd Hamid Pn Nasriah binti Azman Pn. Rihanah binti Ismail En. Mohamad Amir bin Samsudin Penyelaras Bilik-bilik Khas : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Pn. Rosnah binti Husin : En. Mohd Anuar bin Shafie : Pn. Nik Zaleha binti Ismail

(Penyelaras Program Kebersihan) (Penyelaras Program Keselamatan) (Penyelaras Program Kesihatan)

(Tandas dan Persekitaran Sekolah) (Blok Akademik) (Dewan dan Kantin) (Bilik Pendidikan Khas) (Keceriaan dan Kebersihan Kelas)

Jawatankuasa Program Kesihatan: Pn. Nik Zaleha binti Ismail Pn. Siti Noorzarizan Juhari Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz En. Shaari bin Ali Pn. Samimi binti Abdul Rahman

(Penyelaras suntikan kesihatan) (Pengurusan Bilik Kesihatan/Informasi Kesihatan) (Penyelaras Pergigian) (Pencegahan Denggi dan Wabak Penyakit) (Setiausaha Pengurusan Kantin)

Jawatankuasa Program Keselamatan: En. Mohd Anuar bin Shafie (Kawad Kebakaran) Cik Nursarah binti Zulkifli (Semakan J. Kedatangan/Program Tak Nak Ponteng) En. Salezman bin Salleh (Buku Pandaftaran Murid dan Sijil Berhenti/Akuan) Pn. Azliwati binti Rasip (SU Program Sekolah Selamat) Pn. Norhafizah binti Hassan (Program Sekolah Selamat) Guru Penasihat Kelab Pencegahan Jenayah (KPJ)
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 45

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Wakil PIBG Pegawai Perhubungan Polis Pegawai Perhubungan Bomba Penyelia Pengawal Keselamatan Sekolah Setiausaha Lembaga Pengawas Penyelaras Unit Beruniform Penyelaras Persatuan dan Kelab Penyelaras Sukan dan Permainan Setiausaha Lembaga Disiplin Penyelaras Tingkatan dan Bilik-bilik Khas JAPERUN Pantai Kundur J. PENGURUSAN BADAN AGAMA DAN KEROHANIAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad : Pn. Suhaila binti Ibrahim (Pengurusan Surau) : Pn. Nursyafinas binti Yusof (Kutipan Surau/Derma Umum) : Pn. Hjh Madihah binti Zakaria : AJK Persatuan Pendidikan Islam

K. PENGURUSAN BIASISWA/BANTUAN/KEBAJIKAN PELAJAR Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Cik Hjh. Norsiah binti Bachik (Bantuan/Kebajikan Murid) : Pn. Nor Azmawati binti Omar (Biasiswa BKP) : Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail (Biasiswa KWAMP) : Pn. Nadiah binti Kassim (TAPEM) : Pn. Noraini binti Mat Nor (Tabung Haji/ ASB/Insuran) : SU Pengurusan Data Sekolah : Penyelaras Guru Tingkatan : Guru Tingkatan

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

46

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


L. PENGURUSAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : En. Zaidi bin Abu Hassan : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman : Pegawai Perhubungan Polis : Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) : Kelab Unit Bimbingan dan Kaunseling : Badan Pengawas.

M. PENGURUSAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Ahli Jawatankuasa : Pengetua : PK HEM : PK Pentadbiran : PK Kokurikulum : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman : En. Zaidi bin Abu Hassan : AJK PRS

Wahai orang yang beriman! Jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dengan menyalahgunakan segala amanah yang diberikan Allah kepada kamu sedangkan kamu sedar dan mengetahui. Hendaklah kamu ingat bahawa harta benda dan anak-anak kamu itu hanyalah dugaan dan ujian semata-mata. Sesungguhnya di sisi Allah ganjaran pahala yang amat besar. (Surah al-Anfal, ayat 27-28)

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

47

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

PENGURUSAN KOKURIKULUM 2014

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

48

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


A. DASAR KOKURIKULUM

1.0 DEFINISI KOKURIKULUM kegiatan kokurikulum ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah, mengukuh dan mengamalkan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. 2.0 DASAR-DASAR UTAMA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DASAR UTAMA 1 DASAR UTAMA 2 : Kokurikulum adalah sebahagian Kurikulum Kebangsaan. : Penyertaan MURID dalam kegiatan Kokurikulum di sekolah adalah WAJIB. A Satu Pasukan Unit Beruniform (18 kali setahun) B Satu Persatuaan / Kelab (12 kali setahun) C Satu Sukan / Permainan (12 kali setahun) D Latihan Rumah Sukan (12 kali setahun) : Penyertaan SEMUA GURU sebagai Penjawat atau Perkhidmatan Awam adalah WAJIB. : Kegiatan Kokurikulum hendaklah merupakan kegiatan yang DIRANCANG. : Berasaskan prinsip penyertaan BERAMAI-RAMAI TANPA DISKRIMINASI.

DASAR UTAMA 3 DASAR UTAMA 4 DASAR UTAMA 5

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

49

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


B. PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengerus Timb.Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM En Goh Mun Hock (GKMP Sains/Maematik) En. Basri bin Jamaluddin Semua GKMP (Penyelaras Koakademik) En. Basri bin Jamaluddin (Setiausaha Sukan/ Penyelaras Permainan) Cik Hjh Norsiah binti Bachik (Penyelaras Kelab/Persatuan) Pn. Noraini binti Mat Nor (Penyelaras Unit Beruniform) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (Penyelaras Rumah Sukan)

C.

PENGURUSAN MAJLIS SUKAN SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Sukan Penolong S/U Sukan Penolong S/U Sukan Penolong S/U Sukan Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM En. Basri bin Jamaluddin Pn. Mazura binti Mashur (Teknikal) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (Latihan) Cik Fathanah binti Jani (Dokumentasi) Ketua-ketua Guru Rumah Sukan Ketua-ketua Guru Permainan Guru Olahraga

D.

AHLI LEMBAGA KOPERASI SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA BERHAD Pengerusi Timbalan pengerusi Setiausaha Bendahari Jawatankuasa : : : : : Pengetua PK Kokurikulum Pn. Mazura binti Mohd Satar Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin Pn. Azliwati binti Rasip Pn. Nasriah binti Azman AJK Pelajar

Audit Dalaman

: Pn. Rosnah binti Husin 4 orang murid

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

50

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


E. PENGURUSAN FROG YES 4G /BLOG /WEB SEKOLAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM En. Salezman bin Salleh Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim Pn. Mazura binti Mashur

F.

PENGURUSAN PROJEK INOVASI KELAB/PERSATUAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Cik Hjh Norsiah binti Bachik Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir (Kewangan) En. Basri bin Jamaluddin (Setiausaha Sukan/Penyelaras Permainan) Pn. Mazura binti Mashur (Pen S/U Sukan) Cik Hjh Norsiah binti Bachik (Penyelaras Kelab/Persatuan) Pn. Noraini binti Mat Nor (Penyelaras Unit Beruniform) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (Penyelaras Rumah Sukan) Semua GKMP Semua ketua Guru Penasihat Kelab/Persatuan

G.

PENGURUSAN PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Pn. Ramlah binti Baba (GKMP Kemanusiaan) Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir (Kewangan) En. Basri bin Jamaluddin (Setiausaha Sukan/Penyelaras Permainan) Pn. Mazura binti Mashur (Pen S/U Sukan) Cik Hjh Norsiah binti Bachik (Penyelaras Kelab/Persatuan) Pn. Noraini binti Mat Nor (Penyelaras Unit Beruniform) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (Penyelaras Rumah Sukan) Kelab Rukun Negara Ketua Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan Guru Mata pelajaran PSK Tingkatan 1 & 2

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

51

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


H. PENGURUSAN RANCANGAN INTEGRASI MURID UNTUK PERPADUAN ( RIMUP ) Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Setiausaha Pen. Setiausaha Bendahari Ahli Jawatankuasa : : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Pn. Nurul Asyikin binti Rahman En. Zaidi bin Abu Hassan Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir (Kewangan) En. Basri bin Jamaluddin (Setiausaha Sukan/Penyelaras Permainan) Pn. Mazura binti Mashur (Pen S/U Sukan) Cik Hjh Norsiah binti Bachik (Penyelaras Kelab/Persatuan) Pn. Noraini binti Mat Nor (Penyelaras Unit Beruniform) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (Penyelaras Rumah Sukan)

I.

PENGURUSAN PERSATUAN DAN KELAB Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras AJK Bahasa Melayu : En. Azizan bin Jaafar (K) Pn. Siti Habibah binti Baharom : En. Mat Saat bin Abdul Rahman (K) Pn. Nadiah binti Kasim : Pn. Wan Faridah binti Wan Ismaill (K) Pn. Rosamizana binti Ismail Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari : En. Shaari bin Ali (K) Pn. Shahlina binti Mustafa : En. Mohd Nor Hisham bin Tahir @ Mohd Tahir (K) Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin En. Mohd Anuar bin Shafie : Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad (K) Pn. Suhaila binti Ibrahim Pn. Nurshafinas binti Yusoff Pn. Hjh Madihah binti Zakaria
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 52

: : : : :

Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Cik Hjh Norsiah binti Bachik

Bahasa Inggeris

Sains /Matematik

Sejarah

Seni Kebudayaan

Agama Islam

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Seni Visual : Pn. Haslizawati binti Abd. Hamid (K) Pn. Nasriah binti Azman

Kelab Rukun Negara : Pn. Azliwati binti Rasip (K) Pn. Rosnah binti Husin Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Fotografi dan Video : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman (K) En. Zaidi bin Abu Hassan : Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim (K) En. Salezman bin Salleh : Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin (K) Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz : En. Hairullah bin Abdul Talip (K) Pn. Noraini binti Mohd Arshad

Kelab Pengguna

Kelab Pencegahan Jenayah

Persatuan Pendidikan : Pn. Azlin binti Zaini (K) Khas En. Muhamad bin Sidek

J.

PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras AJK Kadet Remaja Sekolah ( KRS ) : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM Pn. Noraini binti Mat Nor

: Pn. Nik Zaleha binti Ismail (K) Cik Hjh Norsiah binti Bachik Pn. Siti Habibah binti Baharom

Kadet Bomba Dan Penyelamat

: Pn. Nor Azmawati binti Omar (K) Pn. Nor Amilin binti Kamaruddin Cik Fathanah binti Jani

Kadet Koreksional

: Cik Nur Fazlina binti Alwi (K) Pn. Mazura binti Mohd Satar Pn. Nasriah binti Azman

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

53

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


KadetJabatan Pertahanan Awam ( KAPA) : Pn. Rosamizana binti Ismail (K) Pn. Rosnah binti Husin Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail

Pengakap

: Cik Nursarah binti Zulkifli (K) Pn. Mazura binti Mashur Pn. Haslizawati binti Abd. Hamid

Kadet Polis

: En. Basri bin Jamaluddin (K) Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos

Tea Kwan Do

: En. Mohamad Amir bin Samsudin (K) Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari

Pergerakan Puteri Islam

: Pn. Suhaila binti Ibrahim (K) Pn. Nurshafinas binti Yusof Pn. Hjh Madihah binti Zakaria : Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin (K) Pn. Norhafizah binti Hassan

Bulan Sabit Merah

Persekutuan Pengakap

: Cik Nursarah binti Zulkifli (K) Pn. Mazura binti Mashur Pn. Haslizawati binti Abdul Hamid

Pengakap Pendidikan Khas

: En. Mohamad bin Sidek (K) Pn. Azlin binti Zaini Pn. Rihanah binti Ismail

K.

PENGURUSAN GURU RUMAH SUKAN Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi I Naib Pengerusi II Penyelaras Teknikal Latihan : : : : : : : Pengetua PK Kokurikulum PK Pentadbiran PK HEM En. Basri bin Jamaluddin Pn. Mazura binti Mashur Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz
54

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


SATRIA (Merah Jambu) Penasihat Ketua Guru Rumah Penolong Ahli-ahli : : : : En. Goh Mun Hock Pn. Shahlina binti Mustafa (K) En. Mohd Anuar bin Shafie (PK) Pn. Rihanah binti Ismail En. Shaari bin Ali Pn. Rosamizana binti Ismail Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad En. Mohamad Amir bin Samsudin Pn. Hjh. Madiah binti Zakaria Pn. Norhafizah binti Hassan Pn. Azliwati binti Rasip

WAJA ( Hijau ) Penasihat Ketua Guru Rumah Penolong Ahli-ahli : : : : Pn. Hjh. Ramlah binti Baba Pn. Rosnah binti Husin (K) Cik Nur Fazlina binti Alwi (PK) En. Salezman bin Salleh Pn. Noraini binti Mat Noor En. Mohd Nor Hisham bin Tahir Pn. Nadiah binti Kassim Cik Fathanah binti Jani Pn. Azlin binti Zaini Pn. Nasriah binti Azman Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos

PERDANA ( Ungu ) Penasihat Ketua Guru Rumah Penolong Ahli ahli : : : : : : Pn. Hjh. Rohimah binti Manap Pn. Siti Habibah binti Harun(K) Pn. Azmawati binti Omar (PK) Cik Hjh Norsiah binti Bachik En. Muhamad bin Sidek En. Azizan bin Jaafar Tn. Hj. Md. Johari bin Hashim Pn. Mazura binti Mohd Satar Pn. Suhaila binti Ibrahim Pn. Haslizawati binti Abd. Hamid Cik Nursarah binti Zulkifli

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

55

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


WIRA (Jingga ) Penasihat Ketua Guru Rumah Penolong Ahli - ahli : Pn. Norshida binti Mohamat : Pn. Noraini binti Mohd Arshad (K) : Pn. Nor Amilin binti Kamarudin (PK) : En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip : Pn. Nik Zaleha binti Ismail : Pn. Nurshafinas binti Yusoff : Pn. Norfairuz binti Mohd Shohaimin En. Mat Saat bin Abdul Rahman Pn. Nurul Asyikin binti Rahman En. Zaidi bin Abu Hassan Pn. Siti Noorzarizan binti Juhari Pn. Wan Faridah binti Wan Ismail

L.

PENGURUSAN KELAB PERMAINAN

Bola sepak

: En. Mohd Hairullah bin Abdul Talip(K) : Tn. Hj. Muhamad Nuri bin Ahmad

Bola Jaring

: Pn. Nurazwati binti Abdul Aziz (K) : Pn. Nur Athirah binti Mohd Yunos : Pn. Nursarah binti Zulkifli

Badminton

: Cik Fathanah binti Jani (K) : En. Mat Saat bin Abdul Rahman : Pn. Azliwati binti Rasip : Pn. Mazura binti Mohd Satar (K) : En. Azizan bin Jaafar : Pn. Noraini binti Mat Nor : En. Mohd Anuar bin Shafie (K) : Pn. Shahlina binti Mustafa : Cik Nur Fazlina binti Alwi : En. Mohamad Amir bin Samsudin (K) : En. Mohd Nor Hisham bin Tahir

Bola Baling

Bola Tampar

Sepak Takraw

Hoki

: Pn. Nadiah binti Kassim (K) : Pn. Noraini binti Mohd Arshad : Pn. Nurul Asyikin binti Rahman
Tanggungjawab, Kualiti, Produktif 56

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

Olahraga

: : : :

Pn. Mazura binti Mashur (K) En Zaidi bin Abu Hassan En. Shaari bin Ali Pn. Nor Azmawati binti Omar

Ping Pong

: En. Salezman bin Salleh (K) : Pn. Norhafizah binti Hassan

Sukan Elit (Perahu Layar)

: En. Zaidi bin Abu Hassan

Penyertaan Pasukan Jemputan

: En. Basri bin Jamaluddin

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

57

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


JADUAL PERJUMPAAN UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN 2014 ( 2.30 3.30 PETANG ) Bil UNIT BERUNIFORM Penyelaras PN. NORAINI BINTI MAT NOR Kadet Remaja Sekolah Tapak Perhimpunan Kadet Koreksional Pusat Kokurikulum Kadet Bomba dan Gelanggang Penyalamat Bola Jaring Kadet Polis Dewan Utama ( Depan ) Kadet Pertahanan Awam Gelanggang Bola (KAPA) Keranjang Persekutuan Pengakap Bilik Seminar Pergerakan Puteri Islam Bulan Sabit merah Tea Kwan Do Surau ( Bah. Dalam ) Surau ( Bah. Luar ) Dewan ( Bah. Kanan ) KELAB/PERSATUAN Penyelaras CIK HJH NORSIAH BINTI BACHIK Bahasa Melayu Bilik Bahasa Bahasa Inggeris Sains/Matematik Sejarah Agama Islam Kebudayaan & Kesenian Seni Visual Kelab Fotografi Dan Video Kelab Pengguna Kelab Rukun Negara Pembimbing Rakan Sebaya Kelab pencegahan Jenayah Pusat Sumber Bilik Matematik Bilik Sejarah Surau ( Bhg. Dalam ) Bilik Muzik Dewan Bilik PSV Pusat Kokurikulum Kantin Bilik PSK Bilik Seminar Surau ( Bhg. Luar )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

JADUAL PERJUMPAAN PERMAINAN 2014 ( 3.00 4.30 PETANG ) PENYELARAS : En. Basri bin Jamaluddin Pn. Mazura Binti Mashur Jenis Permainan Tempat Perjumpaan Bola Sepak Padang Bola Baling Padang Bola Jaring Gelanggang Bola Jaring Bola Tampar Gelanggang Bola Tampar Sepak Takraw Gelanggang Bola Keranjang Badminton Dewan Ping Pong Pusat Kokurikulum Hoki Tapak Perhimpunan Olahraga Mengikut acara

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

58

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


JADUAL PEMANTAUAN AKTIVITI KOKURIKULUM ( Unit Beruniform / Kelab / Persatuan / Permainan 1M1S )

PENGETUA BOLA SEPAK

PK1 SEPAK TAKRAW

PK HEM BADMINTON

PK KOKU BOLA BALING

GKMP BAHASA BOLA JARING

GKMP SAINS/MATH BOLA TAMPAR

GKMP KEMANUSIAAN BADMINTON

GKMP TEK/VOK PING PONG

SETIAUSAHA SUKAN OLAHRAGA

PENGETUA

PK1

PK HEM

PK KOKU

GKMP BAHASA

GKMP SAINS/ MATH

GKMP KEMANUSIAAN

GKMP TEK/VOK

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

PENYELARAS PERSATUAN

KADET BOMBA

KADET POLIS

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

PUTERI ISLAM

PBSM

TEAKWANDO

SAINS/ MATEMATIK

RUKUN NEGARA

BAHASA MELAYU

PRS

SENI KEBUDAYAAN

KELAB PENGGUNA

KRS

SENI VISUAL

PERSATUAN PENGAKAP

BAHASA INGGERIS

KAPA

SEJARAH

FOTOGRAFI & VIDEO

KADET KOREKSIONAL

AGAMA ISLAM

Catatan: 1. Guru penasihat diminta membuat persediaan untuk pemantauan. 2. Fail serta Buku Pelaporan Kokurikulum yang lengkap dan dikemaskini hendaklah diserahkan kepada pemantau.

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

59

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

2010 - 2013

2013 (134)

2.16 (98.5) 31/73

3.44 (68.9) 38/73

2.94 (97) 49/73

3.13 (93.3) 58/73

3.19 (96.3) 58/73

3.51 (90.3) 71/73

3.21 (86.6) 66/72

3.39 (100) 29/60

2.72 (100) 47/55

3.01

66.7

12.3 2.99
(4 org)

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

60

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


REKOD SIJIL PELAJARAN MALAYSIA SPM GPS SUBJEK (% LULUS)

TAHUN (BIL CALON)

GPS BM ( %L ) 5.33 (100) 5.15 (95.88) 5.21 (96.10)

GPS BI ( %L ) 8.30 (45.45) 7.63 (60.82) 7.53 (54.55)

GPS P.ISLAM ( %L ) 5.88 (87.88) 5.02 (92.71) 5.95 (76.00)

GPS SEJ ( %L ) 8.18 (54.55) 6.28 (88.54) 6.53 (84.00)

GPS GEO ( %L ) 7.70 (60.61) 7.02 (68.42) 6.82 (73.53)

GPS MAT ( %L ) 7.94 (57.58) 7.28 (60.00) 5.84 (72.73)

GPS MAT. T ( %L )

GPS SAINS ( %L ) 5.58 (100)

GPS PSV ( %L ) 3.42 (100) 3.78 (100) 4.63 (81.48)

GPS PDG ( %L )

2010 2011 2012

7.64 (85.71) 7.72 (48.00)

6.11 (95.06) 5.32 (94.64)

7.93 (72.41) 7.76 (79.41)

TAHUN (BIL CALON)

GPS ERT ( %L )

GPS TASS ( %L ) 6.27 (84.85)

GPS EKON ( %L )

GPS P.A ( %L )

GPS KIMIA ( %L )

GPS FIZ ( %L )

GPS BIO ( %L )

GPS SEKOLA H

% LULUS MINIMUM B.M

% A+/A/A-

2010 2011 2012


7.32 (76.00) 7.18 (81.82)

6.53
8.65 (30.00) 7.09 (82.61) 7.90 (75.00) 7.70 (78.26) 6.57 (100) 6.39 (88.99) 6.93 (100) 6.33 (100) 6.07 (100) 5.94 (94.44)

100 95.88 96.10

1.02 5.60 8.59

3.25 (100) -

6.40 6.33

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

61

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

TAKWIM SMK KAMPUNG GELAM 2014

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

62

TAKWIM SMK KAMPUNG GELAM 2014 SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Jan 2014 1 2 M1 3 4 5 6 M2 7 8 9 10 11 12 13 M3 14 15 16 17 18 19 20 M4 21 22 23 24 25 26 27 M5 28 29 30 31 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Cuti Peristiwa Tahun Baru China Pelantikan Ketua /Pen.Ting. Mesy. Agung Permainan-2 Mesy. Agung Kelab/Persatuan-2 Mesyuarat J/K PSS 1 Mesyuarat PBS 1 Taklimat Penerima Biasiswa Pendaf.Permainan/R.Sukan-1 Mesy. Agung UB-2 Mesy. Pengurusan 1 / JK PKA 1 Ceramah Maulidur Rasul Maulidur Rasul Mesy. JK Kecil HEM 1 Pendaf. UB/Kelab/Persatuan1 Mesyuarat Panitia 1 Mesy. Peng. Lembaga Disiplin Mesyuarat Kurikulum 1 Mesyuarat Guru Tingkatan 1 Minggu Didikan Kasih Mesra T1 Mesyuarat Pengurusan HEM 1 Mesy.Koku/Majlis Sukan -1 Pengurusan Pentadbiran Cuti Am Tahun Baru 2014 Persekolahan sesi 2014 bermula Program Re-Orientasi Murid T4 / T1 Re-Orientasi Murid T4/ T1 Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

63

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Feb 2014 1 2 3 M6 4 5 6 7 8 9 10 M7 11 12 13 14 15 16 17 M8 18 19 20 21 22 23 24 M9 25 26 27 28 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Ujian & Penilaian PBS 1 Ujian & Penilaian PBS 1 Ujian & Penilaian PBS 1 Ujian & Penilaian PBS 1 Mesy. Koku -2 Majlis Pelancaran Program Sayangi Warga Emas Mesy. Pengurusan Aset Sekolah 1 Latihan Kawad Kebakaran 1 Rumah Sukan-3 U. Beruniform - 4 Mesyuarat Pengurusan 2 Perkhemahan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Perkhemahan Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) Pert. Papan Kenyataan (Tamat) Ceramah Pengurusan Diri Permainan -3 Kelab /Persatuan-3 Kursus Asas Kepimpinan Pengawas Mesyuarat J/K PKA 2 Majlis Pelancaran Nilam/ Minggu Bahasa (I-Think) Majlis Pelancaran Program Guru Penyayang Pertandingan Papan Kenyataan Mesy. Agung Rumah Sukan-2 U.Beruniform-3 Pengurusan Pentadbiran Tahun Baru China Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

64

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Mac 2014 1 2 3 M10 4 5 6 7 8 9 10 M11 11 12 13 14 15 16 17 M12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 M13 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) Kelas Tambahan PMR & SPM Kelas Tambahan PMR & SPM Kelas Tambahan PMR & SPM CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (9 HARI) Mesyuarat Guru 2 Kursus Kepimpinan Pemimpin Murid Kursus Kepimpinan Pemimpin Murid Kursus Kepimpinan Pemimpin Murid Mesyuarat Panatia 2 Ceramah Pencegahan Jenayah Pelancaran Program Minda Sihat Permainan 1M1S-5 (M.Desa ) Kelab / Persatuan - 5 Mesyuarat Pengurusan 3 Serahan kad kemajuan kepada penjaga Mesyuarat Pengurusan Kurikulum 2 Serahan Kad Kemajuan kepada pentadbir Majlis Pelantikan Pengawas Sekolah/PRS Rumah sukan -4 Ceramah Remaja Cemerlang Keluarga Terbilang U . Beruniform-5 Minggu Tek & Vok(Inovasi) Permainan 1M1S-4 Kelab / persatuan -4 Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

65

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh April 2014 1 2 3 4 5 6 7 M14 8 9 10 11 12 13 14 M15 15 16 17 18 19 20 21 M16 22 23 24 25 26 27 28 M17 29 30 Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Mesyuarat Pengawas 2 Rumah Sukan -7 U. Beruniform - 8 Pelancaran Mentor Mentee Mesyuarat PBS 2 Rumah Sukan - 6 Kelab / Persatuan -7 Mesyuarat Pengurusan 4 Hari Melaka Bersejarah U. Beruniform -7 Kursus Sahsiah Diri T1 Kursus Sahsiah Diri T1 Kursus Sahsiah Diri T1 Minggu Sains & Math (Teknologi/ICT/KBAT) Permainan 1M1S - 6 Kelab / Persatuan- 6 Sekolah Ganti Minggu (PPDa) Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Rumah Sukan- 5 U. Beruniform -6

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

66

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Mei 2014 1 2 3 4 5 M18 6 7 8 9 10 11 12 M19 13 14 15 16 17 18 19 M20 20 21 22 23 24 25 26 M21 27 28 29 30 31 Hari Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Hari Wesak Unit Beruniform-9 Sambutan Hari Guru Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 / PBS 2 Prog."Guru Kaulah Ratu Hatiku" Mesyuarat Pengurusan 5 Sekolah Ganti Pengurusan Pentadbiran Hari Pekerja Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Mesyuarat J/KA 2

Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 / PBS 2 Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 / PBS 2 Pep. 1/2 Tahun Ting. 4 & 5 / PBS 2

Mesy. Koku 3

Perjumpaan Mentor Mentee Program Jejak Kerjaya Murid

Rumah Sukan - 8 Kelab / Persatuan - 8

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

(19 HARI) Perkampungan Ilmu (PMR & SPM) Perkampungan Ilmu (PMR & SPM)

Kursus Waja Diri Kursus Waja Diri

Sukan Tara Rumah Sukan -9 ( Sukan Tara )

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

67

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Jun 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M22 17 18 19 20 21 22 23 M23 24 25 26 27 28 29 30 M24 Hari Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Awal Ramadhan Cuti umum awal Ramadhan Mesyuarat Guru 3 Mesyuarat Pengawas 3 Mesyuarat Panatia 3 Gotong Royong Raptai Persiapan Sukan Tahunan SUKAN TAHUNAN CUTI PERISTIWA Prog.Pertemuan Dengan Waris Mesyuarat Pengurusan HEM 2 Mesyuarat Pengurusan Kurikulum 3 Saringan Saringan Perkampungan Ilmu (PMR & SPM) Perkampungan Ilmu (PMR & SPM)

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

68

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Julai 2014 1 2 3 4 5 6 7 M25 8 9 10 11 12 13 14 M26 15 16 17 18 19 20 21 M27 22 23 24 25 26 27 28 M28 29 30 31 Hari Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Hari Raya Puasa Hari Raya Puasa CUTI PERISTIWA CUTI BERGANTI Majlis Khatam Al-Quran Majlis Penutupan Bulan Membaca Mesyuarat Pengurusan 7 Mesyuarat PBS 3 Pelancaran Kibar Jalur Gemilang Ujian 2 & penilaian PBS 3 Ujian 2 & penilaian PBS 3 Ujian 2 & penilaian PBS 3 Ujian 2 & penilaian PBS 3 Mesyuarat JK Kecil HEM 2 AKTIVITI KOKU DITANGGUHKAN SEPANJANG BULAN RAMADHAN ( Pengurusan fail dan buku pelaporan kokurikulum ) Mesyuarat Ceria Merdeka Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Majlis Pelancaran Bulan Membaca Pengurusan Hal Ehwal Murid Prog. Ihya Ramadhan Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

69

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Ogos 2014 1 2 3 4 M29 5 6 7 8 9 10 11 M30 12 13 14 15 16 17 18 M31 19 20 21 22 23 24 25 M32 26 27 28 29 30 31 Hari Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Hari Merdeka Sambutan Hari Kebangsaan Minggu Kemanusiaan Hari Koperasi Pertand. Akhir Permainan 1M1S Pertand. Kawad kaki Penutupan Hari Kokurikulum CUTI PERISTIWA Mesy. Pengurusan 8/ JPK 3 Permainan -9 Kelab/ Persatuan -10 Ceramah Keselamatan Murid Ceria Merdeka Permainan -8 U. Beruniform -10 Percubaan PBSMR Percubaan PBSMR Percubaan PBSMR Program "Tak Nak Ponteng" Permainan - 7 Kelab /Persatuan - 9 Pengurusan Pentadbiran CUTI BERGANTI Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

70

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Sept 2014 1 M33 2 3 4 5 6 7 8 M34 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 M35 23 24 25 26 27 28 29 M36 30 Hari Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa

Cuti Umum Hari Merdeka PERCUBAAN SPM PERCUBAAN SPM Mesyuarat pengurusan Kurikulum 3 PERCUBAAN SPM PERCUBAAN SPM PERCUBAAN SPM Mesyuarat Panitia 3 PERCUBAAN SPM PERCUBAAN SPM PERCUBAAN SPM Penutup Bulan Kemerdekaan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 12 HARI ) Kem Pecutan Akhir SPM Hari Malaysia Latihan Kawad Kebakaran 2 Perkhemahan Unit Beruniform Perkhemahan Unit Beruniform Perkhemahan Unit Beruniform Mesy Koku - 4 (Penilaian kokurikulum/ Perkhemahan )

Penilaian Koku - Fasa A

Penilaian koku - Fasa B

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

71

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Okt 2014 1 2 3 4 5 6 M37 7 8 9 10 11 12 13 M38 14 15 16 17 18 19 20 M39 21 22 23 24 25 26 27 M40 28 29 30 31 Hari Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Pep. Akhir Thn Ting. 4 & PBS 4 Pep. Akhir Thn Ting. 4 & PBS 4 Pep. Akhir Thn Ting. 4 & PBS 4 Pep. Akhir Thn Ting. 4 & PBS 4 Pep. Akhir Thn Ting. 4 & PBS 4 Mesyuarat Pengawas 4 Serahan Borang Sijil Berhenti/Akuan T5 Penilaian Koku - Fasa E Awal Muharram Deepavali Pep. Akhir Tahun Ting. 4 Pep. Akhir Tahun Ting. 4 Pep. Akhir Tahun Ting. 4 Pep. Akhir Tahun Ting. 4 Ceramah Maal Hijrah Hari TYT PROLEP PBSMR Penilaian Koku - Fasa D Mesy. Pengurusan 10/JK JPK 4 Hari Raya Haji Cuti Umum Raya Haji Pelancaran Bulan Bahasa Kebangsaan Taklimat Sijil Berhenti dan Surat Akuan T5 Penilaian Koku - Fasa C Ceramah Hari Raya Haji & Qurban Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

72

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Nov 2014 1 2 3 M41 4 5 6 7 8 9 10 M42 11 12 13 14 15 16 17 M43 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hari Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad CUTI AKHIR TAHUN ( 44 HARI ) Cetakan Sijil Berhenti/Surat Akuan T5 Program Izin Restu Calon SPM Pep. SPM Bermula Penarafan Kebersihan Tandas Sekolah Fasa 2 Penyerahan Laporan Aktiviti HEM 2014 Hari Budi dan Jasa Penyediaan Sijil Kokurikulum T5 Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

73

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA


Tarikh Disember 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Hari Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat Sabtu Ahad Isnin Selasa Rabu Mesyurat Guru 1 Sesi 2015 Pendaftaran Murid Tingkatan 1 2015 Krismas Mesyuarat Pengurusan Sekolah Pengurusan Koku 2015 Pengurusan Koku 2015 Pengurusan Koku 2015 Pengurusan Koku 2015 Mesyuarat AJK Jadual Waktu Pengurusan Pentadbiran Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Pengurusan Kokurikulum

Pengurusan HEM 2015 Pengurusan HEM 2015 Pengurusan HEM 2015 Pengurusan HEM 2015

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

74

SMK KAMPUNG GELAM, MELAKA

Tanggungjawab, Kualiti, Produktif

75