Anda di halaman 1dari 2

CARTA GANTT KAJIAN TINDAKAN ISU FAIL DI PEJABAT SEKOLAH

Bulan
JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL
Tindakan

Mesyuarat

Pemerhatian Dan Dokumentasi

Membina Kertas Cadangan Kajian tindakan

Melaksanakan ujian pra dan menganalisis Dapatan

Melaksanakan Intervensi Trafik Fail

Melaksanakan Aplikasi trafik fail

Melaksanakan kajian pos

Menganalisis dapatan kajian tindakan

Menulis laporan kasian tindakan

Pembantangan
KOLAH

OGS SEPT OKT NOV DIS