Anda di halaman 1dari 1

DAFTAR ISI

A. JUDUL...................................................................................................
B. PRAKATA.............................................................................................
C. DAFTAR ISI..........................................................................................
D. PENDAHULUAN..................................................................................
E. TINJAUAN............................................................................................
F. METODE PENELITIAN.....................................................................
1. ALAT DAN BAHAN........................................................................
2. WAKTU DAN TEMPAT.................................................................
3. CARA KERJA..................................................................................
4. PENGAMBILAN DATA.................................................................
G. HASIL DAN PEMBAHASAN.............................................................
1. DATA DAN FAKTA.........................................................................
2. PENGETAHUAN.............................................................................
H. KESIMPULAN......................................................................................
I. DAFTAR PUSTAKA............................................................................
J.

LAMPIRAN...........................................................................................