Anda di halaman 1dari 4

RPH 2 minggu pertama

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS


Tahun

5 Amanah

Masa

12.15-1.15 p.m

Bilangan pelajar

38 orang

Tema

Menyiasat Daya dan Tenaga

Bidang pembelajaran

Haba

Tajuk

Haba (Penyerapan dan kehilangan haba)

Objektif pembelajaran

4.1 Memahami suhu adalah penunjuk darjah kepanasan.

Hasil pembelajaran

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:-

1)

Menyatakan bahan menjadi panas apabila haba dibekalkan secara berkumpulan setelah
aktiviti

2)

Menyatakan bahan menjadi sejuk apabila kehilangan haba secara berkumpulan setelah
aktiviti

Pengetahuan sedia ada

: murid mengetahui bahawa sesuatu jirim terasa panas kerana


mempunyai tenaga haba melalui pengajaran dan pembelajaran
lepas.

Kemahiran proses sains

: memerhatikan, meramalkan, membuat hipotesis, membuat


inferens, mendefinisi secara operasi,mengeksperimen

Kemahiran manipulatif

: menggunakan dan mengendalikan peralatan Sains dengan betul,


menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat,membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.

Kemahiran berfikir

: menghubungkaitkan, menjanakan idea, membuat kesimpulan

Sikap saintifik dan nilai murni

: minat dan bersifat ingin tahu terhadap alam sekeliling,


bekerjasama, sistematik

RPH 2 minggu pertama

Bahan bantu mengajar

: bekas air, air panas, ketulan ais, air paip, pemutar roda, nombor,

lembaran kerja
Fasa/Masa

Isi Kandungan

Orientasi

Geseran semasa

(5 minit)

menggosok tangan

kedua-dua belah tangan dan

dapat menghasilkan

menggosok kedua-dua

tenaga haba.

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
1. Murid diminta mengangkat

telapak tangan.
2. Guru memberi arahan untuk

Catatan.
KPS: memerhatikan
KB: menghubungkaitkan,
menjanakan idea

meletakkan tangan yang


telah digosok pada bahagian
muka seperti mata dan pipi.
3. Guru bertanya:
- Apa yang dapat kamu
Haba yang terhasil

rasakan pada mata dan

dapat dirasai apabila

pipi kamu?
Jawapan: Pipi dan mata

tangan yang digosok


menyentuh bahagian

terasa panas.
4. Guru memperkenalkan tajuk.

pipi dan mata.


Pencetusan

Haba adalah satu

1. Dua orang murid diminta ke

KPS: memerhatikan,

idea

bentuk tenaga.

hadapan dan menutup mata.


2. Kedua-dua murid diminta

meramalkan.

(10 minit)

menyentuh bekas yang


berisi air panas dan sejuk

KB: menghubungkaitkan,
menjanakan idea

dan menyatakan apa yang


dirasai.
3. Guru bertanya:
- Apakah bentuk tenaga

BBM:
Air panas, Air sejuk

yang terdapat dalam

dengan ketulan ais dan

kedua-dua air ini?


Jawapan: Tenaga haba.
Ramalkan apa yang

bekas.

akan berlaku apabila air


dibiarkan selama
beberapa minit.
Jawapan: Air panas
menjadi kurang panas

RPH 2 minggu pertama

dan air sejuk menjadi


kurang sejuk.

Penstruktura

Bahan menjadi

n Idea

panas apabila haba

kepada setiap kumpulan

membuat hipotesis,

(25 minit)

dibekalkan.

dengan empat kumpulan

membuat inferens,

mendapat air panas dan tiga

mendefinisi secara

kumpulan mendapat air dan

operasi,

Bahan menjadi sejuk


apabila kehilangan
haba.

1. Guru mengagihkan bahan

ketulan ais.
2. Guru meminta murid
mencatatkan pemerhatian
mereka setelah tempoh lima

KPS: memerhatikan,

mengeksperimen
KB: membuat inferens,
membuat hipotesis

minit air dibiarkan.


3. Murid berbincang dengan
bimbingan guru.
4. Murid membuat kesimpulan
dengan bimbingan guru.

KM: menggunakan dan


mengendalikan peralatan
Sains dengan betul,
menyimpan peralatan
dan bahan sains dengan
betul dan
selamat,membersihkan
peralatan sains dengan
cara yang betul.
BBM: Bekas air, ketulan
air, air panas.
SSNM: minat dan
bersifat ingin tahu
terhadap alam sekeliling,
bekerjasama

RPH 2 minggu pertama

Aplikasi Idea

Pembaris yang

1. Di dalam setiap kumpulan,

KPS: memerhatikan,

(15 minit)

direndam dalam air

murid diberi nombor 1-5.


2. Guru memberi soalan seperti

meramalkan, membuat

panas kerana ia
menyerap haba.
Air ais akan

inferens

di dalam lampiran
3. Murid berbincang di dalam
kumpulan.
4. Guru memilih wakil

KB: menghubungkaitkan,
membuat kesimpulan

kehilangan haba dan

kumpulan dengan memutar

suhunya menurun

roda. Murid dengan nombor

BBM: hamparan

setelah dibiarkan

yang terpilih bangun dan

elektronik, nombor,

selama sejam.
Air paip menerima
haba dan menjadi
Refleksi

panas.
Bahan menjadi

(5 minit)

panas apabila haba


dibekalkan.
Bahan menjadi sejuk
apabila kehilangan
haba.

memberi jawapan.
5. Kumpulan yang menjawab
dengan betul menerima
token.

papan pemutar.
SSNM: bekerjasama,
sistematik

1. Guru meminta dua orang

KB: Membuat

murid membuat kesimpulan.


2. Guru bertanya kepada murid

kesimpulan

mengenai kesukaran yang


dialami sepanjang tempoh
pengajaran dan
pembelajaran.
3. Murid-murid diberi lembaran
kerja sebagai kerja rumah.

BBM: Lembaran kerja

Anda mungkin juga menyukai