Anda di halaman 1dari 7

DAYA Tarikan dan Tolakan

Rajah 1 menunjukkan dua cara untuk menggerakkan troli.

Rajah 1
Antara situasi yang berikut, manakah yang benar mewakili X dan Y?
X
Y
A
Troli ditarik
Troli ditolak
B
Troli ditarik
Troli ditarik
C
Troli ditolak
Troli ditarik
D
Troli ditolak
Troli ditolak
2

Rajah 2 menunjukkan seorang murid sedang melakukan satu aktiviti.

Rajah 2
Apakah kesan daya yang dirasai oleh murid itu pada tangannya?
A Tolakan
C
Tujahan
B Tarikan
D
Tarikan dan tolakan
3

Antara yang berikut, manakah yang melibatkan daya tolakan?


A
B

Rajah 3 menunjukkan sebiji bola yang sedang bergolek di lantai.

Rajah 3
Pergerakan bola akan bertambah laju jika daya dikenakan dari arah
A atas.
C
bawah.
B depan.
D
belakang.
5

Rajah 4 menunjukkan sebuah kapal layar sedang bergerak menuju arah utara.

Rajah 4
Apakah yang akan berlaku jika angin bertiup dari arah selatan?
A Gerakannya akan terhenti
C Arah gerakannya akan berubah
B Pergerakannya bertambah laju
D Pergerakannya bertambah perlahan
6

Antara yang berikut, manakah yang melibatkan daya tarikan?


I Daun gugur ke tanah
II Kapal layar bergerak di laut
III Paku melekat kepada magnet
IV Cahaya matahari memancar ke Bumi
A I dan III sahaja
C
I, II, dan III sahaja
B II dan IV sahaja
D
I, II, III, dan IV

Dalam satu acara sukaneka, dua orang murid, Salmi dan Ujang menyertai pertandingan tarik tali
seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5.
Salmi
Ujang

Rajah 5

Antara penyataan yang berikut, manakah yang benar?


A Salmi dan Ujang melakukan tarikan.
B Salmi dan Ujang melakukan tolakan.
C Salmi melakukan tolakan, Ujang melakukan tarikan.
D Salmi melakukan tarikan, Ujang melakukan tolakan.

Rajah 6 menunjukkan Edry sedang menendang bola.

Rajah 6
Antara yang berikut, manakah yang melibatkan kesan daya seperti Rajah 11?
A Melontar lembing
C
Menggergaji papan
B Menyarung stoking
D
Meregang gelang getah
9

Antara yang berikut, manakah yang tidak memerlukan daya?


A Menulis surat
B Menunggang basikal
C Bermain layang-layang
D Berbual bersama rakan

10 Rajah 7 menunjukkan beberapa aktiviti yang melibatkan daya.


J

L
Rajah 7
Antara yang berikut, manakah yang benar tentang daya yang terlibat?
A

Tolakan
J

Tarikan
K

Tolakan dan tarikan


L

B
C
D

K
L
K

J
K
L

L
J
J

11 Rajah 8 menunjukkan seorang murid sedang menaikkan bendera.

Rajah 8
Apakah daya yang perlu dikenakan untuk menaikkan bendera itu?
A Tarikan
B Tolakan
C Tekanan
D Tolakan dan tarikan

12 Rajah 9 menunjukkan tiga kumpulan aktiviti, X, Y, dan Z.

Rajah 9
Antara aktiviti yang berikut, manakah yang boleh diletakkan dalam kumpulan Y?
A Menendang bola
C Mengangkat kotak
B Menutup tingkap
D Menggergaji papan
13 Pilih penyataan yang benar tentang daya.
I Daya boleh dilihat.
II Daya boleh dirasai kuasanya.
IIIDaya boleh mengubah bentuk objek.
IV Daya tidak boleh mengubah arah gerakan objek.
A I dan IV sahaja
B II dan III sahaja
C I, II, dan IV
D I, II, III, dan IV
Daya Menyebabkan Perubahan Bentuk dan Pergerakan Objek
14 Halim meletakkan sebiji guli di atas permukaan meja. Dia mendapati guli itu tidak bergerak selepas
beberapa ketika. Mengapakah ini terjadi?
A Guli itu terlalu berat

B Guli berbentuk sfera


C Permukaan meja adalah rata
D Tidak ada daya dikenakan ke atas guli
15 Rajah 10 menunjukkan kesan ke atas spring apabila digantung dua pemberat yang berbeza.

Rajah 10
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?
A Daya menyebabkan objek bergerak
B Bentuk objek berubah dengan daya
C Daya menyebabkan bentuk objek berubah
D Lebih kuat daya, lebih besar perubahan bentuk
16 Jadual 1 menunjukkan empat biji guli yang berbeza beratnya. Keempat-empat biji guli dijatuhkan di
atas plastisin daripada ketinggian yang sama.
Guli
P
Q
R
S

Berat (gram)
2.5
1.0
1.9
0.5
Jadual 1
Antara guli tersebut, manakah yang akan menyebabkan lubang paling dalam terbentuk pada plastisin?
A P
C
R
B Q
D
S
17 Apakah daya yang digunakan oleh Pak Samad semasa memecahkan ketulan ais menggunakan tukul?
A Menggerakkan objek
B
Mengubah bentuk objek
C Menghentikan gerakan objek
D
Mengubah arah gerakan objek
18 Raja memijak tin aluminium dengan kakinya. Kesan daya yang dapat dilihat ialah...
A. objek bergerak.
B
perubahan bentuk.
C arah gerakan berubah.
D
pergerakan objek terhenti.
Daya mengubah bentuk objek

19

Penyataan di atas ini merujuk kepada satu kesan daya. Antara gambar yang berikut,
manakah yang menunjukkan kesan tersebut?
A
B

20 Jadual 2 menunjukkan jarak lontaran yang dilakukan oleh seorang perejam lembing.
Lontaran
Pertama
Kedua
Ketiga

Jarak (meter)
10.5
10.0
11.5
Jadual 2

Mengapakah jarak lontarannya berbeza?


A Keadaan padang tidak rata
B Berat lembing berubah-ubah
C Kekuatan lontarannya berbeza-beza
D Kekuatan lontarannya semakin meningkat
Rajah menunjukkan satu penyiasatan untuk mengetahui kesan pemanjangan
Spring apabila berat beban digantung bertambah.

Keputusan direkodkan di dalam


jadual berikut. Berat Beban/g

10

20

30

40

50

Pemanjangan spring /cm

14

24

34

44

a Nyatakan pola perubahan pemanjangan spring.

b Nyatakan pemboleh ubah-pemboleh ubah yang perlu dikenal pasti.


i Dimalarkan : /
ii Dimanipulasi : .
iii Bergerak balas : .
c Ramalkan pemanjangan spring apabila berat beban 50g.
.
e Apakah hipotesis/hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh
ubah bergerak balas?
.
..
f Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada spring jika terlalu berat beban digantung.

Anda mungkin juga menyukai