Anda di halaman 1dari 19

SULIT

4531/1

Jawab semua soalan. Setiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang terbaik bagi setiap soalan dan hitamkan ruangan yang sepadan pada kertas jawapan objektif anda. 1. Antara berikut, yang manakah kuantiti vektor? A Halaju B Luas C Ketumpatan D Kerja 2. Tenaga adalah bersamaan dengan daya sesaran. Unit bagi daya ialah kg ms-2 dan unit bagi sesaran ialah m, apakah unit terbitan bagi tenaga? A kg ms-2 B kg m2 s-2 C kg m2 s2 D kg m-1 s-2 3. Nilai manakah yang sama dengan 3 500 000 W? A 3.5 kW B 3.5 MW C 35 kW D 35 MW 4. Apabila sebuah kereta bergerak dengan halaju seragam, pecutannya akan A bertambah B berkurang C tetap D sifar 5. Rajah 1 menunjukkan dua troli yang sama jisim menuju satu sama lain dengan laju yang sama

Rajah 1 Apakah yang akan berlaku kepada troli-troli selepas perlanggaran kenyal? A troli-troli itu berhenti B troli-troli itu bergerak bersama-sama C troli-troli itu bergerak berasingan dalam arah berbeza

SULIT 6. Antara situasi berikut yang manakah tidak menunjukkan kebaikan daya impuls? A menukul paku ke dalam kayu B memukul bola menggunakan raket C perlanggaran di antara dua kenderaan D menolak jarum bagi menjahit butang baju 7. Graf menunjukkan pergerakan seorang pelajar.

4531/1

Berapakah halaju purata pelajar tersebut? A 16.5 m s-1 B 72.0 m s-1 C 97.5 m s-1 D 105.0 m s-1 8. Rajah 2 menunjukkan satu objek dengan jisim 5 kg digantung oleh dua tali pada dua titik X dan Y.

Rajah 2 Ketegangan pada setiap tali itu adalah A 2.5 N B 12.5 N C 25.0 N D 50.0 N

SULIT 9. Rajah 3 di bawah menunjukkan 2 spring yang serupa.

4531/1

Rajah 3 Kirakan nilai x. A 3cm B 4 cm C 5 cm D 6 cm 10. Rajah 4 menunjukkan sebuah kereta mainan sedang mendaki permukaan condong dengan halaju malar.

Rajah 4 Apakah yang sedang berlaku kepada tenaga kinetik dan tenaga keupayaan kereta itu? kinetik keupayaan A Bertambah Bertambah B Berkurang Berkurang C Malar Bertambah D bertambah Malar

SULIT

4531/1

11. Rajah 5 menunjukkan dua orang pekerja P dan Q mengangkat beban yang serupa melalui ketinggian yang sama dengan dua cara berbeza.

Rajah 5 Pernyataan yang manakah benar mengenai daya yang dikenakan dan kerja yang dilakukan? A Daya yang dikenakan oleh pekerja P lebih besar daripada pekerja Q. B Daya yang dikenakan oleh pekerja P lebih kecil daripada pekerja Q. C Kerja yang dilakukan oleh pekerja P lebih besar daripada pekerja Q. D kerja yang dilakukan oleh pekerja P lebih kecil daripada pekerja Q. 12. Rajah 6 menunjukkan satu kotak diletak di atas permukaan yang rata.

Rajah 6.1

Rajah 6.2

Apakah perubahan yang berlaku kepada tekanan yang dihasilkan jika kotak pada Rajah 6.1 tersebut diterbalikkan seperti dalam Rajah 6.2? A bertambah B tidak perubahan C berkurang 13. Pernyataan manakah menunjukkan penggunaan tekanan tinggi dalam kehidupan harian? A Sebilah pisau yang tajam sisinya B sebuah jentolak yang menggunakan tayar yang lebih lebar C bangunan tinggi di atas permukaan tapak yang besar D kasut salji yang mempunyai luas permukaan yang besar

SULIT 14. Rajah 7 menunjukkan tiupan angin kencang merentasi atap sebuah rumah. Angin kencang Atap

4531/1

Rumah

Rajah 7 Apakah yang berlaku kepada kelajuan udara dan tekanan udara bagi udara yang mengalir melalui bahagian atas atap itu? Kelajuan Tekanan udara udara A Bertambah Bertambah B Berkurang Berkurang C Berkurang Tidak berubah D Bertambah Berkurang 15. Antara faktor yang berikut, yang manakah tidak mempengaruhi tekanan pada suatu titik di bawah permukaan sesuatu cecair? A Luas permukaan cecair itu B kedalaman cecair itu C ketumpatan cecair itu D kekuatan medan graviti 16. Rajah 8 menunjukkan satu picagari yang kedap udara. Omboh

Udara

Rajah 8 Pernyataan manakah yang benar apabila omboh picagari ditarik ke arah seperti yang ditunjukkan dalam Rajah? A Bilangan molekul-molekul gas bertambah B tekanan udara di dalam picagari bertambah C purata laju molekul-molekul udara bertambah D purata jarak pemisah antara molekul-molekul udara bertambah 7

SULIT 17. Yang manakah antara aplikasi berikut yang berdasarkan prinsip Bernoulli? A Picagari B Spray minyak wangi C penyedut hampagas D barometer fortin 18. Rajah 9 menunjukkan sebiji buah kelapa terapung di atas permukaan air.

4531/1

Rajah 9 Manakah pernyataan yang tidak benar mengenai buah kelapa? A Berat buah kelapa sama dengan daya apungan B berat buah kelapa sama dengan berat air tersesar C isipadu buah kelapa sama dengan isipadu air tersesar D berat air yang disesarkan oleh buah kelapa adalah sama dengan daya apungan 19. Rajah 10 menunjukkan pemberat yang digantung pada neraca spring ditenggelamkan dengan perlahan sehingga ia sepenuhnya terendam di dalam air. Neraca spring

Beban Air

Rajah 10 Apakah yang akan berlaku kepada bacaan neraca spring? A bertambah B berkurang sehingga kosong C Tiada berubah D berkurang sehingga mencapai nilai tetap

SULIT 20. Graf menunjukkan lengkung pemanasan suatu bahan. Suhu/C

4531/1

Masa/minit Pada peringkat manakah bahan itu berada dalam keadaan cecair dan gas pada masa yang sama? A PQ B QR C RS D ST 21. Pada permulaan perjalanan yang jauh, tekanan dalam tayar kereta diukur sebanyak 200 kPa. Tekanan tersebut diukur semula pada penghujung perjalanan dan nilai tersebut telah bertambah kepada 215 kPa. Jika suhu pada awal perjalanan ialah 27C, berapakah nilai suhu pada penghujung perjalanan? A 35.0C B 45.5C C 49.5C D 54.5C

SULIT

4531/1

22. Rajah 11 menunjukkan dua bikar yang mengandungi cecair W dan cecair X. setiap cecair menerima haba Q yang sama.

Rajah 11 Pernyataan yang manakah benar mengenai W dan X? A muatan haba tentu W adalah separuh daripada muatan haba tentu X B muatan haba tentu W adalah dua kali ganda daripada muatan haba tentu X C muatan haba tentu W adalah sama dengan muatan haba tentu X 23. Air panas pada suhu 100C dicampurkan kepada 5 g ais pada suhu 0C. Berapakah jisim minimum air panas yang diperlukan untuk mencairkan ais? [haba pendam tentu pelakuran ais = 3.36 105 Jkg-1; muatan haba tentu air = 4.2 103 J kg-1C-1]. A B C D 24. Berapakah suhu akhir apabila 100 g air pada suhu 25C dicampurkan dengan 75 g air pada suhu 50C? A B C D

10

SULIT

4531/1

25. Rajah 12 menunjukkan seorang budak lelaki berdiri di depan suatu cermin. Imej budak lelaki yang diperhatikan dalam cermin tersebut adalah lebih besar.

Rajah 12 Apakah jenis cermin tersebut? A Cermin cekung B Cermin cembung C Cermin satah 26. Satu periskop diperbuat daripada dua prisma 45 - 90 - 45. Yang manakah gambarajah berikut dengan betulnya mewakili struktur periskop itu?

11

SULIT

4531/1

27. Rajah 13 menunjukkan sinar X ditujukan ke dalam blok kaca. Sudut genting kaca ialah 42. Ke manakah arah sinar merambat dari titik Y?

Rajah 13 28. Rajah 14 menunjukkan kanta penumpu yang menghasilkan imej tegak dan maya.

Imej F

Objek

Kanta Rajah 14 Manakah alat optik yang menggunakan susunan rajah ini? A Kamera B Projektor C Teleskop D Kanta pembesar

12

SULIT

4531/1

29. Rajah sinar bagi pembentukan imej pada cermin cekung yang manakah tidak dilukis dengan betul? [C = pusat kelengkungan cermin; F = titik fokus cermin]

13

SULIT

4531/1

30. Rajah 15 menunjukkan satu objek yang diletakkan 30 cm di hadapan satu cermin cekung dengan panjang fokus, F, dan pusat kelengkungan, C.

Rajah 15 Ciri-ciri bagi imej yang terbentuk adalah A nyata, songsang dan dikecilkan B nyata, tegak dan sama saiz C maya, songsang dan dikecilkan D maya, tegak dan dibesarkan 31. Halaju cahaya di dalam vakum ialah 3108 ms-1. Indeks biasan bagi air ialah 1.30. Berapakah halaju cahaya di dalam air? A B C D 32. Rajah 16 menunjukkan satu corak gelombang. Sesaran

Jarak

Rajah 16 Antara jarak berlabel A, B, C atau D, yang manakah mewakili satu panjang gelombang?

14

SULIT 33. Rajah 17 menunjukkan belauan gelombang air dalam tangki riak.

4531/1

Rajah 17 Apabila x berkurang, kesan belauan akan A Berkurang B Bertambah C Tidak berubah 34. Rajah 18 menunjukkan sebuah kapal di hadapan sebuah tebing. Ia menghasilkan bunyi yang kuat yang merambat pada kelajuan 330 ms-1. Gema kedengaran 4 saat kemudian. Tebing

Jarak

Rajah 18 Hitung jarak antara kapal dan tebing. A 82.5 m B 330.0 m C 660.0 m D 1200.0 m

15

SULIT 35. Rajah 19 menunjukkan graf sesaran-masa bagi gelombang P, Q dan R.

4531/1

Rajah 19 Susun gelombang P, Q dan R berdasarkan kelangsingan dari tinggi ke rendah. A P, Q, R B R, Q, P C Q, R, P D P, R, Q 36. Jadual menunjukkan sebahagian gelombang elektromagnet. Gelombang mikro Sinar inframerah Sinar ultraungu Sinar-X Sinar Gamma

Kedudukan cahaya nampak adalah A di antara sinar gamma dan sinar ultraungu B di antara sinar inframerah dan sinar ultraungu C di antara gelombang mikro dan sinar inframerah D di antara sinar ultraungu dan sinar-X

16

SULIT 37. Rajah 20 menunjukkan gelombang bunyi dari sebuah piano.

4531/1

Rajah 20 Pernyataan yang manakah benar? A P lebih nyaring daripada Q B R mempunyai kenyaringan paling tinggi C Q lebih nyaring daripada R D P,Q dan R mempunyai kenyaringan yang sama 38. Rajah 21 menunjukkan satu litar elektrik yang mempunyai tiga mentol serupa P, Q dan R yang berlabel 6V, 8W.

P R

Rajah 21 Apakah yang terjadi kepada bacaan ammeter dan keterangan mentol Q bila suis dihidupkan? Bacaan ammeter A Bertambah B Bertambah C Tidak berubah Kecerahan mentol Tidak berubah Bertambah Bertambah

39. Berikut adalah cara untuk mengurangkan kehilangan tenaga di dalam satu transformer kecuali A menggunakan teras besi lembut B teras besi berlamina C menggunakan dawai kuprum tebal D meletakkan gegelung primer jauh dari gegelung sekunder

17

SULIT

4531/1

40. Yang manakah antara susunan-susunan bagi tiga perintang yang sama berikut mempunyai rintangan berkesan antara titik X dan titik Y yang paling kecil?

41. Rajah 22 menunjukkan satu sel kering dengan rintanga dalam, r, disambung kepada satu perintang, R, dan voltmeter.

Rajah 22 Bacaan voltmeter semasa suis dihidupkan berbeza dengan bacaan voltmeter semasa suis dimatikan. Pernyataan yang manakah benar tentang situasi tersebut? A kehilangan tenaga di dawai sambungan B kehilangan voltan disebabkan oleh rintangan dalam bagi sel kering C kehilangan tenaga disebabkan oleh rintangan voltmeter

18

SULIT

4531/1

42. Satu sel mempunyai d.g.e. 2.0 V. Apabila ia disambungkan kepada perintang luar, beza keupayaannya adalah 1.7 V dan arus elektrik adalah 0.2 A. Hitung nilai rintangan dalam. A B C D 43. Rajah 23 menunjukkan satu wayar XY diletakkan antara magnet P dan magnet Q. Magnet P Magnet Q

Galvanometer

Rajah 23 Arah gerakan manakah wayar XY yang akan menghasilkan arus melalui galvanometer dari W ke Z? A ke arah magnet P B ke arah magnet Q C ke arah atas D ke arah bawah 44. Rajah 24 menunjukkan satu gegelung dawai yang dililit mengelilingi sebatang rod besi dan disambungkan dalam satu litar elektrik. Teras besi Gegelung dawai

Ammeter

pin

reostat

bateri

Rajah 24

19

SULIT Bilangan pin yang ditarik kepada rod besi itu boleh ditambah dengan A menggunakan sebatang rod besi dengan diameter yang lebih besar B menambahkan bilangan lilitan gegelung dawai itu C menambahkan jarak pemisahan gegelung dawai itu D membenarkan arus yang lebih kecil mengalir melalui gegelung dawai itu 45. Rajah 25 menunjukkan bahagian dalam bagi sebuah osiloskop sinar katod.

4531/1

Rajah 25 Bahagian manakah pada osiloskop di Rajah 25 yang mengeluarkan elektron? 46. Jadual menunjukkan jadual kebenaran untuk satu get logik. Input output P Q X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Simbol get logik yang sesuai dengan jadual kebenaran di atas ialah

47. Sebuah stesen janakuasa tempatan membekalkan kuasa 220 kW pada voltan 11 kV kepada sebuah kilang. Kabel penghantaran yang menyambungkan stesen kuasa kepada kilang itu mempunyai jumlah rintangan 50 . Hitungkan kuasa yang diterima oleh kilang itu. A 20 kW B 200 kW C 220 kW D 240 kW

20

SULIT

4531/1

48. Suatu nucleus

yang tidak stabil mereput kepada nucleus

yang stabil.

Berapakah bilangan zarah alfa dan zarah beta yang dipancar semasa proses ini? Bilangan zarah alfa Bilangan zarah beta 2 3 3 2 4 1 1 1

A B C D

49. Dalam suatu tindak balas nuklear, 5.26510-10 J tenaga dibebaskan. Berapakah cacat jisim bagi tindak balas ini? A B C D

50. Rajah menunjukkan lengkungan pereputan bagi satu bahan radioaktif?

Jika keaktifan asal bahan radioaktif itu ialah 800 bilangan per minit, berapakah keaktifannya selepas 1 jam? A 400 B 200 C 100 D 50

~KERTAS SOALAN TAMAT~

21