Anda di halaman 1dari 15

149

BAHAGIAN A
1. Rajah 1 menunjukkan seekor hamster di dalam sebuah bekas yang kedap udara.

Rajah 1
Mengapakah seekor hamster akan mati di dalam bekas yang kedap udara?
A
Ia tidak mendapat udara
B
Ia tidak mendapat makanan
C
Ia tidak ada ruang yang mencukupi
D
Ia tidak mendapat cahaya matahari yang mencukupi
2. Rajah 2 menunjukkan tumbuhan hijau yang hidup subur.

Rajah 2
Apakah keperluan asas bagi tumbuhan hijau?
I
Tanah
II
Makanan
III
Air
IV
Cahaya matahari dan udara
A
B

I dan II
I dan IV

C
D

II dan III
III dan IV

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

150

3. Rajah menunjukkan seekor beruang kutub

Bulu tebal pada beruang kutub sangat penting baginya untuk


A
B
C
D
4

menangkap mangsa
mengekalkan kehangatan badan
berenang lebih pantas di dalam air
bergerak di atas ais tanpa tergelincir

Bagaimanakah burung memastikan kemandirian spesiesnya?


I
II
III
IV

Membina sarang di atas pokok


Membawa telur di belakang badannya
Memberi makanan kepada anaknya
Menimbus telurnya

A
B
C
D

I dan III
I dan IV
II dan III
II dan IV

Rajah menunjukkan seorang murid sedang memberus gigi.

Memberus gigi dengan kerap dapat mencegah pereputan gigi kerana


A
mikroorganisma tidak gemar rasa ubat gigi
B
mikroorganisma suka membiak di dalam mulut
C
florida dalam ubat gigi membunuh mikroorganisma dalam mulut
D
memberus gigi boleh menyingkirkan mikroorganisma dalam mulut

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

151

Apakah persamaan antara haiwan dan tumbuhan?


A
B
C
D

Kedua-duanya boleh membuat makanan sendiri


Kedua-duanya boleh bergerak sendiri
Kedua-duanya bukan benda hidup
Kedua-duanya memerlukan udara dan air

Rajah di bawah menunjukkan satu tumbuhan disimpan di dalam kotak hitam dan disiram
air setiap hari.

Selepas seminggu, tumbuhan itu layu. Tumbuhan itu layu disebabkan


A
B
C
D
8

kekurangan makanan
kekurangan ruang
kekurangan air
kekurangan cahaya matahari

Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan.

Bagaimana tumbuhan di atas melindungi diri?


A
B
C
D

Berduri
Mengeluarkan getah
Mempunyai bulu halus
Mengeluarkan bahan beracun

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

152

Antara cara berikut, yang manakah boleh mengelakkan penyakit berjangkit disebabkan
oleh mikroorganisma daripada merebak?
I
II
III
IV
A
B
C
D

Tutup tingkap dan pintu


Menutup mulut apabila batuk
Mengasingkan pesakit daripada orang lain
Guna tangan yang kering untuk mengendalikan makanan dan minuman
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

10 Rajah di bawah menunjukkan dua jenis biji benih.

Kelulut

Kemuncup

Manakah antara berikut adalah benar tentang biji benih di atas?

A
B
C
D

Ciri-ciri
Mempunyai cangkuk
Mempunyai biji benih yang halus
Mempunyai bau yang harum
Mempunyai struktur bersayap

Cara penyebaran
Haiwan
Air
Haiwan
Angin

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

153

11 Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan.

Haiwan di atas mengalami ancaman kepupusan kerana


A
gempa bumi
B
dimakan oleh pemangsa
C
kekurangan sumber makanan
D
Kemusnahan habitat
12 Antara keputusan di bawah yang manakah tidak benar?
Objek
Duit syiling
Sapu tangan
Span
Cawan plastik

A
B
C
D

Terapung di atas air


Tidak
Ya
Ya
Tidak

Menyerap air
Tidak
Ya
Ya
Ya

13 Jadual di bawah menunjukkan perubahan tenaga bagi dua alat X dan Y


Alat
X
Y

Perubahan Tenaga
Tenaga elektrik
tenaga haba
Tenaga elektrik
tenaga kinetik

Apakah yang diwakili oleh alat X dan Y?


X
Y
A
Seterika elektrik
Kipas siling
B
Kincir angin
Pengering rambut
C
Dapur gas
Telefon
D
Kalkulator
Lampu kalimantang

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

154

14 Rajah di bawah menunjukkan satu litar elektrik.

Antara berikut rajah yang manakah mewakili litar elektrik itu?

15.

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyukat isipadu cecair


J
K
L

Baca isipadu cecair di kedudukan paling bawah pada meniskus.


Letakkan selinder penyukat di atas permukaan rata.
Tuang cecair ke dalam selinder penyukat.

Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah tersebut.


A
J, K, L
B
K, J, L
C
L, K, J
D
K, L, J

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

155

16.

Rajah di bawah menunjukkan sekaki payung.


P

Apakah bahan yang digunakan untuk membuat P?


A.
Sutera
C
Getah
B.
Kapas
D
Kain sintetik
17.

Rajah 13 menunjukkan beberapa jenis makanan.

Rajah 13
Makanan tersebut paling sesuai di awet secara
A
Pendinginan
C
Pengasinan
B
Penyejukbekuan
D
Penjerukan
18.

Antara berikut yang manakah menunjukkan litar bersiri?

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

156

19.

Jadual menunjukkan pemerhatian yang diperolehi apabila bahan P, Q dan R diuji dengan
kertas litmus biru dan kertas litmus merah.
Bahan
P
Q
R

Pemerhatian
Kertas litmus biru
Kertas litmus merah
Bertukar merah
Tiada perubahan warna
Tiada perubahan warna
Tiada perubahan warna
Tiada perubahan warna
Bertukar biru

Di antara berikut apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian?


I
P ialah bahan berasid
II
Q ialah bahan neutral
III
R ialah bahan beralkali
A
I and II
C
II and III
B
20.

I and III

I, II and III

Rajah di bawah menunjukkan cecair di dalam beberapa bekas yang berlainan bentuk.

Apakah sifat-sifat bahan ini?


I
Mempunyai berat.
II
Bentuk tetap
III
Mengikut bentuk bekas
IV
Memenuhi ruang
A
B

I and III
II and IV

C
D

I and IV
III and IV

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

157

21.

Rajah di bawah menunjukkan bayang-bayang sebatang pokok.

Apakah waktu yang mungkin pada masa tersebut?


A
10.00 pagi
C
4.00 petang
B
12.00 tengah hari
D
7.00 malam
22.

Rajah di bawah menunjukkan fasa-fasa Bulan yang berlainan.

Antara berikut yang manakah benar?

A
B
C
D
23.

X
Bulan purnama
Bulan sabit
Anak bulan
Bulan purnama

Y
Bulan sabit
Bulan separa
Bulan separa
Anak bulan

Z
Bulan separa
Anak bulan
Bulan purnama
Bulan sabit

Sekumpulan murid berkumpul di sekolah mereka untuk memerhatikan kejadian gerhana


Bulan. Pada waktu bilakah sesuai mereka memerhatikan kejadian gerhana Bulan itu?
A
B

8.00 pagi
11.00 pagi

C
D

3.00 petang
8.00 malan

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

158

24.

Rajah menunjukkan tiga Bandar J, K dan L di Bumi ketika gerhana Matahari.

Matahari
Bulan

L
Bumi

Antara berikut yang manakah benar?


J
Tiada gerhana
Gerhana penuh
Gerhana separa
Gerhana penuh

A
B
C
D

25.

K
Gerhana penuh
Tiada gerhana
Gerhana penuh
Gerhana separa

L
Gerhana separa
Gerhana separa
Tiada gerhana
Tiada gerhana

Senarai di bawah ini menunjukkan sifat-sifat cahaya.


J
K
L
M

Bergerak lurus
Tidak dapat menembusi objek legap
Dipantulkan oleh permukaan berkilat
Boleh menembusi objek lut sinar

Apakah sifat cahaya yang menyebabkan fenomena gerhana berlaku?


A
B
26.

J dan K
J dan M

C
D

J, K dan L
K, L dan M

Antara bentuk berikut yang manakah sesuai digunakan sebagai tiang bangunan?
I
III
A
B

Kuboid
Hemisfera
I dan II
II dan III

II
IV
C
D

Silinder
Piramid
III dan IV
I, III dan IV

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

159

27.

Rajah di bawah menunjukkan mesin kompleks yang digunakan untuk membajak ladang
yang luas.

Apakah kelebihan menggunakan mesin yang moden dalam pertanian?


A
Tanaman yang lebih baik dapat ditanam
B
Buahan yang lebih manis dapat ditanam
C
Racun serangga tidak perlu digunakan
D
Lebih banyak kerja dapat dilakukan dalam masa yang singkat
28.

Kestabilan sesuatu objek dipengaruhi oleh


I
II
III
A
B

29.

C
D

II dan III
I, II dan III

Antara berikut yang manakah menerangkan tentang mesin dengan betul?


A
B
C
D

30.

Tarikan gravity
Ketinggian struktur
Luas tapak struktur
I dan II
I dan III

Alat yang membantu mengurangkan beban kerja


Alat yang membantu kita membuat kerja lebih cepat dan lebih mudah
Alat yang membantu mengurangkan tenaga manusia
Alat yang membantu mengurangkan kos membuat kerja

Antara aktiviti-aktiviti yang berikut manakah yang menggunakan prinsip baji?


I
II
III
IV
A
B

Menggunakan kapak untuk memotong kayu


Menggunakan gerudi tangan untuk membuat lubang
Menggunakan tukul untuk mengeluarkan paku
Menggunakan pahat untuk membentuk kayu
I dan II
C
I, II dan III
II dan IV
D
I, II dan IV

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

160

BAHAGIAN B
1.

Carta palang pada rajah di bawah menunjukkan perubahan jumlah ikan yang ditangkap
oleh seorang nelayan dalam tempoh tiga bulan selepas sebuah kilang dibina berhampiran
dengan sungai.
Jumlah tangkapan ikan (kg)

(a)

Mac
April
Apakah tujuan penyiasatan ini?

Bulan
Mei

(b)

Nyatakan :
(i)
Pembolehubah dimanipulasi (Perkara yang diubah)

(ii)

Pembolehubah bergerakbalas (Perkara yang diukur)

(c)

Apakah corak perubahan jumlah tangkapan ikan oleh nelayan dalam tempoh tiga
bulan?

(d)

Nyatakan satu hubungan antara pembolehubah yang dimanipulasi (diubah-ubah)


dengan pembolehubah bergerakbalas (diukur) dalam penyiasatan ini.

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

161

2.

Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan dijalankan oleh seorang murid untuk
mengkaji pembentukan bayang-bayang. Satu objek diletakkan pada kedudukan yang
berbeza iaitu X, Y dan Z. Bagi setiap kedudukan, saiz bayang-bayang yang terbentuk
pada skrin diperhatikan.

Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan.


Jarak objek
dari lampu suluh

Saiz bayang-bayang

(a)

Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b)

Nyatakan :
(i)
Pembolehubah dimanipulasi (Perkara yang diubah) dalam penyiasatan ini.

(ii)

(c)

(d)

Pembolehubah bergerakbalas (Perkara yang diperhatikan)

Apakah corak perubahan saiz bayang-bayang apabila jarak objek dari lampu suluh
meningkat?

Nyatakan kesimpulan yang boleh dibuat berdasarkan penyiasatan di atas.

....

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

162

3.

Satu penyiasatan telah dijalankan untuk mengkaji tenaga elektrik yang dihasilkan oleh
dinamo dalam sesebuah basikal. Ali memusingkan roda basikal yang berbeza. Kecerahan
lampu lampu basikal diperhati dan direkodkan.
Kelajuan roda
Sangat cepat
Cepat
Perlahan
Sangat perlahan
(a)

Kecerahan lampu basikal


Sangat cerah
Cerah
Malap
Sangat malap

Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b)

(c)

(d)

Nyatakan pola perubahan kecerahan lampu basikal apabila kelajuan roda


berkurang.

Nyatakan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.


1.

2.

Nyatakan satu hubungan antara kelajuan roda dengan kecerahan lampu basikal.

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13

163

4.

Rajah di bawah menunjukkan masa yang diambil untuk menuai 10 hektar sawah padi
menggunakan bilangan jentera penuai yang berlainan.
Masa yang diambil (hari)
6
4
2

1
(a)

Bilangan jentera penuai

Apakah tujuan penyiasatan ini?

(b)

Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.

(c)

Nyatakan pola perubahan masa yang diambil jika bilangan jentera penuai yang
digunakan meningkat.

(d)

Nyatakan satu hubungan (hipotesis) antara pembolehubah dimanipulasikan


(diubah-ubah) dengan pembolehubah bergerakbalas (diperhatikan) dalam
penyiasatan ini.

(e)

Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan ini?

MODUL BANTU LULUS 2012-SET 13