Anda di halaman 1dari 1

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DSV 5B

Pada

akhir

mewarnakan

pengajaran

karya

yang

dan

dihasilkan

pembelajaran
mengikut

murid

arahan

berjaya

guru

iaitu

menggunakan warna biru dan hijau yang lebih banyak dalam karya
berbanding warna-warna yang lain. Ini bagi menunjukkan kepada murid
kepada warna biru yang membawa kepada warna yang sejuk dan warna
hijau membawa makna warna ketenangan. Malahan mereka juga dapat
mengenalpasti pemandangan yang baik bagi menenangkan jiwa adalah
dengan melihat kepada pemandangan yang mempunyai unsur-unsur
warna hijau dan biru.
Namun begitu, terdapat 6 orang murid daripada 16 orang murid
yang mewarnakan karya tersebut dengan sepenuhnya kerana mereka
lebih banyak berbual berbanding melakukan tugasan yang diberikan
kepada mereka. Disamping itu, guru telah menggunakan oil pastel atau
krayon dalam perlaksanaan karya tidak seiring dengan objektif iaitu basah
atas kering yang memerlukan penggunaan warna air yang dikenali
dengan catan.
Walaubagaimanapun, kesilapan yang telah dilakukan ini akan
diperbaiki pada proses P&P akan datang bagi mencapai objekif yang ingin
dicapai. Namun begitu, para pelajar berminat dalam aktiviti DSV yang
dijalankan kerana kebanyakan mereka fokus ketika mewarnakan karya
yang telah disediakan.