Anda di halaman 1dari 7

KOD & NAMA KURSUS

SRM 3033 ALJABAR ASAS

SEMESTER 1 SESI 2013/2014

TUGASAN 1

KUMPULAN : UPSI16 ( A131PJJ )
DISEDIAKAN OLEH :
NAMA

NO. MATRIK

NO. TELEFON

AHMAD HELMI BIN KASSIM

D20102044889

0199562928

NAMA PENSYARAH : ENCIK NORAZMAN BIN ARBIN
TARIKH SERAH:

1.

13 OKTOBER 2013

(a) Ada tiga kaedah untuk mencari penyelesaian-penyelesaian bagi persamaan

kuadratik yang telah anda pelajari. Bincangkan kelebihan dan kekurangan setiap kaedah.

Cari nilai-nilai yang mungkin bagi Maka. b dan c.1) PEMFAKTORAN. Kekurangan – mesti mengetahui pekali (b) i) Apabila polinomial 4 3 2 2 a . Kelebihan – Hampir kesemua persamaan kuadratik boleh diselesaikan. 3) RUMUS KUADRATIK Kelebihan – Ia mudah untuk mengaplikasikan . 3 a4 =243 a 4=81 4 a =3 4 a=±3 a . . Kekurangan – Kita perlu memastikan pekali a mesti 1. 2) MELENGKAPKAN KUASA DUA. x+ 2a . Kekurangan – Terdapat beberapa ungkapan kuadratik tidak boleh diselesaikan dengan menggunakan kaedah pemfaktoran . x −a x +a x −25 a 4 dibahagikan dengan bakinya adalah 243. Kelebihan – Ia mudah untuk dipelajari serta pantas untuk menyelesaikan persamaan kuadratik.

cari nilai m . 3 x −5 x −6 x +8=0 2 3 x + x−4 ¿0 ( x−2 ) ¿ ) ( x−2 ) ( 3 x + 4 ) ( x−1 )=0 x−2=0 x=2 . 3 x2 +(6−m) x+(6−2m) x−2 √ 3 x 3−m x 2−6 x+ 8❑ 3 x3 −6 x2 2 (6−m) x −6 x (6−m) x 2−2(6−m) x ( 6−2m ) x+ 8 ∴ 8+2 ( 6−2 m )=0 8+1 2−4 m=0 20=4 m m=5 3 2 maka. 3 x+ 4=0 x= −4 3 .ii) Jika x−2 adalah satu faktor bagi polinomial 3 x3 −m x 2−6 x +8 . Seterusnya selesaikan persamaan 3 x3 −m x 2−6 x +8=0 . x−1=0 x=1 .

00 )=( ) ( = P L ) 15 x 1. Berapakah jumlah wang yang dibelanjakan oleh murid perempuan dan murid lelaki bagi kedua-dua kelas itu? Kelas Perempuan Lelaki 5Bestari 15 7 6Cemerlang 9 10 (159 107 ) MAKA (b) ( 36 34 ( 1.50+9 x 1. Contohnya : Bilangan pelajar dalam kelas 5 Bestari dan 6 Cemerlang dinyatakan seperti jadual dibawah.Sekiranya pengiraan yang melibatkan beberapa situasi maka kita boleh menggunaan kaedah yang agak panjang dengan menyelesaikan setiap masalah secara berasingan dan mencampurkan jawapan yang kita perolehi.50 dan murid lelaki membelanjakan RM 2. Didapati purata murid perempuan membelanjakan RM1.50 7 x 2.00 ) / ( 36 34 ) . Pendaraban Matriks penting dalam menyusun pelbagai maklumat dalam satu kelompok serta memudahkan tugas pengiraan . Justeru itu dengan menggunakan kaedah matriks maka kita boleh kelompokan semua situasi dalam satu kumpulan dan menyelesaikan masalah secara serentak .00 .2.00+10 x 2. (a) Bincangkan kepentingan pendaraban matriks dalam kehidupan seharian dengan memberikan contoh-contoh yang relevan.50 2.

72. = 2 ( 0.6 = = ar ⁿ ̵ ¹ � = 2 dan r = 0.2.2 H₃ = 0. cari S n . ………. 0.49T 1 . r = = = 0. 1. Masa antara lantunan seterusnya adalah 0.6 .  (bc  ad )  0 acbd  (ac) 2  (bd )2  acbd  abcd  (ad ) 2  (bc) 2  abcd  0 (ac) 2  (bd ) 2  (bc) 2  (ad ) 2  0 (ac) 2  (ad ) 2  (bd ) 2  (bc) 2  0 a 2 (c 2  d 2 )  b 2 (c 2  d 2 )  0 (a 2  b 2 )(c 2  d 2 )  0 3. Masa di antara lantunan kedua dan ketiga adalah dengan T 2 =0.7 T 1 .72 H₁ H₂ H₃ 2. Seterusnya. (a) i) H₁ = 2 H₂ = 1. S 3=T 1+ T 2 +T 3 .7)n −1 T n iaitu masa lantunan ke– n . T 1 .7 kali masa antara lantunan sebelumnya. r=0.c  d ac  bd  a b     bc  ad  b a  d  c A  B=  ad  bc  bd   ac (ac  bd )( bd  ac)  (ad  bc ).7 T 1 . 0.6) ⁿ ̵ ¹ ii) Jika masa yang diambil diantara lantunan pertama hingga kembali ke lantai adalah T 1 . Tentukan Jelaskan pengertian a=T 1 .7 T n=ar n−1 T n=T 1 (0.… … … T 2 diberi . 0.

j .7 Hitung tempoh) yang diperlukan untuk bola itu berhenti melantun jika diberi ¿ 0. a ( 1−r n ) 1−r T 1 (1−0. ( n+2 ) (n+1) 2 bilangan sebutan hasil . Dengan menggunakan pengembangan trinomial iaitu. Untuk menentukan pengembangan trinomial. menggunakan formula . S ∞= a 1−r ¿ 1.S3 Pengertian S n= ialah hasil tambah 3 sebutan pertama.5 s . nj. nj.7 n) ¿ 1−0.3 T 1 =1.7 ¿5s (b) i) Jelaskan bagaimana anda mengembangkan ungkapan ( a+b +c ¿ n .5 1−0.7 n T 1 (1−0. ( a+b +c ¿ n= ∑ (i . k ) a b c i i .k j k Pekali bagi trinomial ialah (i . k )= i! nj!!k ! Pekali boleh ditentukan dengan menggunakan segi tiga Pascal’s tiga dimensi iaitu Pascal’s piramid.

2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1(1) 4 ( ) (−x 2)0 + 4(1)3 ( ) (−x 2 )1 +6 (1)2 ( ) (−x 2 )2+ 4 (1)1 ( ) (−x 2 )3 +1(1)0 ( ) (−x 2 )4 +¿ x x x x x 2 1 2 1 2 1 2 1 4 (1)3 ( ) (−x2 )0 +12(1)2 ( ) (−x 2 )1 +12(1)1 ( ) (−x 2)2 +4 (1)0( ) (−x2 )3 +¿ x x x x 2 2 2 2 2 2 6(1)2 ( ) (−x 2)0 +12(1)1( ) (−x2 )1+ 6(1)0 ( ) (−x 2)2 +¿ x x x 3 2 3 2 0 0 2 4 (1) ( ) (−x ) +4 (1) ( ) (−x 2)1+ ¿ x x 1 2 4 1(1) ( ) (−x 2)0 x 0 24 2 4 6 8 8 3 5 24 2 32 ¿ 1−4 x +6 ( x )−4 ( x ) + x + − +24 x −8 x + 2 + 48 x+24 x + 3 x x x x −32 16 + 4 x x 2 3 4 5 6 8 ¿ 1+ 48 x+ 20 x +24 x +6 x −8 x −4 x + x − 48 24 32 16 + + + x x2 x3 x 4 .ii) Kembangkan ( 2 1+ −x 2 x ) 4 dalam kuasa menaik x .