Anda di halaman 1dari 6

4. Apakah kepentingan membaca dan memahami manual?

A. Melancarkan tugas pemasangan kit model


B. Mengetahui nama pereka cipta kit model
C. Mengurangkan kos pemasangan kit model
D. Mengetahui harga kit model
5. Apakah panduan atau rujukan utama sebelum memulakan kerja-kerja
pemasangan kit model.
A. Buku teks

C. Buku panduan

B. Buku manual

D. Buku rujukan murid

6. Perkara-perkara berikut terdapat dalam kandungan sesebuah manual kecuali


A. Senarai kit-kit model yang dijual di pasaran
B. Gambar urutan memasang komponen kit model
C. Senarai komponen yang disediakan dalam kit model
D. Gambar alatan tangan dan bahan pengikat yang digunakan
7. Manakah alatan tangan antara berikut selalu digunakan dalam kerja
pemasangan
kit model
A. Gandin plastik
B. Pemutar skru Philip

C. Tukul kuku kambing


D. Gergaji tangan

8. Pilih pasangan yang betul antara alatan tangan dan bahan pengikat.
A.

B.

C.

D.

9. Apakah yang dimaksudkan dengan elektromekanikal ?

A. Gabungan antara gear dan bateri


B. Gabungan antara mekanikal dan elektrik
C. Gabungan antara komponen elektronik dan motor
D. Gabungan antara gear dan komponen elektronik
10. Makmor ingin menguji kefungsian kit model kereta kawalan jauhnya. Dia
perlu menolak
butang suis pada kit model keretanya ke tanda ___________.
A. ON

C. TRUE

B. OFF

D. YES

11. Komponen manakah yang berikut berfungsi untuk menghubungkan dua buah
roda ?
A.

C.

B.

D.

12. Komponen ini bertindak untuk menukarkan tenaga eletrik ke tenaga kinetic.
Seterusnya
akan memusingkan gear yang terdapat padanya. Komponen ini juga ibarat
enjin pada
sebuah kereta.
Pernyataan ini sesuai bagi komponen ___________________.
A. Suis
B. Gear

C. Motor
D. Gandar

13. Dari manakah kit model berfungsi mendapat bekalan tenaga eletrik?
A. Gear

C. Bateri

B. Solar

D. Wayar

14. Semasa menguji kit model kereta lumba. Haarun mendapati kit model kereta
lumbanya
tidak bergerak. Tetapi dia dapat mendengar deruan pada motor yang
berfungsi. Apakah
punca sebenar kit model kereta lumbanya tidak berfungsi ?
A. Bateri tiada kuasa
B. Roda tidak dipasang
C. Wayar suis tertanggal

D. Gear tidak bersentuhan.


15. Antara berikut, manakah yang menunjukkan playar muncung tirus ?

16. Komponen mekanikal terdiri daripada komponen-komponen di bawah


kecuali
A. Suis
B. Gear

C. Motor
D. Gandar

17. Pemasangan kit model tanpa merujuk manual akan memyebabkan perkaraperkara
berikut kecuali
A. merosakkan komponen kit model
B. mengambil masa yang lama untuk menyiapkan kerja pemasangan
C. kit model yang dipasang tidak menjadi
D. melancarkan kerja-kerja pemasangan
18. Komponen manakah yang akan dihubungkan dengan bateri untuk
menukarkan tenaga
eletrik ke tenaga kinetik ?
A. Motor

C. Roda

B. Gear

D. Gandar

19. Komponen manakah antara berikut merupakan komponen mekanikal ?


A. Bateri dan litar elektronik
B. Bateri, motor dan gandar
C. Roda, motor dan gear
D. Motor, gear dan elektronik
20. Makmor ingin menguji kefungsian kit model kereta kawalan jauhnya. Dia
perlu menolak

butang suis pada kit model keretanya ke tanda ___________.


A. ON

C. TRUE

B. OFF

D. YES

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan pada ruangan yg disediakan.
1
.

2
.

3
.