Anda di halaman 1dari 4

EKSPONEN DAN LOGARITMA

1. SBMPTN 2015 Kode 517


Nilai c yang memenuhi
2

=64

dan

log ( x+ 12 )3 x log 4 =1 . Maka x +

2y =
A. 86
B. 34
C. -5
D. -14
E. -34

adalah
A. c > -6
B. c > -12
C. c > 6
D. c > 12
E. 6 < c < 12

7. SNMPTN 2012 Kode 821


Jika4log3 = k, maka2log27 adalah .

2. SBMPTN 2015 Kode 621

1
a+ 4 9=
Jika
23 , maka a =
4

k
6

A.

B. K
C. 6k

12
14
16
18
20

6 k

D.

E. k6

3. SBMPTN 2015 Kode 617


Diketahui 2log p = 1/p dan 3log q = .
Jika x = p3 dan y = q2, maka xlog y =

A. 2log 3
B. 3log 2
C. 2log 3
D. 3log 2
E. 1 + 2log 3
4. UM UGM 2013
Nilai
1
x
persamaan

A.
B.
C.
D.
E.

y+3 x

(0,0081)(x +3 x+c) <(0,09)(x 2 x+8 )

A.
B.
C.
D.
E.

Jika

yang

memenuhi

83x =4 . 212 x

adalah

4
3
2
3
4

8. UM UGM 2015

3 4. 23x =2 y3

Jika
=

5
9

Nilai a

yang

persamaan

mempunyai tepat satu akar nyata


adalah .
A. 4
B. 0 atau 4
C.

a<0

D.

a<0

atau 4

E.

a<0

atau

32

log 64, maka nilai

9. SNMPTN 2013 Kode 128


Jika blog a
a

log b

A.

3
4

B.

1
2

C.

4
3

menyebabkan

9 x a . 3x +a=0

log .

x2 y + 1 =
A. -2
B. 1
C. 2
D. 10
E. 17

nilai

5. SBMPTN 2014 Kode 512

dan 3log (2x + y)

D. 2
E.

+ blog a

adalah .

3
2

10. SBMPTN 2013 Kode 128

a> 4

6. UM UGM 2014 Kode521

= 4, maka

log a+ logb=3 dan

Jika

Jika 2

a
log log b=1
, maka nilai

3
5

1
x +1

b
a
A.

1
25

B.

1
4

1
5

C.

B.

D.

C. 1
D. 5
E. 25

+4 ( x+1 )=48 ,

nilai

adalah ....

log 3
log 6

E. 3
14. SBMPTN 2014 Kode 684

11. SBMPTN 2014 Kode 613


Semua nilai

17 ( 2 ) + 4<0

log a=2 dan

Jika

adalah .

1
< x <2
2
1
<x <4
4

C.

1
< x<2
4

D.

0< x <2

E.

2< x <2

A.
B.
C.
D.
E.

Jika a

log 2 x + 3 log 3 x =4log 4 x2

8 +2 xx

()

C.

D.

E.

memenuhi

1
8

B.

768
72
36
12
3

15. UM UGM 2014 Kode531

12. SBMPTN 2014 Kode 684


Himpunan
penyelesaian

A.

4 a+b=

maka

B.

log2
+ log 4 a
1

,
3

log b=

yang memenuhi
2 x+2

pertidaksamaan

A.

dari

log 2

adalah .
A.

( x+2)

16

x+ 2

( )

adalah

{ xx 3 atau x 2 }

{x x 3 atau x 38 }
{x x 2 atau x 83 }
{x x 38 atau x 83 }
{x x 2atau x 83 }

dari

Maka
A.
B.
C.
D.
E.

log 3

-3
-2
-1
1
2

16. SBMPTN 2014 Kode 691

log2
log 4
,

Jika
a b

p=
2

maka

A.

+2 log a . 2log b
2 .2 log a

B.

2. log a+

13. SIMAK UI 2013 Kode332

1
=
p

1 2 ( )
log ab
2

persamaan

2
( 2log a ) + 1 2log a . 2log b

C.

A.
B.
C.
D.
E.

2
( 2log a ) + 1 2log (ab)

D.

19. SBMPTN 2014 Kode 583

( 2log a ) + 2 log ab

E.

50
58
89
111
1296

1
A ( x ) = ( p x px )
2

Jika
17. SIMAK UI 2015
Diketahui a dan b adalah bilangan
bulat positif yang tidak sama dengan
satu dan persamaan

log a x . log b x=

( a+b ) x

log x b
log x a

1
B ( x )= ( p x + p x ) dengan
2
maka

. Nilai

A.

adalah

1
n

( A ( x )B ( x ) )n + A ( nx )

D.

C.

b
ab+ a2 atau +1
a

E.

D.

ab+ ab2 atau

E.

a b
2 a+2 b2 atau +
2 2

n
x
( A ( x )B ( x ) ) + A

( n)

20. SIMAK UI 2012 Kode 221


Jika diketahui x

dan

bilangan

dengan x> 1 dan

real

y >0 . Jika
18. SIMAK UI 2013 Kode333
Jika
3

A. 29

( 3log z ) )=0
log ( log ( 4 log x ) )=log ( log ( 2log y ) )= log ( log
B. 28
x+ y+ z=

xy=x y dan

maka x +3 y =

, nilai dari

( n)

( B ( x ) A ( x ) )n + A ( nx )

B.

b2
+a
a

( B ( x ) A ( x ) ) + A x

C.

a2
a b+ab atau + a
b
2

1
n

( B ( x ) A ( x ) ) + A ( nx )

A.

p>1 ,

B ( nx ) =

B.

a
2
ab+ b atau +1
b

dan

C. 27
D. 26
E. 25

adalah

x
5y
=x
,
y