Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran

: Sains

Tahun

: 5 Delima

Masa

: 7.40 pagi 8.40 pagi

Tarikh

: 1 April 2016

Bilangan murid

: 35 orang

Tema

: Menyiasat Daya dan Tenaga.

Standard kandungan

: Tenaga

Standard Pembelajaran : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga


Hasil pembelajaran

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid


akan dapat:
i)

Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan


tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti

ii)

berpasangan.
Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3
daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan

iii)

kumpulan.
Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada
10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam


kehidupan seharian.
Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi
Kemahiran berfikir

: Mengelas, Menjana idea, Membuat kesimpulan,


Menganalisis.

Nilai-nilai murni

: Berani mencuba, berfikir secara rasional, berfikiran


terbuka, bekerjasama, minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekitar.

Bahan bantu mengajar

Fasa/Masa

: Kertas Mahjong, Lampiran Kerja 1, Gambar, Pen marker

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran

sudah

kepada tubuh

( 5 Minit)

badan kamu

Murid menjawab soalan yang

-Berkomunikasi

diutarakan oleh guru mengenai

sarapan pagi?
Apakah perbezaan
Set orientasi

KPS:
-Memerhati

bersarapan?
Pernahkan tidak
mengambil

Murid membacakan doa sebelum


memulakan pembelajaran..

1. Soalan:
Adakah kamu

Catatan

sarapan pagi.
Guru mengaitkan pengambilan
sarapan pagi dengan tajuk
pembelajaran pada hari ini iaitu
Kegunaan Tenaga Dan Sumber
Tenaga

KBKK:
-Menjana idea
Nilai Murni:
-Berani

apabila ambil

mencuba

sarapan pagi

-Berfikiran

dengan tidak

rasional.

ambil sarapan
pagi?

1. Kegunaan
tenaga

Murid diminta memberi pandangan


berkenaan maksud tenaga.

BBM:
- Kertas mahjong
- Pen marker

- gambar

Murid mendengar arahan guru supaya


berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara
berpasangan dalam lembaran kertas

KPS:
-Berkomunikasi
- Mengelas

kosong yang akan diedar.


KBKK:

Pencetusan

Murid mendapatkan lembaran kertas


aktiviti dan pen marker dari guru.

idea

( 15 Minit)

2. Sumber-sumber

tenaga
Angin
Makanan
Matahari
Bahan Api
Sel Kering

-Menjana idea
- Mengelas
- Menganalisis

Wakil pasangan menampal hasil kerja


berpasangan dihadapan kelas bagi

Nilai Murni:

membentuk peta minda.

-Berani
mencuba

Murid dan guru berbincang mengenai

-Berfikiran

kepelbagaian kegunaan tenaga

rasional.

seperti yang tercatat dihadapan kelas

- Bekerjasama.

secara ringkas.

Murid dibahagikan kepada beberapa


kumpulan.

Setiap kumpulan mendapatkan


gambar yang pelbagai dan kertas
mahjong dari guru.

Secara berkumpulan, murid-murid


diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada
2 bahagian iaitu sumber tenaga dan
bukan sumber tenaga.

1. Pembentangan

kumpulan
mengenai
sumber-sumber

BBM:

kerja kumpulan dihadapan kelas.

-.Hasil aktiviti

Beberapa kumpulan dipilih secara


rawak untuk membentangkan hasil

tenaga.

dapatan kumpulan.

Penstrukturan

Setiap kumpulan menampal hasil

Murid dari kumpulan lain diminta


untuk memberi pertanyaan, ulasan,

semula idea.

teguran atau pendapat berkenaan

( 15 Minit)

pembentangan kumpulan
pembentang.

Murid dan guru berbincang mengenai


hasil dapatan kumpulan

1. Soalan latihan

pengukuhan.

KPS:
-Berkomunikasi
KBKK:
-Menjana idea
Nilai Murni:
-Berani
mencuba

dari guru

Lembaran Kerja

Murid menjawab soalan dalam

Murid dan guru membuat


perbincangan mengenai jawapan

Idea

idea

BBM:

jangka masa yang diberi.

pencetusan

Murid mendapatkan lembaran kerja

lembaran kerja secara individu dalam

Pengaplikasia

dalam fasa

KPS:
-Berkomunikasi
KBKK:
-Menjana idea
-Menganalisis

( 20 Minit)
Nilai Murni:
-Berfikiran
rasional.

Refleksi

1. Refleksi kendiri

KPS:

( 5 Minit)

Murid diminta membuat refleksi

-Berkomunikasi

dengan menyatakan kembali apa


2. Rumusan
3. Soalan:
Apakah maksud

yang telah mereka rasai dan pelajari

KBKK:

pada hari ini

-Menjana idea

Guru memberi penghargaan kepada


murid-murid atas kerjasama dan

tenaga?
Apakah kegunaan

semangat yang telah ditonjolkan

tenaga?
Sebutkan sumber-

pembelajaran pada hari ini.

sumber tenaga?

sepanjang proses pengajaran dan

Nilai Murni:
-Berani
mencuba
-Berfikiran
rasional.

Anda mungkin juga menyukai