Anda di halaman 1dari 1

Nama :

Markah : .
Tajuk : Notasi
Arahan : Namakan not yang diberi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.