Anda di halaman 1dari 15

1

BAHAGIAN A

Jawab semua soalan pada bahagian ini di ruang jawapan yang disediakan.

1. Lengkapkan struktur organisasi bengkel pada rajah dibawah.

GURU

KETUA UNIT
A

KETUA UNIT
B

KETUA UNIT
C

(3

markah)

2. Berikut adalah senarai amalan 4M semasa bekerja di bengkel Kemahiran Hidup.


Lengkapkan amalan tersebut.

a. .......................................
b. ........................................
c. Mendisiplin
d. ........................................
(3 markah)

SULIT

76/1

3. Susun mengikut urutan yang betul langkah-langkah merawat kecederaan ringan dengan
menulis 1, 2 dan 3 pada ruang yang disediakan.
a Sapukan dengan iodin
b Bersihkan luka dengan antiseptik
c Balutkan luka dengan kain kasa dan plaster

(3

markah)

4. Alat pemadam api dilabel berdasarkan jenis bahan pemadam api dan kegunaannya
mengikut punca api. Sila lengkapkan label alat pemadam api pada jadual dibawah.

Jenis bahan
pemadam api

Punca api / bahan bakar

Air

Kayu, sampah sarap, plastik dan kain

Buih

Minyak, cat, petrol, lekar, thinner dan gas

Debu kering

Semua jenis bahan

Karbon dioksida

Minyak, cat, petrol, lekar, gas dan peralatan elektrik

Label

ABC

(3 markah)
5. Pernyataan dibawah adalah berkaitan dengan rekabentuk.
Siti bercadang menghasilkan rak alat tulis untuk projek reka
bentuk pada tahun ini. Tema projek adalah penyimpanan dan
penyusunan
Nyatakan tiga faktor rekabentuk yang perlu Siti fikirkan .
a. ...............................................................
b. ...............................................................
c. ...............................................................
(3

SULIT

markah)

76/1

6. Lengkapkan Jadual berikut dengan menulis nama bahan yang betul berdasarkan ciri
bahan yang diberikan.

Ciri Bahan
Permukaan lebar dan rata
Tahan Haba
Ringan dan mudah digunakan
Hujung dan tepi tidak mudah
pecah bila dipaku.
Mudah dibentuk dan dikerjakan
Terdapat dalam pelbagai warna
yang menarik.

Nama Bahan

(3 markah)
7. Susun urutan yang betul langkah menyapu cat licau pada permukaan kayu dengan
menulis 1 , 3 dan 4. Langkah 2 telah diberikan.
Aktivit

Langkah

Gosok kayu dengan kertas las gred halus


Sapukan permukaan kayu dengan cat alas
dan biarkan kering.
Sapukankan

cat licau

Bersihkan permukaan kayu dengan berus.


(3 markah)
8. Tandakan ( ) pada kebaikan penggunaan skru yang betul dan (X) pada yang tidak
berkaitan.
i.
Memberi cengkaman yang lebih kuat
ii.

Susah ditanggalkan dan merosakkan permukaan

iii.

Kepala skru dapat dijadikan hiasan


(3 markah)

SULIT

76/1

9. Labelkan bahagian sel kering berikut.

a).

b).

c).

(3 markah)

10. Padankan bahan dibawah dengan sumber elektrik yang dihasilkannya.


Bahan

Sumber Elektrik

Dinamo Basikal

Tindakan kimia

Sel Basah

Cahaya Matahari

Meter dedahan cahaya pada kamera

Kemagnetan

(3 markah)

11. Berikan alatan tangan dan bahan yang diperlukan untuk menukar sesendal pili.

a. .................................................................
b. .................................................................
c. .................................................................
(3 markah)

SULIT

76/1

Peryataan dibawah adalah berkaitan dengan proses simbahan pada tangki simbah.

Air di dalam tangki simbah tidak keluar walaupun tuil ditarik berkalikali.

12. Tandakan () bagi punca kerosakan yang betul dan (X) pada bukan punca kerosakan
pada petak yang disediakan
i.

Tuil rosak

ii.

Injap gegendang koyak

iii.

Aras air pada aras yang sepatutnya.


(3 markah)

13. Namakan jenis penyambung paip berikut:

(3 markah)
SULIT

76/1

14. Rajah 2 menunjukkan Plag 3 pin 13 Ampere.

R
Q
P

Rajah 2
Berdasarkan Rajah 2, namakan teras yang berlabel P, Q dan R.
P : .......................................................................................................
Q : .
R : .
[ 3 markah ]

15.

(3 markah)
SULIT

76/1

16. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.


Aktiviti merumput perlu dilakukan untuk mengelakkan persaingan antara tumbuhan
hiasan dengan rumput untuk mendapatkan ruang, ______(a)_____, _____(b)_____,
dan _____(c)_____
a. ..............................................................
b. ..............................................................
c. ..............................................................
(3 markah)
(3 markah)
18 .
(3 markah)

SULIT

76/1

19 .
(3 markah)

20
(3 markah)

SULIT

76/1

BAHAGIAN B
Jawab semua soalan di ruang jawapan yang disediakan.

21 Berikut merupakan pengiraan kos pengeluaran untuk membuat 10 unit rak hiasan.
a. Lengkapkan bahagian-bahagian yang dikosongkan dalam jadual kos bahan di bawah.
Bil
1
2
3

Bahan
Kayu berketam berlurah 300mm x 55mm x
10mm
Kayu berketam berlurah 250mm x 35mm x
10mm
Kayu berketam 300mm x 20mm x 10mm

Kuantiti

Kos seunit

Jumlah kos

10

RM 1.00

RM.....................

10

RM 0.80

RM 8.00

10

RM 0.50

RM 5.00

MDF board 200mm x 200mm x 2mm

10

RM 1.00

RM.....................

Perspek 80mm x 65mm x 3mm

10

RM 0.50

RM.....................

PVC

30mm X 70mm

10

RM 0.50

RM.....................

Kertas las, cat, paku dan glu

RM 5.00

RM 5.00

Jumlah RM.....................
(5
markah) b. (i) Kirakan kos upah membuat rak hiasan berdasarkan maklumat yang diberi.
Bilangan pekerja
Masa bekerja
Kadar upah sejam

2 orang
5 jam
RM 5.00

= Bilangan pekerja x masa bekerja x kadar upah sejam


= .......................... x .......................... x .........................
= RM ....................................
(2 markah)

SULIT

76/1

10

(ii) Kos overhed


Elektrik
Air
Jumlah

RM 8.00
RM 2.00
RM 10.00

c. Kirakan kos pengeluaran bagi 1 unit rak hiasan tersebut.


Kos pengeluaran

= Kos bahan + Kos upah + Kos overhed


= RM ......................

+ RM ..................... + RM .........................

= RM ..........................
10
= RM ..........................

(3 markah)

SULIT

76/1

11

22 Rajah dibawah menunjukkan sistem bekalan air di rumah.

D
E

a) Namakan paip berikut yang terdapat di dalam sistem bekalan air dirumah.
Label Paip

Nama
Paip

A
B
C
D
E
(5 Markah)
SULIT
2014 Hak Cipta Bahagian Pendidikan Menengah MARA

76/1

12

b) Berdasarkan jawapan di (a), berikan fungsi setiap paip berikut.

Label Paip

Fungsi
Paip

E
(5 Markah)

SULIT

76/1

13

23 Rajah 9 menunjukkan projek reka cipta yang hampir siap dilakukan oleh Azmi. Dia
ingin membuat kemasan dengan melicinkan projek tersebut dengan kertas las.

Rajah 9
Berdasarkan rajah 9 di atas,
a) Nyatakan tiga jenis bahan yang sesuai digunakan untuk menghasilkan projek di atas.
.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........
( 3 markah )
b) Terangkan cara-cara menggunakan kertas las dengan
betul.

......................................................................................................................

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.....................

[4

markah ]
c) Berikan tiga bahan kemasan lain yang dapat digunakan
i) ..................................................................................................................................
ii) .................................................................................................................................
iii) ................................................................................................................................
[ 3 markah ]

SULIT

76/1

14

24
(4 Markah)

SOALAN TAMAT

SULIT

76/1