Anda di halaman 1dari 15

Bahagian A

( 60 markah)
Jawab semua soalan
1

Maklumat berikut menunjukkan etika dan budaya kerja.


A

Menepati waktu

Mematuhi arahan

Bertanggungjawab

Padankan etika dan budaya kerja itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.
Mengikut arahan yang diberi oleh guru atau formen

Menyimpan semua alatan yang telah digunakan

Menghantar projek pada masa yang telah ditetapkan


(3 markah)
2

Berikut ialah faktor utama reka bentuk.


A

Nilai komersial

Rupa bentuk

Kemasan

Padankan faktor utama reka bentuk itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang
disediakan.
Keterangan

Faktor

Praktikal dan dapat menarik perhatian serta minat pengguna


Berupaya memenuhi cita rasa terkini pengguna
Menarik dan sesuai dengan fungsi serta kegunaan produk
( 3 markah )

Rajah berikut menunjukkan alatan tangan yang digunakan di bengkel sekolah.

Padankan nama alatan tangan dengan rajah itu dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.
Tolok penanda

Tukul kuku kambing

Tukul warrington
(3 markah)
4

Maklumat berikut menunjukkan fungsi paip bagi sistem bekalan air.


Fungsi paip
A

Mengagihkan air dari tangki simpanan air ke kelengkapan


perpaipan di rumah

Menghubungkan meter air ke tangki simpanan air dan pili di dapur

Menyalurkan air keluar dari tangki semasa kerja pembersihan


dilakukan

Padankan fungsi itu dengan jenis paip yang betul dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.
Paip perkhidmatan

Paip agihan

Paip cuci
(3 markah)
5

Rajah berikut menunjukkan jenis-jenis susunan ruang dapur.

Padankan rajah jenis-jenis susunan ruang dapur itu dengan menulis A, B dan C pada
petak yang disediakan.
Bentuk U

Bentuk I

Bentuk H
(3 markah)

Rajah berikut menunjukkan satu komponen elektronik.

Tandakan ( ) bagi simbol yang betul bagi komponen itu dan ( X ) bagi yang salah
pada petak yang disediakan.

(3 markah)
7

Maklumat berikut adalah tentang jenis plag yang digunakan untuk menyambungkan
peralatan elektrik.

Plag 2-pin 2 Ampere

Plag 3-pin 13 Ampere

Plag 2-pin 15 Ampere

Padankan jenis plag itu dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.
Periuk nasi

Penyaman udara

Pencukur elektrik
( 3 markah )

Rajah berikut menunjukkan alatan yang digunakan pada mesin jahit.

Padankan alatan dengan menulis A, B dan C pada petak yang disediakan.


Gelendung

Jarum mesin jahit

Sekoci
Kos bahan
Kos upah

= RM4.66
= 1 orang x 1 jam x RM2.00
= RM2.00
Maklumat
berikut
menunjukkan pengiraan kos sarapan.
Kos
overhed
Elektrik
= RM0.60
Air
= RM0.20
Pencuci
= RM0.10
Jumlah
= RM0.90
Kos projek

= Kos bahan + Kos upah + Kos overhed


= RM4.66 + A + B
=C

(3 markah)

Berdasarkan maklumat tersebut, kirakan jumlah kos bagi A, B dan C.


(i)

A : ___________________________________________________________

(ii)

B : ___________________________________________________________

(iii)

C : ___________________________________________________________
(3 markah)

10

Berdasarkan rajah berikut, namakan satu alatan lukisan teknik yang digunakan

untuk

melukis segitiga sama tersebut dan lukiskan segitiga sama dengan kaedah yang betul
pada garisan yang diberikan
(i) Nama alatan : __________________
(ii) segitiga sama

( 3 markah )

11 Padankan aktiviti penjagaan tanaman hiasan yang berikut dengan tujuannya.

Aktiviti Penjagaan

Tujuan

Menggembur

menambahkan nutrien pada tanaman hiasan

merumput

membaiki pengudaraan tanah


mengelakkan persaingan antara tanaman hiasan

membaja

dengan rumpai
( 3 markah )

12

Nyatakan sistem ternakan yang sesuai bagi setiap penyataan berikut.


Sistem Ternakan

Penyataan
. Kos pembinaan tidak terlalu tinggi
. Sesuai untuk pelbagai jenis ikan
. Sesuai untuk pelbagai peringkat ternakan
. Saiz yang besar sesuai untuk ternakan berkepadatan
tinggi
. Ternakan berkualiti dan tidak berbau
. Rawatan penyakit lebih mudah dilakukan
. Ternakan berkepadatan tinggi
. Hasil mudah dipungut
. Boleh dibina di kawasan air pasang dan surut
( 3 markah )

13

Nyatakan 3 kepentingan kompos


(i)

______________________________________________________________

(ii)

______________________________________________________________

(iii)

______________________________________________________________
(3 markah)

14

Padankan haiwan perosak berikut dengan bahagian tanaman yang diserang.


Haiwan Perosak

Bahagian Yang Diserang

Batang lembut dan pucuk


muda

Bertelur dalam buah

Daun dan putik buah


( 3 markah )
15

Padankan jenis-jenis ikan dengan tabiat pemakanannya.


Jenis Ikan
Talapia
Jelawat
Kap Rumput

16

Tabiat Pemakanan
Pemakanaan permukaan
Pemakanan planton
Pemakananan bawah
(3 markah)

Tandakan ( ) pada pertanyaan yang betul mengenai rekod-rekod penting yang perlu
disediakan dan ( X ) pada pernyataan yang salah.
(a) Rekod hasil tangkapan peratus hidup dan jumlah hasil
(b) Rekod pengurusan makanan nama pembekal, kuantiti,
Harga dan kadar pemberian
(c) Rekod pengurusan benih kualiti, rawatan dan pertukaran air

(3 markah)
17

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis contoh tanaman hiasan mengikut


jenis pokok.
Bil

Jenis pokok

Pokok palma

ii

Pokok memanjat

Contoh tanaman

iii

Pokok herba
(3 markah)

18

Air merupakan elemen landskap yang berfungsi untuk menyejukkan udara,


mengurangkan kebisingan, serta menambahkan nilai esteteka sesebuah kawasan
landskap.
Namakan jenis bentuk elemen air yang lazim dibina di kawasan landskap.
Contoh air tenang.
(i)

______________________________________________________________

(ii)

______________________________________________________________

(iii)

______________________________________________________________
(3 markah)

19

Lengkapkan jadual berikut dengan menulis nama atau kumpulan haiwan kesayangan
tersebut.

Bil

Haiwan kesayangan

Nama

Kumpulan

Ikan kelisa

ii

Ayam
serama

iii

mamalia

( 3markah )
20

Tandakan ( ) pada hasil kegiatan pertanian dan ( X ) pada bukan hasil kegiatan
pertanian.
(a) Kelapa sawit
(b) Kayu-kayan
(c) Sayur-sayuran
( 3 markah)

Bahagian B
(40 markah)
Jawab semua soalan
21

Rajah di bawah menunjukkan sebuah mesin jahit.

(a) Nyatakan dua jenis mesin jahit selain daripada mesin jahit di atas.
(i)

____________________________________________________________
__

(ii)

____________________________________________________________
__
(2 markah)

(b) Nyatakan empat bahagian mesin jahit.


(i)

____________________________________________________________
__

(ii)

____________________________________________________________
__

(iii)

____________________________________________________________
__

(iv)

____________________________________________________________
__
(4 markah)

(c) Terangkan langkah-langkah memasang benang atas pada mesin jahit.


________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(3 markah)

22

Rajah berikut menunjukkan sistem bekalan air di rumah.

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Berikan maksud
(i)

Sistem terus :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

(ii)

Sistem tidak terus :


______________________________________________________________
______________________________________________________________
(2 markah)

(b) Namakan paip yang terdapat dalam sistem bekalan air di rumah.
(i)

____________________________________________________________
__

(ii)

____________________________________________________________
__

(iii)

____________________________________________________________
__

(iv)

____________________________________________________________
__

(v)

____________________________________________________________
__
(5 markah)

(c) Nyatakan tiga jenis perangkap pada sinki.


(i)

____________________________________________________________
__

(ii)

____________________________________________________________
__

(iii)

____________________________________________________________
__
(3 markah)

23

Rajah dibawah menunjukkan perumah haiwan kesayangan

(a) Namakan 2 jenis haiwan yang sesuai ditempat pada perumah tersebut.
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(2 markah)
(b) Nyatakan 2 jenis bahan yang sesuai digunakan untuk membina perumah tersebut.
(i) _______________________________________________________________
(ii) _______________________________________________________________
(2 markah)
(c) Terangkan langkah -langkah penjagaan haiwan kesayangan tersebut.
(i) ______________________________________________________________
(ii) ______________________________________________________________
(iii)

____________________________________________________________
__

(iv)

____________________________________________________________
__

(v)

____________________________________________________________
___

(vi)

____________________________________________________________
___
(6 markah)

24

Rajah berikut menunjukkan sejenis keratan batang.

Berdasarkan rajah itu,


(a) Apakah jenis keratan batang tersebut?
________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Apakah kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan keratan batang yang


disemai tidak bercambah? Terangkan.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(4 markah)
(c) Terangkan langkah menyedia dan menyemai keratan batang.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(4 markah)
(d) Mengapakah keratan batang dicelupkan dengan hormon pengakaran?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(1 markah)

SOALAN TAMAT